بازدید از روابط عمومی بنیاد شهیدDSC 3056

DSC 3057

DSC 3058

DSC 3059

DSC 3060

DSC 3061......................................................................................................................... درس کاربینی چیست؟
درس کاربینی یک درس مهارتی است که در نظام آموزش مهارتی و پذیرفته شدن دانشجو در مقاطع کاردانی-کارشناسی حرفه ای ارائه درس کاربینی به صورت یک درس عملی به ارزش یک واحد در ترم اول در نظام آموزش مهارتی الزامی است.
هدف از درس کاربینی:
شناخت مشاغل مورد نظر
تشریح جریان کار و فعالیت ها
شناخت مواد و تجهیزات ،ابزار و ماشین آلات مربوطه
شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در ماموریت آن حوزه شغلی
شناخت موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی،اقتصادی،سختی،پیچیدگی کار
بدین ترتیب برای رسیدن به اهداف فوق، واحد هماورد مهارتی در نظر دارد تا دانشجویان عزیز در محیط کاری مرتبط با رشته تحصیلیشان قرار گرفته و از نزدیک با فضای کار،تجهیزات،سیستمهای مربوطه آشنا شوند.

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید