الهی به مستان میخانه ات

به مستان افتاده در پای خم

به مخمور با مرگ در اشتلم

که خاکم گل از آب انگور کن

سراپای من آتش طور کن

به میخانه وحدتم راه ده

دل زنده و جان آگاه ده

خدایا به جان خراباتیان

از این تهمت هستیم وارهان

بیا ساقیا می به گردش درآر

که دلگیرم از گردش روزگار

مئی ده که چون ریزیش در سبو

برآرد سبو از دل آواز هو

ار آن می که در دل چو منزل کند

بدن را فروزان تر از دل کند

از آن می که گر شب ببیند به خواب

چو روز از دلش سر زند آفتاب

از آن می که گر عکسش افتد به جان

توانی به جان دید حق را عیان

بیا تا سری در سرخم کنیم

من و تو تو من همه گم کنیم

بزن هر قدر خواهی ام پا به سر

سر مست از پا ندارد خبر

 بیا تا به ساقی کنیم اتفاق

درونها مصفا کنیم از نفاق

چو مستان بهم مهربانی کنیم

دمی بی ریا زندگانی کنیم

دماغم ز میخانه بویی کشید

حذر کن که دیوانه هویی کشید

به میخانه آی و صفا را ببین

مبین خویشتن را خدا را ببین

مغنی سحر شد خروشی برآر

ز خامان افسرده جوشی برآر

به می گرم کن جان افسرده را

که می زنده دارد تن مرده را

چو پیمانه از باده خالی شود

مرا حالت مرگ حالی شود

پریشان دماغیم ساقی کجاست

شرابی ز شب مانده باقی کجاست

بیائید تا جمله مستان شویم

زمجموع هستی پریشان شویم

چو ما زین می از مست و نادان شوی

ز دانایی خود پشیمان شوی

مئی را که باشد در او این صفت

نباشد  به غیر از  می معرفت

از این دین به دنیا فروشان مباش

بجز بنده ی باده نوشان مباش

چه در مانده ی دلق و سجاده ای

مکش بار محنت بکش باده ای

مکن قصه ی زاهدان هیچ گوش

قدح تا توانی بنوشان و نوش

حدیث فقیهان بر ما مکن

زقطره سخن پیش دریا مکن

رخ ای زاهد از می پرستان متاب

تو در آتش افتاده ای من در آب

تو شادی بدین زندگی عار کو

گشودند گیرم درت بار کو

قلم بشکن و دور افکن سبق

بشویان کتاب و بسوزان ورق

که گفته که چندین ورق را ببین

ورق را بگردان و حق را ببین

صبوح است ساقی برو می بیار

فتوح است مطرب دف و نی بیار

به میخانه آ و حضوری بکن

سیه کاسه ای کشف نوری بکن

نماز ار نه از روی مستی کنی

به مسجد درون بت پرستی کنی

برونها سفید و درونها سیاه

فغان از چنین زندگی آه آه *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سروده های میر رضی الدین آرتیمانی

 

» تصاویر ساختمان جدید در فاطمی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» استاد نبیان در ساختمان جدید :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» آخرین عکس بهار با استاد بهبودی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» آخرین عکس با استاد میرشاهی :: ۱۳٩۳/۳/٢۶
» عصاره آموزه‌های دمینگ :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» آشنایی با افکار دمینگ ... :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» آدرس ساختمان فاطمی :: ۱۳٩۳/۳/٢۵
» هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» کامل ترین تعریف رسانه سرد و گرم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» داستان غم انگیز پایان گوبلز :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» دزفولی: قلبم را به یک نفر می دهم :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» از دهکده جهانی تا خانواده جهانی :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» 80 نکته مهم در تدریس موفق :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» روابط عمومی مدرن :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» تصاویر جدید استاد لارودی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» استاد اردشیر لارودی :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
» 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» روش های نوین تدریس :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» هنر در روابط عمومی :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» ویژگی های تبلیغات :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» آسیب شناسی تبلیغات: :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» درس جامعه شناسی تبلیغات :: ۱۳٩۳/۳/۱٧
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» عکس تیمی :: ۱۳٩۳/۳/۱۱
» ترم و پودمان تابستانه :: ۱۳٩۳/۳/۵
» ارزیابی اساتید :: ۱۳٩۳/۳/۴
» انواع سبکها و روشهای تبلیغات :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» تصاویر جدید استاد دزفولی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر جدیدتر استاد بهبودی :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر استاد سالاریان :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر استاد میرشاهی با دست مصدوم :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» تصاویر جدیدتر استاد مقیم اسلام :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» هفته روابط عمومی و ارتباطات مبارک :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» آی سی تی چیست؟ :: ۱۳٩۳/٢/۳٠
» کاخ گلستان گم و ناپیدا! :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان :: ۱۳٩۳/٢/٢٧

 

/ 0 نظر / 89 بازدید