برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی 1

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

نوشته شده توسط شهرزاد شیرخانی

emtahanat

دانشجویان گرامی:

با عنایت به الطاف الهی و ضمن آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان در امتحانات نیمسال دوم ، تاریخ امتحان در فایل های زیر قابل دسترس می باشد.

برای دانلود فایل ها روی نام رشته کلیک نمایید( فایل ها به صورت PDF می باشد. در صورت عدم نصب در سیستم شما، برنامه را از این لینک دانلود کنید )

تاریخ امتحانات عمومی ، عملی ، شفاهی ، تربیت بدنی و کاربینی نیز در فایل ها قابل دسترس می باشد.

جهت آشنایی با قوانین امتحانات روی این لینک کلیک نمایید.

لازم به ذکراست  برنامه امتحانات هر درس در سیستم جامع دانشجویی (نماد) قابل مشاهده می باشد.

لازم به ذکر است جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان رعایت موارد ذیل الزامیست:

الف) تکمیل پرونده دانشجویی در بایگانی (جهت اطلاع از نحوه تکمیل پرونده کلیک نمایید)

ب) داشتن کارت دانشجویی معتبر دارای تاریخ اعتبار

ج) نداشتن بدهی مالی 

د) نداشتن سابقه در کمیته انضباطی

ضمائم : فایلتوضیحاتسایزتعداد دانلود ها : (omomi.pdf)تاریخ امتحانات عمومی   150 Kb تعداد دانلود ها : (tarbiat badani.pdf)تاریخ امتحانات تربیت بدنی آخرین جلسه کلاسی 108 Kb تعداد دانلود ها : (shafahi zaban.pdf)رشته مترجمی زبان ( تمامی گرایش ها) تاریخ امتحانات شفاهی 139 Kb تعداد دانلود ها : (jhojhman.pdf)رشته گرافیک و تبلیغات مقطع کاردانی تاریخ امتحانات عملی ( ژوژمان ) 126 Kb تعداد دانلود ها : (bazaryabi.pdf)رشته بازاریابی پودمان 1 - مقطع کاردانی 128 Kb تعداد دانلود ها : (barname sazi computer.pdf)رشته برنامه سازی کامپیوتر پودمان 1 مقطع کاردانی 128 Kb تعداد دانلود ها : (graphic.pdf)رشته گرافیک پودمان 1 مقطع کاردانی 132 Kb تعداد دانلود ها : (hesabdari.pdf)رشته حسابداری پودمان 1 مقطع کاردانی 134 Kb تعداد دانلود ها : (kasbo kar.pdf)رشته کسب و کار پودمان 1 مقطع کاردانی 137 Kb تعداد دانلود ها : (memari.pdf)رشته معماری پودمان 1 مقطع کاردانی 135 Kb تعداد دانلود ها : (ravabet - omor farhangi.pdf)رشته روابط عمومی - امور فرهنگی پودمان 1 مقطع کاردانی 133 Kb تعداد دانلود ها : (zaban.pdf)رشته مترجمی زبان( آثار یداری شنیداری - آثار مکتوب) پودمان 1 مقطع کاردانی 144 Kb تعداد دانلود ها : (hesabdari1 sh.pdf)رشته حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری پودمان 1 مقطع کارشناسی 143 Kb تعداد دانلود ها : (motarjemi zaban1 sh.pdf)رشته مترجمی همزمان زبان انگلیسی پودمان 1 مقطع کارشناسی 144 Kb تعداد دانلود ها : (omor farhangi1sh.pdf)رشته امورفرهنگی پودمان 1 مقطع کارشناسی 130 Kb تعداد دانلود ها : (ravabet omomi1sh.pdf)رشته روابط عمومی پودمان 2 مقطع کارشناسی 131 Kb تعداد دانلود ها : (tabliqat tejari1sh.pdf)رشته تبلیغات تجاری پودمان 1 مقطع کارشناسی 139 Kb تعداد دانلود ها : (bazaryabi2.pdf)رشته بازاریابی پودمان 2 مقطع کاردانی 137 Kb تعداد دانلود ها : (graphic2.pdf)رشته گرافیک پودمان 2 مقطع کاردانی 143 Kb تعداد دانلود ها : (hesbdari2.pdf)رشته حسابداری. پودمان 2 مقطع کاردانی 140 Kb تعداد دانلود ها : (hoqoq sabti2.pdf)رشته حقوق ثبتی پودمان 2 مقطع کاردانی 144 Kb تعداد دانلود ها : (kasbokar2.pdf)رشته کسب و کار پودمان 2 مقطع کاردانی 136 Kb تعداد دانلود ها : (khabarnegri2.pdf)رشته خبرنگاری پودمان 2 مقطع کاردانی 143 Kb تعداد دانلود ها : (omor farhani2.pdf)رشته امورفرهنگی پودمان 2 مقطع کاردانی 134 Kb تعداد دانلود ها : (ravabet omomi2.pdf)رشته روابط عمومی پودمان 2 مقطع کاردانی 135 Kb تعداد دانلود ها : (tabliqat2.pdf)رشته تبلیغات پودمان 2 مقطع کاردانی 148 Kb تعداد دانلود ها : (zaban2.pdf)رشته مترجمی زبان( آثار یداری شنیداری - آثار مکتوب) پودمان 2 مقطع کاردانی 141 Kb تعداد دانلود ها : (1ravabet omomi.pdf)رشته روابط عمومی پودمان 2 مقطع کارشناسی 129 Kb تعداد دانلود ها : (2 omorfarhangi.pdf)رشته امورفرهنگی پودمان 2 مقطع کارشناسی 130 Kb تعداد دانلود ها : (5 omor farhangi.pdf)رشته امورفرهنگی پودمان 5 مقطع کارشناسی 127 Kb تعداد دانلود ها : (asnado madarek6.pdf)مترجمی اسناد و مدارک پودمان 6 مقطع کاردانی 127 Kb تعداد دانلود ها : (bazaryabi6.pdf)رشته بازاریابی پودمان 6 مقطع کاردانی 134 Kb تعداد دانلود ها : (hesabdari6.pdf)رشته حسابداری پودمان 6 مقطع کاردانی 137 Kb تعداد دانلود ها : (hoqoq sonof6.pdf)رشته خدمات مشاوره حقوقی و صنوف پودمان 6 مقطع کاردانی 162 Kb تعداد دانلود ها : (kasbokar6.pdf)رشته کسب و کار پودمان 6 مقطع کاردانی 134 Kb تعداد دانلود ها : (khadamat mali6.pdf)رشته خدمات مالی در واحدهای صنفی پودمان 6 مقطع کاردانی 136 Kb تعداد دانلود ها : (navaro film6.pdf)رشته مترجمی نوار و فیلم پودمان 6 مقطع کاردانی 121 Kb تعداد دانلود ها : (ravabet omomi6.pdf)رشته روابط عمومی پودمان 6 مقطع کاردانی 134 Kb تعداد دانلود ها : (hesbdari4.pdf)رشته حسابداری پودمان4 مقطع کاردانی 143 Kb تعداد دانلود ها : (kasbokar4.pdf)رشته کسب و کار پودمان4 مقطع کاردانی 139 Kb تعداد دانلود ها : (khabarnegari4.pdf)رشته خبرنگاری پودمان4 مقطع کاردانی 141 Kb تعداد دانلود ها : (omor farhangi4.pdf)رشته امورفرهنگی پودمان4 مقطع کاردانی 138 Kb تعداد دانلود ها : (ravabet omomi4.pdf)رشته روابط عمومی پودمان4 مقطع کاردانی 141 Kb تعداد دانلود ها : (zaban4.pdf)رشته مترجمی زبان(نوار و فیلم - اسناد و مدارک) پودمان4 مقطع کاردانی 139 Kb تعداد دانلود ها : (karbini.pdf)تاریخ دفاعیه کاربینی کاردانی و کارشناسی 398 Kb

 

 

سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

سامانه سجاد

http://edu.uast.ac.ir/

 

 مخصوص کلیه ورودیها

 

فرم درخواست تجدید نظر در نمره

 

عناوین مطالب منتشر شده دانشگاه جامع علمی کاربردی


» برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۶

/ 0 نظر / 9 بازدید