ویژگی های تبلیغات

6.       ایجاد پل ارتباطی بین مردم یا بین سازمان و مردم جهت ایجاد مفهوم مشارکت.

الزامات رسیدن به مشارکت:

1.       آگاهی داشتن

2.       اعتماد

3.       همبستگی

4.       مشارکت

7.       انتقال اطلاعات به جامعه هدف

8.       نفوذ عقاید در مردم و تغییر در عقاید،‌ رفتار و الگوی مردم به نفع منبع تبلیغ و یا حفظ وضعیت موجود.

9.       تأثیر بر مخاطب براساس نمادها (مانند: زبان که مجموعه ای از نمادها ـ نماد چیزی است جای چیز دیگر می آید، مثلاً میز)

10.    فرآیندی بودن تبلیغات: «فرستنده ! رسانه !  گیرنده و بازخورد» (فرآیند مجموعه ای است از اقدام ها که دارای سلسله مراتب می باشد، ‌نظم منطقی دارد و به دنبال دستیابی به هدفی است)

11.    ارتباط متقابل بین فرستنده و گیرنده

12.    تبلیغات برنامه ریزی شده است.

 

سال 1450 که همراه شد با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ، نقطه عطفی در صنعت تبلیغات می باشد. قبل از دوره رنسانس حدود قرن 18 و قبل از انقلاب صنعتی،‌ تبلیغات مذهبی بود و مبلغانی را جهت تبلیغ به سراسر دنیا می فرستادند جهت جذب مسیحیان جدید و یا حفظ مسیحیان موجود.

بعداز انقلاب رنسانس «بعداز قرن 18 و تا قرن 20» تبلیغات سیاسی بوجود می آید و به دنبال جذب پیروان برای مکتب و فرقه شان هستند.

از قرن 20: کمرنگ شدن و کاهش تبلیغات مذهبی و سیاسی و جایگزین شدن تبلیغات تجاری به جای آنها باتوجه به تولید انبوه کالاها نیاز به ایجاد بازار جدید و مبارزه با رقبای جدید.

انقلاب صنعتی سال 1450 مبدأای است برای ایجاد تبلیغات نوین است، تاریخچه تبلیغات را می توان به دو دسته قبل از چاپ و بعداز چاپ تقسیم کرد:

1.       دوره قبل از چاپ:  تبلیغات سیاسی از طریق جارچی ها، آویزان کردن یک نمونه کالا در بیرون مغازه ، داغ کردن و علامت گذاری برروی کالا و ... انجام می شد که نیاز به داشتن سواد توسط مردم نبود.

2.       دوره بعد از چاپ:  بااستفاده از مکتوب شدن و صنعتی شدن چاپ، تبلیغات گسترش بسیاری یافت که منحصر بود به آدم های باسواد که با کم شدن مخاطب همراه شد، ولیکن این معضل با گستردگی چاپ، این معضلات پوشانده شد.

3.       دوره مدرن: این مشکل بعداز اختراع تلویزیون حل شد که برای همه گروه های جامعه دسترسی و فهم مطالب فراهم گردید، به دوره اختراع تلویزیون، دوره مدرن می گویند.

4.       دوره فرامدرن:  این دوره با استفاده از اینترنت شروع که با بروز مشکل سواد سیستمی و اینترنتی همراه شد.

 

تاریخ تبلیغات

اشکال تبلیغات

الف:

قبل از اختراع چاپ

علایم و نشان ها

ادوات جنگی، کشاورزی و

لوازم خانوادگی

جارچی (شفاهی)

پیام حکومت + فروش کالا

ب:

بعداز اختراع چاپ

چاپی

کتاب + مطبوعات + اطلاعیه ها

الکترونیکی

مدرن (رادیو و تلویزیونی ...)

به اشکال مختلف از سوی رسانه هاو دیگر کانال های ارتباطی ارایه می شود

فرامدرن (اینترنت)

سایت ها، وبلاگ ها و ...

         

 

 

کارکردهای تبلیغات:

1 ـ  اشاعه فرهنگی (انتقال فرهنگ)   2 ـ  تبادل فرهنگی (کنش و واکنش فرهنگی)  3 ـ  تهاجم فرهنگی (تخریب فرهنگ هدف)

 

مزایای تبلیغات:

1.       تبلیغات باعث افزایش سود و درآمد که باعث گسترش صنعت تولید و جذب کارگر بیشتر وکاهش بیکاری شد که منجر به کاهش معضلات و مسائل اجتماعی گردید.

2.       تبلیغات حالت کاسب مآبانه را تغییر و کاهش می دهد و باعث دست یابی به راهکارهایی جهت جذب مشتری می شود و حتی طرز برخورد فروشنده را تغییر می دهد.

3.       تبلیغات باعث بازتولید فرهنگ می شود، یعنی با تبلیغات می توان رفتار را تغییر داد. مثلاً: می توان فرهنگ لباس پوشیدن فرد را تغییرداد.

4.       تبلیغات باعث تغییر در ذائقه مردم و معرفی یک کالای جدید و تحریک در جهت خرید آن می شود.

 

جامعه شناسی تبلیغات: 

جامعه شناسی تبلیغات با نگاهی به جامعه شناسی ارتباطات و روانشناسی اجتماعی، افکار عمومی و بازاریابی استفاده می کند در جهت کاهش پیامدهای منفی تبلیغات در اذهان عمومی، چون جامعه شناسی با یک فرد کاری ندارد و کار آن در یک گروه انسانی می باشد.

"جامعه شناسی تبلیغات" مطالعه تأثیرات پدیده تبلیغات بر اقشار و گروه ها به طور خاص (مثلا کودکان) و تأثیرات تبلیغات بر جامعه به طور عام (تأثیرات بر زبان یک ملت) است.

 

انواع تبلیغات:

تبلیغات را می توان به دو دسته تبلیغات مثبت و تبلیغات منفی تقسیم بندی کرد. بسیاری از تبلیغات مثبت، انسان ساز و سرنوشت ساز هستند و در بالابردن سطح آگاهی مردم و وسعت بخشیدن به جنبه های مختلف فرهنگ جامعه مؤثرند. اما تبلیغات منفی، آدم بودن را ( آن چه دیگران پسندیده اند به عنوان نشان آدمیت ) بر فرد تحمیل می کند.

بیشتر تبلیغات در بسیاری از کشورها می خواهد انسان را وادارکند که هرچه بیشتر بخرد و مصرف کند، خواه توانایی خرید آن را داشته باشد یا به صورت قسطی و شرایطی یا قرض آن را خریداری کند.

 

تبلیغات باعث بازتولید فرهنگ می شود، یعنی با تبلیغات می گویند که رفتارت باید تغییر بدهی و یا به قولی بخشی از فرهنگ (مجموعه ای از بایدها و نبایدها) را مورد تأثیر قرار می دهد و یا دوباره آن را از نو ایجاد می کند، مثلاً می گوید: فلان لباس را باید بپوشی یا قارچ وارد سبد غذایی می شود.

» ارزیابی اساتید :: ۱۳٩۳/۳/۴
» دانشجویان در دیدار فینال چوگان :: ۱۳٩۳/٢/۵
» استاد بیتا برارین :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» استاد اردلان مقیم اسلام :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» پرداخت شهریه پودمان جدید :: ۱۳٩٢/۱۱/۵
» دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» خلاصه کتاب دین و روابط بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» ازدواج دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» عملیات روانی از نظریه تا عمل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» تصاویر جدید استاد علی میرزایی پور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» اصول روابط بین الملل دکتر خاوری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» مدرسان برتر نیمسال اول :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» بازدید دانشجویان امور فرهنگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ارتباطات سیاسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» نظریه ی رفتار گرایی اسکینر :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» جامعه اطلاعاتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٧

 

/ 0 نظر / 117 بازدید