نظریه ی رفتار گرایی اسکینر


کاربرد نظریه رفتارگرایی در آموزش و پرورش به طرق زیر است.
الف- ازنظر برنامه درسی: با بکارگیری این دیدگاه می توان برنامه‌های نظام درسی را نظامند کرد به ویژه در امور تالیف کتابهای درسی و تهیه مواد آموزشی بر اساس هدفهای رفتاری به سهولت می توان بیشترین محرکات را از محیط طلب کرد.
ب- از نظر آموزشی- در جریان تقویت، تفاوتهای فردی را باید درنظر گرفت و از فعالیتهایی که برای دانش آموزان جاذب و جذاب و لذتبخش است به منظور تقویت فعالیتهایی که کمتر مطلوب هستند استفاده کرد.(اصل پریماک )
با استفاده از اقتصاد ژتونی (پته‌ای) که از ژتون نمادین به جای تقویتهای اولیه استفاده می شود. عملکرد ژتونها مانند تقویتهای ثانویه برای بسیاری از رفتارهای اجتماعی و تحصیلی مطلوب است.
اصلاح رفتارهای دشوار بوسیله شکل دهی رفتار، زنجیره سازی، جریمه کردن، محروم کردن و قراردادهای مشروط رفتار صورت می گیرد.
ج- از نظر سنجش و ارزشیابی معلم می تواند بر اساس هدفهای رفتاری آزمونهای دقیقی تهیه کند و دانش آموز نیز بر همان اساس می تواند به درست یا اشتباه بودن پاسخ هایی که به سوالهای آزمون می دهد از نقاط قوت و ضعف خود در یادگیری آگاه شود.
بطور خلاصه: در رفتارگرایی
تغییر مشهود در رفتار آشکار دانش آموز، دلیل بر یادگیری است.
یادگیری بوسیله ایجاد زمینه و موقعیت مناسب حاصل خواهد شد،
یادگیری برای همه کس امکانپذیر است، اگرچه میزان یادگیری در افراد متفاوت است اما می توان این تفاوتها را با برنامه ریزی صحیح، جبران کرد.
معلم علت یا علل رفتار را در دانش آموزان کشف می کند.
معلم باید قوانین حاکم بر رفتار دانش آموزان را کشف کند.
معلم باید در ایجاد و تغییر رفتارها از عوامل تقویتی استفاده کند.
جدول شماره 7-2- کاربرد نظریه رفتارگرایی
زمینه ها    کاربردها
هدفها        هدفها باید به صورت رفتاری بیان شود یعنی بصورت عملکرد رفتاری قابل اندازه گیری.
    هدفها باید متناسب با توانایی دانش آموزان باشد
    هدفها باید متناسب با امکانات و فضای آموزشی باشد.
    هدفها باید گام به گام طراحی شوند که در نهایت به هدف مورد نظر ختم شوند.
    هدفها باید طوری تعیین شوند که روشهای ارزشیابی را بهبود بخشند و آن را آسان کنند.
    هدفها باید طوری تعیین شوند که دانش آموزان را از پیشرفت خود آگاه کنند.
فرایند یادگیری        یادگیری آن چیزی است که از قبل برای دانش آموز تعیین شده است و دانش آموز در برخورد با محرکها آن را کسب می کند.
    یادگیری از طریق تقلید و سرمشق صورت می گیرد و بلافاصله رفتار مطلوب تقویت می شود.
    یادگیری شکل دادن رفتارهای ساده به رفتارهای تازه و پیچیده است.
    در یادگیری تقویت کننده ها نقش اساسی دارند.
    برنامه ها و تقویت ها باید متناسب با یادگیری لحاظ و اجرا شوند.
نقش یادگیرنده        برای رسیدن به هدف مورد نظر دست به تمرین می زند.
    برای رسیدن به تقویت مورد نظر سعی در بدست آوردن هدف می کند
    انتظار دارد بعد از هر فعالیت بازخورد دریافت کند.
    در یادگیری گام به گام پیش می رود تا به درک مطلب برسد و در توالی کامها بر اساس استعداد و توانایی خویش پیش می‌رود.
محیط یادگیری        محیط یادگیری دارای ساختی بسته و غیرمنعطف است که بر رفتار دانش آموز از طریق دریافت تقویت اثر می گذارد.
    محیط باید بالقوه غنی از محرکها باشد تا دانش آموز متناسب با خود محرکهایی را که منجر به دریافت تقویت می شود را بیابد.
    محیط باید مجال کاوشگری را به دانش آموز بدهد.
    محیط باید الگوهایی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد.
    محیط طوری طراحی شود که در پایان به هدف مورد نظر دست یابد
    محیط یادگیری باید از فضای لازم و متناسب با هدفها برخوردار باشد.

محتوا
و
سازمان‌دهی آن        باید متناسب با محیط ها و فرهنگها و آداب و رسوم گوناگون ارائه شود.
    محتوا بصورت گام به گام و از ساده به دشوار و ازجزئی به کلی سازماندهی شود.
    باید با زندگی واقعی یادگیرنده نزدیک باشد
    باید قابل یادگیری باشد.
    باید علاقه دانش آموز را در نظر بگیرد.
نقش معلم        دقیقاً مشخص کند که چه انتظاری از شاگرد دارد.
    باید بداند که چه عواملی باعث تقویت دانش آموز می شود.
    باید از پاسخهائی که در خزانه رفتاری دانش آموز است آگاه باشد تا از پاسخهای نزدیک به آن رفتار استفاده کند.
    او باید بعد از رفتار مطلوب تقویت لازم را انجام دهد تا بدین طریق رفتار نامطلوب را به حداقل برساند.
    هدفهای درس خود را بصورت رفتاری بیان کند.
    شرایط و موقعیت کلاس را برای یادگیری بهتر، آماده کند.
    به تفاوتهای فردی دانش آموزان توجه کند.
    برای ایجاد انگیزه از کلمات مناسب استفاده کند.
    قوانین حاکم بر رفتار دانش آموزان را کشف کند.
    علت یا علت هر رفتار را در دانش آموزان کشف کند.
روشهای آموزش و تدریس        آموزش برنامه ای (PI)
    آموزش خصوصی (
    روش ایفای نقش
    آموزش انفرادی تجویز شده (IPI)
    آموزش انفرادی (ICI
    آموزش بوسیله رایانه (CAI)
ارزشیابی        ارزشیابی تشخیص
    ارزشیابی ورودی
    ارزشیابی تکوینی
    ارزشیابی تراکمی که با استفاده از آزمونهای ملاک معیار و آزمونهای استاندارد شده و یا معلم ساخته صورت می گیرد.

بازدید از شرکت توزیع نیروی برق

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

امپریالیسم خبری

بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی

بازدیدهای دانشجویان واحد 13

 

بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی

بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری

بازدید دانشجویان کامپیوتر

بازدید از موزه هنرهای معاصر

بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی

بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور

بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا

ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲

 بازدید از روابط عمومی HYUNDAI

تجلیل از استادان واحد 13

بازدید از روابط عمومی HYUNDAI

ثبت نام کنکور سراسری

 فرم نظرسنجی را تکمیل کنید

دانشجوی عزیز روزت مبارک

خلاصه و نقد کتاب موج سوم

تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی

تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی

  

 

/ 1 نظر / 350 بازدید
آفتاب

واتسون و بی. اف. اسکینر معتقد بودند که کودک، یا حیوان، در آغاز تولد همانند لوح سفید است، از نظر فیزیولوژیک توانمند، ولی از نظر رفتاری صفحه ای است خالی که تجربه بر روی آن شیارهایی را حک می کند که الگوهای آتی عملکرد را تعیین می کنند... نظریه های واتسون و اسکینر توسط آلدوس هاکسلی در رمان ضد آرمانی "دنیای قشنگ نو" که در آن نوزادان ساخته شده با مهندسی ژنتیکی با اطمینان برای جایگاه آیندۀ خود در زندگی قالبندی می شوند، به مسخره گرفته شده اند. در ضد آرمانِ هاکسلی، نوزادانِ از ابتدا ژنتیکی، محتوم به این هستند که کارگرانی فرودست شوند، آنها وقتی چهار دست و پا به طرف کتاب ها و یا گل ها می روند، شوک اکتریکی دریافت می کنند و در نتیجه با انزجاری عمیق برای خواندن یا زیبایی طبیعی بزرگ می شوند. شکل گیری حافظه / استیون رُز