# سال_تحصیلی_95-94

زمانبندی انتخاب واحد

  سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی   ورود به سامانه سجاد سامانه نماد:ورود به سامانه نماد   http://www.uast13.ir/research/forums?view=category&catid=14     زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94   باآرزوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 362 بازدید