ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13

پرسنل دانشگاه ناممقامایمیلتلفن ساختمان مرکزی   info@uast13.ir 021-88934456 ساختمان شماره 2   info@uast13.ir 021-88800412 سرکار خانم نبی یان معاون دانشگاه f.nabiyan@uast13.ir داخلی : 111 جناب آقای مولوی امور فرهنگی و حراست a.molavi@uast13.ir داخلی : 209 سرکار خانم بورقی مسئول دفتر ریاست f.boraghi@uast13.ir داخلی : 201 سرکار خانم رستم خان امور مدرسان s.rostamkhan@uast13.ir داخلی : 202 سرکار خانم معظم مسئول دانشگاه مجازی h.moazzam@uast13.ir داخلی : 203 جناب آقای مرادی کارشناس فناوری اطلاعات Moradi@uast13.ir داخلی : 204 جناب آقای قاسمی کارشناس وبسایت مرکز ghassemi@uast13.ir داخلی : 204 سرکار خانم طاحونه کارشناس آموزش s.tahouneh@uast13.ir داخلی : 106 سرکار خانم قاسمی کارشناس آموزش f.ghasemi@uast13.ir داخلی : 105 سرکا خانم یزدانیان کارشناس آموزش gh.yazdanian@uast13.ir داخلی : 107 سرکار خانم شمایلی کارشناس دانش آموختگان m.shamayeli@uast13.ir داخلی : 206 سرکار خانم قلی پور کارشناس مالی z.gholipour@uast13.ir داخلی : 205 سرکار خانم شیرخانی کارشناس امتحانات sh.shirkhany@uast13.ir داخلی : 107 سرکار خانم یاسا کارشناس امور فرهنگی s.yasa@uast13.ir داخلی : 301 سرکار خانم صلح میرزایی کارشناس کاربینی و کارورزی s.mirzaey@uast13.ir داخلی : 210 سرکار خانم میرزایی کارشناس بایگانی m.mirzaee@uast13.ir داخلی : 207 سرکار خانم ایمانم قلی کارشناس بایگانی z.imangholi@uast13.ir داخلی : 207 جناب آقای حسینی مدیر ساختمان شماره 1 m.hosseini@uast13.ir داخلی : 101 جناب آقای جان زاده مدیر ساختمان شماره 2 s.janzadeh@uast13.ir 021-88800412 سرکار خانم زارع حراست ساختمان شماره 1   داخلی : 101 سرکار خانم نظری حراست ساختمان شماره 2   021-88800412 سرکار خانم زمانی تغذیه دانشجویی   دخلی : 101 حناب آقای زین العابدین خدمات   داخلی : 101 جناب آقای میری زاده خدمات   داخلی : 101 جناب آقای کشف کننده خدمات   021-88800412

 

سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

سامانه سجاد

http://edu.uast.ac.ir/

 

 
 
 

 مخصوص کلیه ورودیها

 

فرم درخواست تجدید نظر در نمره

 

عناوین مطالب منتشر شده دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

» پرداخت شهریه و مشاهده نمرات :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» مشاهده نمرات :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان :: ۱۳٩٢/۳/۸
» بزرگداشت مقام استاد :: ۱۳٩٢/۳/۸
» طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه :: ۱۳٩٢/۳/۶
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/٢/٢۴
» دوره آموزشی روش تحقیق :: ۱۳٩٢/٢/۱۶
» رزومه دکتر فاطمه مدیری :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» استاد هاشمی مطهر قاری قرآن :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» استاد بتول شاهینی :: ۱۳٩٢/٢/۸
» استاد فرهاد فتاحی استاد آمار :: ۱۳٩٢/٢/۶
» استاد بی بی سادات میراسماعیلی :: ۱۳٩٢/٢/۶
» استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق :: ۱۳٩٢/٢/۶
» معلم! ای فروغ جاودانه... :: ۱۳٩٢/٢/۴
» فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها :: ۱۳٩٢/٢/۴
» حیاط زیبای ساختمان ملایی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» استاد سید محمد هاشمی مطهر :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» استاد مینا قریب :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» دکتر جاویدمهر در ساختمان شماره 2 :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی 1 :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید