# دانشگاه_جامع_علمی_کاربردی

ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی

  ارتباطات سیاسی آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش نظریه ی رفتار گرایی اسکینر جامعه اطلاعاتی بازدید از شرکت توزیع نیروی برق آشنایی با نرم افزارهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

سامانه سجاد سامانه نماد علمی کاربردی

    سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی http://www.edu.uast.ac.ir/ لطفا برای ورود کد امنیتی تصویر زیر را وارد کنید  علمی کاربردی واحد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 277 بازدید

پرداخت شهریه و مشاهده نمرات

  سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه سجاد http://edu.uast.ac.ir/          مخصوص کلیه ورودیها سیستم جامع دانشجویی   فرم درخواست تجدید نظر در نمره   عناوین مطالب منتشر شده دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید

حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

  سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه سجاد http://edu.uast.ac.ir/          مخصوص کلیه ورودیها سیستم جامع دانشجویی   فرم درخواست تجدید نظر در نمره     عناوین مطالب منتشر شده دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید

اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی

  اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی  کلیه دانشجویان موظف هستند مشخصات کارت دانشجویی خود را بامشخصات مندرج در شناسنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

برنامه امتحانات کلیه دانشجویان

    برنامه امتحانات کلیه دانشجویان به تفکیک رشته و پودمان کاردانی رشته پودمان مترجمی زبان 1 کسب وکار 1 حسابداری 1 حقوق ثبتی 1 گرافیک 1 تبلیغات امور فرهنگی خبرنگاری روابط عمومی 1 امور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید