لیست دانشگاههای علمی کاربردی

http://www.uast.ac.ir/esfehan/

 دانشگاه علمی و کاربردی ایلام http://www.uast.ac.ir/ielam/ دانشگاه علمی و کاربردی بوشهر http://www.uast.ac.ir/booshehr/ دانشگاه علمی و کاربردی پست و مخابرات http://www.ict-uast.ac.ir/ دانشگاه علمی و کاربردی چهارمحال و بختیاری http://www.uast.ac.ir/charmahal/ دانشگاه علمی و کاربردی خراسان جنوبی http://www.uast.ac.ir/Khjonoobi/ دانشگاه علمی و کاربردی خراسان رضوی http://www.uast.ac.ir/khrazavi/ دانشگاه علمی و کاربردی خراسان شمالی http://www.uast.ac.ir/khshomali/ دانشگاه علمی و کاربردی خوزستان http://www.uast.ac.ir/khozestan/ دانشگاه علمی و کاربردی زنجان http://www.uast.ac.ir/zanjan/ دانشگاه علمی و کاربردی سیستان و بلوچستان http://www.uast.ac.ir/sistan/ دانشگاه علمی و کاربردی فارس http://www.uast.ac.ir/fars/ دانشگاه علمی و کاربردی قزوین http://qa.uast.ac.ir/ دانشگاه علمی و کاربردی قم http://qo.uast.ac.ir/ دانشگاه علمی و کاربردی کردستان http://www.uast.ac.ir/kordestan/ دانشگاه علمی و کاربردی کرمان http://www.uast.ac.ir/kerman دانشگاه علمی و کاربردی کرمانشاه http://www.uast.ac.ir/kermanshah/ دانشگاه علمی و کاربردی کهکیلویه و بویراحمد http://www.uast.ac.ir/kohkiloye/ دانشگاه علمی و کاربردی گلستان http://www.uast.ac.ir/golestan/ دانشگاه علمی و کاربردی لرستان http://www.uast.ac.ir/lorestan/ دانشگاه علمی و کاربردی مازندران http://www.uast.ac.ir/mazandaran/ دانشگاه علمی و کاربردی مرکزی http://www.uast.ac.ir/markazi/ دانشگاه علمی و کاربردی هرمزگان http://www.uast.ac.ir/hormozgan/ دانشگاه علمی و کاربردی همدان http://www.uast.ac.ir/hamedan/ دانشگاه علمی و کاربردی یزد http://www.uast.ac.ir/yazd/

 

عناوین یادداشت ها 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید