# ثبت_نام_علمی_کاربردی

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی

  سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه سجاد http://edu.uast.ac.ir/    مخصوص کلیه ورودیها سیستم جامع دانشجویی   فرم درخواست تجدید نظر در نمره     ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید