# دانشگاه_علمی_کاربردی

بازدیدهای دانشجویان واحد 13

  بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری بازدید دانشجویان کامپیوتر بازدید از موزه هنرهای معاصر بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی بازدید دانشجویان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

دریافت کارت ورود به جلسه

  سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه سجاد http://edu.uast.ac.ir/          مخصوص کلیه ورودیها سیستم جامع دانشجویی   فرم درخواست تجدید نظر در نمره     عناوین مطالب منتشر شده دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 290 بازدید