جامعه شناسی آنتونی گیدنز

 

یک امتیاز مهم دیگر کتاب حاضر مطالعه تطبیقی جوامع گوناگون یعنی نه تنها کشورهای صنعتی اروپای غربی و آمریکا که تنها کشورهای هستند که معمولا در کتابهای جامعه شناسی مطرح می شوند بلکه جوامعه اروپایی خاوری و به ویژه کشوهای کمتر توسعه یافته یا کشورهای جهان سوم است .

این کتاب نه تنها کتابی جامع در اصول مبانی جامعه شناسی است بلکه با توجه به مفاهیم و مباحث مطرح شده در بخشهای مختلف آن می تواند به عنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده دانشجویان ، پژوهشگران و علاقه مندان به جامعه شناسی قرار گیرد .

   جامعه شناسی  نویسنده: آنتونی گیدنز مترجم: منوچهر صبوری   تعداد صفحه: 886    قطع: رقعی           نوبت چاپ: 25

در زیر به معرفی فصول کتاب می پردازیم

 

پیشگفتار مترجم

پیشگفتار

درباره این کتاب

موضوعات اصلی

سامان کتاب

خلاصه فصلها و واژه نامه

پژوهش بیشتر : منابع برای مطالعه و کتابشناسی

برای دانشجویان : چگونگی استفاده از این کتاب

بخش اول . در آمدی به جامعه شناسی

1 . جامعه شناسی درباره چیست ؟ چند مثال

عشق و ازدواج

تندرستی و بیماری

مثال دیگر : جرم و مجازات

پیامدها : ماهیت جامعه شناسی

دگرگونی در جهان امروزی

جامعه شناسی و باورهای معمولی

سوالات جامعه شناسی

سوالات واقعی

سوالات تطبیقی

سوالات تکوینی

سوالات نظری

نتایج خواسته و ناخواسته کنش انسانی

جامعه شناسی درباره کنشهایمان به ما چه می آموزد ؟

ساختار اجتماعی و کنش انسانی

توسعه بینش جامعه شناختی

آیا جامعه شناسی علم است ؟

عینیت

اهمیت عملی جامعه شناسی

درک وضیتها اجتماعی

آگاهی از تفاوتهای فرهنگی

ارزیابی نتایج سیاستگذاریها

افزایش خود شناسی

نقش جامعه شناس در جامعه

نتیجه گیری

خلاصه

2 . فرهنگ و جامعه

برخورد فرهنگها

نخستین برخوردها با فرهنگهای دیگر

مفهوم فرهنگ

نوع انسان

تکامل

طبیعت و تربیت

غریزه ها

گوناگونی فرهنگی

هویت فرهنگی و قوم مداری

ویژگیهای عام فرهنگی

زبان

نشانه شناسی و فرهنگ مادی

3 . اجتماعی شدن و دور زندگی

کودکان اجتماعی نشده

پسرک وحشی آویرون

جنی

رشد اولیه کودک

رشد ادراکی

گریه و لبخند

کودکان و مادران

پیدایش واکنشهای اجتماعی

دلبستگی و محرومیت

سیمونهای تنها

محرومیت در کودکان انسان

تاثیرات دراز مدت

اجتماعی شدن کودک

نظر یه های رشد کودک

فروید و روانکاری

نظریه جی . اچ . مید

پیازه : رشد شناختی

ارتباط میان نظریه ها

عوامل اجتماعی شدن

خانواده

روابط همالان

مدارس

رسانه های همگانی

سایر عوامل اجتماعی شدن

باز اجتماعی شدن

رفتار در باز داشتگاه

مغز شویی

دوره زندگی

کودکی نوجوانی

بزرگسالی

پیری

مرگ و توالی نسلها

اجتماعی شدن و آزادی فردی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

4 . کنش متقابل اجتماعی و زندگی هر روزه

مطالعه زندگی اجتماعی وزانه

ارتباط غیر کلامی

چهره و احساس

چهره و فرهنگ

قواعد اجتماعی ، گفتگو و صحبت

دریافتهای مشترک

آزمایشهای گارففینگل

شکلهای صحبت

لغزشهای بدن و زبان

فریادهای واکنشی

لغازشهای زبان

چهره ، بدن و گفتار در کنش متقابل

برخوردها

زمینه ها و موقعیتها

تاثیر گذاری

مناطق روی صحنه و پشت صحنه

پذیرش نقشها : معاینات نزدیک

برخوردها و فضای شخصی

کنش متقابل در زمان و مکان

زمان ساعت

جغرافیای زمان

محدودیتهای زمانی – مکانی

منطقه بندی

زندگی هر روزه در چشم انداز فرهنگی و تاریخی جامعه شناسی خرد و جامعه شناسی کلان

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

5 . همنوایی و کجروی

کجروی چیست ؟

هنجارها و ضمانتهای اجرایی

قوانین ، جرایم و مجازات جص

جرایم در دوران پیش از صنعتی شدن

دگرگونی در شیوه های مجازات

زندانها و آسایشگاهها

تبیین کجروی

نظریه های زیست شناختی و روان شناختی جرم و کجروی

نتیجه گیری های نظری

جرم و آمار جنایی

آدمکشی و جرایم خشن دیگر

زندان و مجازات

مجازات و مرگ

جنسیت و جرم

میزان جرایم مرد و زن

دختران در باندهای تبهکار

خشونت در زندان زنان

ارزیابی

جرایم دولتمندان و قدرتمندان

جرایم یقه سفیدان

جرایم حکومتی

جرایم سازمان یافته

جرایم بدون قربانی

مفهوم بیماری روانی

روان پریشی و نژندی

درمانهای جسمانی

تشخیص بیماری روانی

ماهیت دیوانگی : قانون شکنی ماندگار

رهایش

کجروی و نظم اجتماعی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

6 . جنسیت و تمایلات جنسی

جنس ، جنسیت و زیست شناسی

منشاتفاوتهای جنسی

آیا تفاوتهای رفتار منشا زیست شناختی دارند ؟

اجتماعی شدن جنسی

واکنشهای والدین و بزرگسالان

یادگیری جنسی

هویت جنسی و تمایلات جنسی : سه نظریه

نظریه فروید درباره تکامل جنسی

نظریه چودروف درباره تکامل جنسی

جنسیت ، خود و اخلاق

پدر سالاری و تولید

سلطه مردان

زنان و گارکاه : چشم انداز تاریخی

نابرابریها د رکار

جنبشهای طرفداری از حقوق زنان

نخستین جنسیتهای زنان در فرانسه

مبارزه در ایالات متحده

تحولات اروپا

تجدید حیات جنبش طرفداری از حقوق طرفداری از حقوق زنان

خشونت خانگی ، آزار و تجاوز جنسی

خشونت خانگی

آزار جنسی

تجاوز جنسی

رفتار جنسی بهنجار

تفاوتهای میان فرهنگ غربی

رفتار جنسی

همجنس گرایی

ایدز

ایدز و جمعیت نا همجنس هواه

فحشا

فحشا در عصر حاضر

فحشا ی کودکان

نتیجه گیری : جامعه شناسی و روابط جنسی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

7 . قشربندی و ساخت طبقاتی

نظامهای قشر بندی اجتماعی

بردگی

کاست

رسته ها

طبقه

نظر یه های قشر بندی در جوامع امروزی

نظریه کارل مارکس

نظریه ماکس وبر

نظریه اریک اولین رایت درباره طبقه

فرانک پارکین : یک رویکرد وبری

طبقات در جوامع غربی امروز

تفاهای ثروت و در آمد

طبقه بالا

طبقه متوسط

طبقه کارگر

مطالعه آگاهی طبقاتی : رویکردهای گوناگون جنسیت و قشر بندی

تقسیمات طبقه ای و جنسیت

بررسی زنان در پژوهشهای قشر بندی

تحریک اجتماعی

بررسیهای تطبیقی تحریک اجتماعی

تحریک نزولی

فرصتهای تحریک

تحریک اجتماعی در بریتانیا

مسائل بررسی تحرک اجتماعی

بختهای تحرک خودتان

فقر و نابرابری

نبرد با فقر

فقر چیست

فقر در روزگار کنونی

چرا فقرا هنوز فقیرند

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

8 . قومیت و نژاد

گروههای قومی ، اقلیتها و نژاد در جوامع چند قومی

اقلیتها

نژاد و زیست شناسی

تعارض قومی ، تعصب و تبعیض

تصورات قالبی و بلاگردان ها

شخصیت اقتدار طلب

قومیت و کودکی

نگرشهای گروههای اکثریت

تبینهای جامعه شناختی

عوامل عمومی

دیدگاه تاریخی

روابط قومی در چشم انداز از تاریخی : چند مثال

روابط قومی در برزیل

توسعه اجتماعی آفریقای جنوبی

حقوق مدنی سیاها در "آمریکا

تاریخچه مهاجرت به انگلستان

روابط قومی در اروپا

تحولات احتمالی آینده در روابط قومی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

9 . گروها وسازمانها

شکلهای ارتباط

گروههای نخستین و دومین

سازمانها رسمی

بوروکراسی

دیدگاه وبر درباره بوروکراسی

شرکتهای ژاپنی

عوامل موثر بر وری سازمانها در جهان امروز

کارکنان حرفه ای

تکنولوژی اطلاعات

محیط فیزیکی سازمانها

نظارت و انضباط در سازمانها

نظارت

انضباط گسازمانهای باز داشتگاهی

توسعه سازمانها ی بازداشتگاهی

سازمانهایی غیر بوروکراتیک : گروهای خودیاری

ویژگیهای گروههای خودیاری

نتیجه گیری

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

10 . سیاست ، حکومت و دولت

ویژگیهای دولتها

دستگاه سیاسی

سرزمین

قانون و استفاده از زور

دولتهای امروزین

تعاریف

حقوق شهروندی

دموکراسی

انواع دموکراسی

جاذبه عام دموکراسی و انحطاط رژیمهای سلطنتی

نخبه گرایی دموکراتیک و نظریه های کثرتگرا

نخبه گرایی دموکراتیک

نظریه های کثر تگرا

انتقادها و ارزیابی نظریه ها

احزاب سیاسی و رای دادن در کشورهای غربی

رای دادن و طبقه

احزاب و رای دادن در بریتانیا سیاست حزبی : شکستن قالبها

در اواخر قرن بیستم ؟

نظریه های پر مسئولیت بودن دولت و بحران مشروعیت

مشارکت سیاسی زنان

الگوهای رای دادن و نگرشهای سیاسی

زنان در سازمانهای سیاسی

عمل سیاسی نهادی نشده

چه کسانی حکومت می کنند ؟

حلقه درونی در ایالات متحده آمریکا نخبگان در بریتانیا

ارزیابی

توتالیتاریسم

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

11 . جنگ و ارتش

جنگ در گذشته

جوامع باستانی

جنگ در اروپا و مستعمرات آن

صنعتی شدن جنگ

جنگ کامل

جنگ و تجاوز

الگوهای سازمان نظامی

ویژگیهای ارتش امروزی

ارتش در بریتانیا

زنان و جنگ

مبارزات زنان علیه جنگ

ارتش ، سیاست و جامعه

حکومت و نفوذ نظامیان

نیروی مسلح در جهان سوم

انواع حکومت نظامی

تروریسم و جنبشهای چریکی

هزینه های نظامی جهانی و تسلیحات

ذخایر سلاحهای هسته ای

سلاحهای شیمیایی

تجارت اسلحجه

مسابقه تسلیحاتی

بحث باز دارندگی

دنیای بدون جنگ

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

بخش چهارم . نهادهای اجتماعی

12 . خویشاوندی ، ازدواج و خانواده

خویشاوندی

گروههای کلان

روابط خانوادگی

تک همسری و چند همسری

خانواده و ازدواج در تاریخ اروپا

تحول زندگی خانوادگی

تغییرات در الگوهای خانواده در سراسر جهان

راستاهای تغییر

خانواده و ازدواج در انگلستان

ویژگیهای کلی

روندهای توسعه

عوامل موثر بر خانواده ازدواج در عصر حاضر

طلاق و جدایی در غرب

افزایش طلاق

تجربه طلاق

طلاق و کودکان

ازدواج مجدد و والدین ناتنی

ازدواج مجدد

خانواده های ناتنی

رویه تاریک خانواده

تجاوز جنسی

تبییتها

خشونت در خانواده

جایگزینهای ازدواج و خانواده

کمونها

زندگی مشترک بدون ازدواج

مجرد ماندن

زوال خانواده ؟

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

14 . دین

تعریف دین ( و جادو )

دین چه نیست

دین چه هست

انواع دین

توتم آیینی و همزاد آیینی

یهودیت ، مسیحیت و اسلام

ادیان خاوردور

نظریه های دین

مارکس و دین

دور کهایم و شعایر دینی

وبر و ادیان جهان

ارزیابی

انواع سازمان دینی

وبر و تروئلچ : کلیسا ها و فرقه های مذهبی

بکر : مذاهب و کیشها

ارزیابی

جنسیت و دین

تصویرهای ذهنی دینی

زنان در سازمانهای دینی

جنبشهای هزاره مسیحس

پیروان یوآخیم

رقص ارواح

ماهیت جنبشهای هزاره ای

تحولات جاری در دین : انقلاب اسلامی

گسترش دین اسلام

اسلام و غرب

دین در انگلستان

وابستگی مذهبی و اعتقادات دینی

دین در آمریکا گوناگونی

بنیاد گرایی دینی

مساله دنیوی شدن

ارزیابی پایانی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

15 . کار و زندگی اقتصادی

تقسیم کار

بخشهای یکم ، دوم و سوم

تقسیم کار صنعتی : تیلوریسم و فوردیسم

کار و بیگانگی

سیستمهای با اعتماد پایین و سیستمهای با اعتماد بالا

خودکاری

تولید گروهی

دموکراسی صنعتی

اتحادیه های کارگری و ستیزه صنعتی

توسعه اتحادیه ها

چرا اتحادیه ها وجود دارند ؟

تحولات اخیر

اعتصابات

روندهای اخیر در ستیزه صنعتی

شرکتهای بزرگ و قدرت شرکتها

انواع سرمایه داری شرکتی

بیکاری ، کار زنان و اقتصاد غیر رسمی

بیکاری

زنان و کار

اقتصاد غیر رسمی

آینده کار

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

بخش پنجم . دگرگونی اجتماعی در جهان امروزی

16 . جهانی شدن زندگی اجتماعی

جوامع جهان سوم

تشکیل ملتها

پیامد های اقتصادی استعمار

ناهمگرایی بین کشورهای غنی و فقیر

ارتباطات میان جهان اول و سوم

تولید مواد غذایی و گرسنگی جهانی

دیدگاههای نظری

امپریالیسم

نظریه وابستگی

نظریه نظام جهانی

ارزیابی انتقادی نظریه ها

شرکتهای فراملیتی

انواع شرکتهای فراملیتی

رشد فراملیتیها

یگانگی اقتصادی جهانی

مثال : صنعت اتومبیل

تحولات جاری

عاملان غیر دولتی

سازمان ملل متحد

سازمانهای بین المللی دیگر

شبکه های تجارتی

جهانی شدن رسانه ها

اخبار

سینما ، تلویزیون ، آگهی های تبلیغاتی و ارتباطات الکترونیکی

امپریالیسم رسانه ای

نتیجه گیری

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

17 . شهر نشینی امروزی

شهر سنتی

ویژگیهای شهر نشینی امروزی

توسعه شهرهای امروزی : آگاهی و فرهنگ

نظریه های شهر نشینی

مکتب شیکاگو

شهر نشینی و محیط مخلوق

ارزیابی

الگوهای توسعه شهری در غرب

بعد از جنگ جهانی دوم

شهر نشینی در آمریکا

شهر نشینی در انگلستان

بهبود یا بازیافت شهری

شهر نشینی و تاثیرات بین المللی

شهر نشینی و در جهان سوم

دهلی

مکزیکوسیتی

شهر ها در اروپای شرقی

مقایسه با غرب

تحولات احتمالی آینده

خلاصه

منابع برای مطالعه بیتر

18 . جمعیت ، سلامت و سالخوردگی

رشد جمعیت جهان

تحلیل جمعیت : جمعیت شناسی

مفاهیم اساسی جمعیت شناسی

پویایی شناسی تغییر جمعیت

ملتوس گرایی

رشد جمعیت در جهان سوم

فرایند انتقال جمعیت

دورنماهای احتمالی برای جهان سوم

جمعیت در انگلستان

سلامت و بیماری

درمان بیماری در گذشته

پیدایش پزشکی مدرن

جهان سوم

سلامت و بیماری در کشورهای توسعه یافته

سن و سالخوردگی در غرب

روندهای جمعیتی

پیری چیست ؟

بازنشستگی

مشکلات اجتماعی در سالخوردگی

اثرات فیزیکی سالخوردگی

آینده

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

19 . انقلابها و جنبشهای اجتماعی

تعریف انقلاب

انقلابها در قرن بیستم

انقلاب روسیه

انقلاب در چین

تجربه کوبا

نظریه های انقلاب

نظریه مارکس

چالمرز جانسون : انقلاب به عنوان

عدم تعادل

جیمز دیویس : چرا انقلاب رخ می دهد ؟

چالز تیلی : نظریه اعتراض

نتایج انقلاب

نتایج کوتاه مدت

نتایج دراز مدت

آشوبها ، جماعتها و شکلهای دیگر عمل جمعی

نظریه لوبن درباره کنش جماعت

جنبه های عقلانی کنش جماعت

جنبشها ی اجتماعی

تعریف

طبقه بندی جنبشهای اجتماعی

نظریه های جنبشهای اجتماعی

ارزیابی

جنبشهای اجتماعی و جامعه شناسی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

20 . دگرگونی اجتماعی – گذشته ، حال و آینده

تعریف دگرگونی

نظیه های دگرگونی اجتماعی

نظریه های تکاملی

داروینیسم اجتماعی

تکامل یک خطی و چند خطی

نظریه تکامل پارسونز

ماتریالیسم تاریخی

محدودیتهای نظریه ها :

تبیین دگرگونی از دیدگاه وبر

عوامل تاثیر گزار بر دگرگونی

محیط فیزیکی

سازمان سیاسی

عوامل فرهنگی

تحلیل مراحل ویژه دگرگونی

دگرگونی در گذشته نزدیک

تاثیرات اقتصادی

تاثیرات سیاسی

تاثیرات فرهنگی

تغییرات جاری و دورنماهای آینده

نظریه همگرایی

به سوی جامعه فراصنعتی

سرمایه داری و سوسیالیسم

سوسیالیسم : دستاورد قرن بیستم

جایگزینهای سوسیالیسم

دگرگونی اجتماعی : نظری به آینده

خلاصه

منابع برایمطالعه بیشتر

بخش ششم . روشهای و نظریه ها در جامعه شناسی

21 . کار با جامعه شناسی : روشهای تحقیق

استراتژی تحقیق

مساله تحقیق

بررسی مدارک

روشن ساختن مساله تحقیق

تهیه طرح تحقیق

انجام دادن تحقیق

تفسیر نتایج

گزارش یافته های تحقیق

فرایندهای کلی

روش شناسی عمومی

رابطه علت و معلولی و همبستگی

روشهای تحقیق

کار میدانی

پیمایش

ارزیابی

پژوهش اسنادی

آزمایش

خواندن جدول

روشهای دیگر : مصاحبه ، زندگینامه ها ، یادداشتهای روزانه و تحلیل گفتگو

ترکیب روشها

مسائل اخلاقی تحقیق : پاسخگویان اعتراض می کنند

دشواریهای انتشار : تحربه والیس

تاثیر جامعه شناسی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

22 . پیدایش و توسعه تئوری جامعه شناختی

خاستگاه نخستین

اگوست کنت

امیل دورکهایم

کارل مارکس

ماکس وبر

تحولات بعدی

رویکردهای امروزی

کارکردگرایی

ساختگرایی

نظریه کنش متقابل نمادین

مارکسیسم

مشکلات نظری

ساختار و کنش

وفاق و تضاد

شکل گیری جهان مدرن

مساله جنسیت

نظریه ها

مثال : اخلاق پروتستان

تفکر نظری در جامعه شناسی

خلاصه

منابع برای مطالعه بیشتر

بخش هفتم . ضمیمه و واژه نامه ها

ضمیمه : چگونه از کتابخانه استفاده کنیم

منابع اطلاعات عمومی در جامعه شناسی

مجلات جامعه شناسی

پژوهش برای رساله ها یا طرحهای پژوهشی طولانی تر

واژه نامه مفاهیم اساسی

واژه نامه اصطلاحات مهم

واژه نامه فارسی – انگلیسی

کتابشناسی

فهرست راهنما

 

           

 خواندن این کتاب را به علاقمندان جامعه شناسی توصیه می کنیم

دانلود کتاب

چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم

جامعه شناسی درباره چیست؟

مبانی نظری آسیب­های اجتماعی

درآمدی برنظریه فرهنگی

سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی

» سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/٩/٢
» ثبت نام ازدواج دانشجویی :: ۱۳٩٢/۸/۴
» تجلیل از دانشجوی سخت کوش :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» برنامه هفتگی روابط عمومی :: ۱۳٩٢/٧/۱۴
» سیستم جامع آموزشی سجاد :: ۱۳٩٢/٧/۶
» فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۶/٢٧
» اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۶/٢۵
» لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه :: ۱۳٩٢/۶/٢۳
» استاد رضا بازرگان :: ۱۳٩٢/۶/٢۱
» نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی :: ۱۳٩٢/۶/٢۱
» عکس یادگاری با استاد زبان و حقوق اساسی :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» استاد محمدی پور-اصول علم سیاست :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» استاد پروین نورانی آسیا بر :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» اسامی شاگردان ممتاز و نمونه :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» نکته هایی راجع به انتخاب واحد :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» تقدیر از زحمات استاد حاج علی :: ۱۳٩٢/۶/۱۸
» تقدیر از اساتید :: ۱۳٩٢/۶/۱۵
» جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :: ۱۳٩٢/۶/٧
» جزوه قانون اساسی و حقوق اساسی :: ۱۳٩٢/۶/۵
» استاد سجادی غیرقابل پیش بینی :: ۱۳٩٢/۶/۳
» تصاویر جدید استاد ملکی دوست :: ۱۳٩٢/۶/٢
» تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی :: ۱۳٩٢/۶/٢
» رهام جوان ترین دانشجوی ایران :: ۱۳٩٢/۶/٢
» یک جوان دیگر از دست رفت! :: ۱۳٩٢/۶/٢
» تصاویر جدید استاد آل قیس :: ۱۳٩٢/۵/٢۸
» برنامه امتحانی روابط عمومی :: ۱۳٩٢/۵/٢٧
» ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای :: ۱۳٩٢/۵/٢۳
» ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 :: ۱۳٩٢/۵/۱۵
» تصاویر جدید استاد حاج علی :: ۱۳٩٢/۵/۱۳
» ثبت نام علمی کاربردی 92-93 :: ۱۳٩٢/۵/۱۱
» نشست نمایندگان با جاوید مهر :: ۱۳٩٢/۵/٩
» استاد سعید میرشاهی :: ۱۳٩٢/۵/۵
» برنامه هفتگی :: ۱۳٩٢/۵/۵

/ 0 نظر / 39 بازدید