دکتر جاویدمهر در ساختمان شماره 2

دکتر جاویدمهر در ساختمان شماره 2 واحد 13 دانشگاه علمی کاربردی

 


دکتر علی جاویدمهر با حضور در ساختمان شماره 2 واحد 13 دانشگاه علمی کاربردی واقع در خیابان ملایی به صورت رودررو با دانشجویان پیرامون مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداخت و در مورد برخی مشکلات یا کاستی های احتمالی با دانشجویان و مسئولان ساختمان شماره 2 دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 به مذاکره پرداخت.

دانشجویان پودمان 2 رشته روابط عمومی نیز با استفاده از فرصت عکسی به یادگار با رئیس جوان دانشگاه گرفتند.

 

 

 دکتر جاوید مهر در تصویر ایستاده از چپ نفر چهارم است.

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید