جامعه اطلاعاتی

نوع جدیدی از جامعه انسانی است مبتنی برفعالیتهای متنوعی است که بصورت مستقیم با تولید ،توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط است .

با توجه به تعریف فوق می توان گفت :

جامعه اطلاعاتی بازگوکننده توسعه + تکنولوژی نوین اطلاعاتی و تجدید سازمان جامعه ، پیرامون جریان اطلاعات است .

جامعه اطلاعاتی یک جامعه چند وجهی است که تمام سطوح آن ، نیازمند اطلاعات است .

بنابراین :

عامل شکل گیری وتوسعه جامعه اطلاعاتی ، تولید ارزش های اطلاعاتی است .

درجامعه اطلاعاتی ،اطلاعات چنان اهمیتی پیدا میکند که بصورت نماد عصرحاضر مطرح شده و محور برنامه های کلان و خرد توسعه قرار می گیرد. ودربررسی استاندارهای جامعه اطلاعاتی ،الگوهای زندگی عادی ، شغلی ,اوقات فراغت ،نظام آموزشی ،اطلاع رسانی ،عرصه دادوستد متاثر از از پیشرفت اطلاعات ودانش فنی توزیع و تولید اطلاعات.

اگرچه جامعه اطلاعات هنوز بطور جدی شکل نگرفته ولی مهمترین ویژگی آن ،ارتباط دیالگی است .

مهمترین ابزار انتقال اطلاعات ، اینترنت است .

نقش رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون کم رنگ و جنبه های دموکراتیک رسانه اینترنت پررنگ تر شده است.

می توان پیش بینی کرد که درجامعه اطلاعاتی نیازی به نمایندگی برای انتخابات نیست و هرکس می تواند از طریق (Voting) در رای گیری اینترنتی شرکت نموده و مستقیما نظرش را بیان کند.

تاریخچه جامعه اطلاعاتی

اندیشه های مربوط به پیدایی و پیشرفت «جامعه اطلاعاتی » ، در دهه های 1960 و1970 درآثار علمی چند تن از اقتصاددانان وجامعه شناسان دانشگاههای ایالات متحده و پیش از همه در کتابهاو مقاله های «فریتز ماکلوپ » و «دانیل بل » مطرح شدند .

ژاپنی ها ادعا می کنند واژه «جامعه اطلاعاتی » توسط تادئواومه سائو (پروفسور دانشگاه کیوتو) در سال 1963 بکار گرفته شده است .

ویژگی های جامعه اطلاعاتی درمقایسه با جامعه صنعتی از نظر« فریتز ماکلوپ و دانیل بل

«کارگران اطلاعاتی » در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که اکثریت نیروی کار آنها را «کارگران صنعتی » تشکیل میدهند ، به وسیع ترین گروه در حال اشتغال تبدیل شده اند ،بطوری که گفته می شود در این کشورها یک «طبقه جدید معرفتی » (دانش مدار )پدید آمده است .

یک ساختار «تکنولوژی فکری» نیز در این کشورها در کنار ساختار «تکنولوژی صنعتی» ایجاد شده است .

عنصر اصلی کالاها و فرآورده های مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگی کشورهای مذکور را بیش از پیش اطلاعات بسته بندی شده تشکیل می دهد .

بنابراین اساس این «جامعه اطلاعاتی » این است که اطلاعات ومعرفت ها به عامل پویایی اقتصادی تبدیل شده که هم بعنوان وسایل توسعه وهم بعنوان هدف های توسعه مورد توجه قرار گرفته است .

تعاریف و تقسیم بندی جامعه اطلاعاتی

از نظر فرانک وبستر

تکنولوژیک

 اقتصادی

 شغلی ( occupation)

 مکانی ( spatia)

 فرهنگی

تعریف تکنولوژیک :

مقبولترین تعریف از جامعه اطلاعاتی  نوآوری فوق العاده تکنولوژیک

پشرفتهای خیره کننده در پردازش ، نگهداری و انتقال اطلاعات

 کاربرد IT  در تمامی زوایای حیات اجتماعی

  ارزانی آن باعث توزیع گسترده

 گسترشISDN  (شبکه دیجیتالی خدمات پیوسته )

 ارتباطات راه دور

تعریف اقتصادی :

به اقتصاد اطلاعات توجه شده است و فریتز مچلوپ نظریه پرداز اقتصاد اطلاعاتی  پنج گروه صنعتی عمده  را مشخص می کند که عبارتند از :

 آموزش و پرورش ( مدارس ،کتابخانه ها ، دانشکده ها و... )

 رسانه های ارتباطی ( رادیو ،تلویزیون ، تبلیغات بازرگانی و...)

 ماشینهای اطلاعاتی ( تجهیزات رایانه ای ، ابزارهای موسیقی و...)

 خدمات اطلاعاتی (قانون ، بیمه ، پزشکی ) ، سایر فعالیتهای اطلاعاتی ( پژوهش و توسعه ،فعالیتهای عام المنفعه و...) که برای هر یک از این مقوله ها ،ارزش اقتصادی قائل شده و سهم هریک از موارد را باید در تولید ناخالص ملی (GNP) مشخص کرد و اینجاست که می توان ادعای یک اقتصاد اطلاعاتی را در طول زمان مطرح کرد .

تعریف شغلی :

یکی از معیارهای متداول در اعلام ظهور جامعه اطلاعاتی ، بر مسئله تغییرات شغلی متمرکز می شود که از هنگامی که مشاغل اطلاعاتی به وجه غالب در میان مشاغل موجود تبدیل می شوند ،ما به یک جامعه اطلاعاتی دست می یابیم یعنی از زمانی که تعداد کارکنان اداره ها ،قضات و آموزگاران بر تعداد معدنچیان ،فلزکاران و کارکنان بنادر و کارگران ساختمانی فزونی گرفته اند ،جامعه اطلاعات شکل گرفته است .

تعریف مکانی :

در این تعریف ،تاکید عمده بر روی شبکه اطلاعاتی است که مکانهای جغرافیایی را به یکدیگر پیوند می دهند و در نتیجه آثار شگفت انگیزی بر سازمان زمان ومکان دارند . درواقع مرزها که براساس مکانهای جغرافیایی بنا شده اند ، بیشتر و بیشتر به کنار زده می شوند و محدودیتهای زمانی به برکت شیوه های خردمندانه جدید که در آن اطلاعات می توانند در دوره معاصر ،مدیریت و دستکاری شود ، از میان می روند .

اما ویژگی زمان ومکان ، با اختراع جامعه شبکه ای دگرگون شده است . زمان ومکان به مدد تکنولوزی ارتباطات و گسترش شبکه های اطلاع رسانی منقبض شده اند . این منقبض کردن زمان و فضا بنا بر گفته آنتونی گیدنز ، برای شرکتها ،دولتها و حتی افراد ،گزینه هایی را که تاکنون دست نیافتنی بوده اند ،فراهم می کند .

تعریف فرهنگی :

فرهنگ کنونی بطور آشکار نسبت به تمامی دوره های پیشین سرشارتر از اطلاعات است . ما در محیطی لبریز از نشانه ها زندگی می کنیم ، به این معنا که زندگی امروزی ، اصولا پیرامون نمادسازی امور ،مبادله و دریافت پیامهایی درباره خودمان و دیگران دور می زند .

 از نظر حجم اطلاعات در گردش ، افزایش شگفت آوری رخ داده است . تعداد کانالهای رادیو و تلویزیون افزایش یافته و 24 ساعته شده اند . ماهواره ها با قدرت دریافت هزاران کانال تلویزیونی در اغلب خانه ها حضور دارد .ویدئو ،کامپیوتر و اینترنت درب منازل را کوبیده اند و وارد اغلب منازل شده اند . همه اینها بر این حقیقت گواهی دارند که ما در جامعه ای سرشار از رسانه ها سکونت داریم .اما خصیصه های اطلاعاتی دنیای امروز ، از آن چیزی که فهرست کردن صرف چند رسانه ای مانند تلویزیون ،رادیو وامثالهم آن را نشان دهد کاملا نافذ تر است.

نظریه پردازان جامعه اطلاعاتی

دانیل بل : فراصنعت گرایی (Post industrialism) یا PIS (1973)

رشد تکنولوژی ، کاهش کارگران شاغل در صنایع ، خودکار شدن صنعت ، فرصت های شغلی در خدمات ،بهره وری بیشتر ،ثروت بیشتر ،مصرف بیشتر و افزایش نقش اطلاعات و مغز  ،گروه مسلط شغلی ،کارگران اطلاعاتی هستند ، افزایش نقش آموزش ، هسته PIS ،خدمات تکنیکی حرفه ای است (دانشمندان و مهندسان )، افزایش نقش اطلاعات و آگاهی

بل باور دارد که آمریکا ،جهان را در مسیری که به نوعی سیستم جدیدی است رهبری می کند .

 

آنتونی گیدنز : درکتاب   دولت _ ملت و خشونت

او می گوید : ” عموما مطرح می شود که ما منحصرا اکنون در اواخر سده بیستم به عصر اطلاعات گام می نهیم اما جوامع نوین از آغاز ظهورشان جوامع اطلاعاتی بوده اند ”.

بازدید از شرکت توزیع نیروی برق

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

امپریالیسم خبری

بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی

بازدیدهای دانشجویان واحد 13

 

بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی

بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری

بازدید دانشجویان کامپیوتر

بازدید از موزه هنرهای معاصر

بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی

بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور

بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا

ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲

 بازدید از روابط عمومی HYUNDAI

تجلیل از استادان واحد 13

بازدید از روابط عمومی HYUNDAI

ثبت نام کنکور سراسری

 فرم نظرسنجی را تکمیل کنید

دانشجوی عزیز روزت مبارک

خلاصه و نقد کتاب موج سوم

تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی

تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی

 


/ 0 نظر / 96 بازدید