شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
رزومه دکتر فاطمه مدیری نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٢/٢/۱٤

 رزومه دکتر فاطمه مدیری

فاطمه مدیری کارشناس ارشد مطالعات زنان گرایش زن و خانواده از دانشگاه علوم تحقیقات تهران ، دکتری جامعه شناسی گرایش گروههای اجتماعی دانشگاه علوم تحقیقات تهران ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

سوابق آموزشی

-احراز رتبه 1 آزمون ورودی 1388 دکتری جامعه شناسی در کلیه گرایش پذیرفته شده در دانشگاه علوم تحقیقات تهران

-احراز رتبه 1 در فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد مطالعات زنان با معدل 47/18 درسال 1387 دانشگاه علوم تحقیقات تهران

-احراز رتبه 2 در آزمون ورودی 1384 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم تحقیقات تهران

-تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی از 1382 تا کنون در دروسروش تحقیق ، مبانی جامعه شناسی ، نظریه های جامعه شناسی , جامعه شناسی فرهنگی ایران , آمار

-تدریس دروس جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

مقالات :

....

ایمیل دکتر فاطمه مدیری

fateme.modiri@gmail.com 

- مقاله علمی پژوهشی فروپاشی خانواده یا تغییرات بنیادی ، به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی ، خانواده و پژوهش ، بهار 1389 ، شماره 1 : 85 – 63

- مقاله علمی پژوهشی فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر اوقات فراغت به همکاری دکتر خدیجه سفیری ، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، شماره 38 : 166 - 145

-مقاله علمی پژوهشیتفاوت های جنسیتی در اوقات فراغت به همکاری دکتر خدیجه سفیری ، تحلیل اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 4/59 ، پاییز و زمستان 1389 : 169 – 147

-مقاله علمی پژوهشیبررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران ، بهار 1391 , به همکاری دکتر غلامعباس توسلی ، مطالعات زنان دانشگاه الزهرا 61 - 80 :

- مقاله علمی پژوهشیرابطه دینداری با حوزه های عمومی و خصوصی به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی , پاییز 1390 , جامعه شناسی مطالعات جوانان : 1 - 22

- مقاله علمی تخصصی رابطهنگرش های اخلاقی با دینداری در ایرانیان به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی , 1391 , دین و ارتباطات , شماره 35

-مقاله علمی پژوهشیسعادت ذهنی به مثابه توسعه انسانی با همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی ، مجله نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

- مقاله علمی پژوهشیسرمایه اجتماعی و جنسیت ( در مرحله داوری مجله مطالعات کاربردی اصفهان )

- مقاله علمی پژوهشیجنسیت و دینداری به همکاری دکتر تقی آزاد ارمکی , 1392 , مجله جامعه شناسی کاربردی

- مقاله علمی پژوهشیجنسیت و رفاه ذهنی به همکاری دکتر تقی آزادارمکی , 1392 , مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

- مقاله علمی پژوهشیسلامت اجتماعی به همکاری دکتر خدیجه سفیری , ( در مرحله داوری مجله رفاه اجتماعی )

-پذیرش مقاله علمی ترویجی نابرابری جنسیتی در اشتغال ، اطلاعات سیاسی اقتصادی

-پذیرش مقاله علمی ترویجی بررسی موانع حقوقی مشارکت اجتماعی زنان ، اطلاعات سیاسی اقتصادی

-پذیرش مقاله علمی ترویجی نابرابری جنسیتی در دیه ،اطلاعات سیاسی اقتصادی

 

- Religiosity and gender attitudes in Iran , journal of American science

- Social capital in Iran , journal of American science 

- The Sociological Significant of Family , International Islamic family , Bright

 

 

همایش ها

 - بررسی عوامل موثر بر سلامت اجتماعی , همایش بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه , دانشگاه الزهرا

 

سوابق پژوهشی

- همکار اصلی در طرح ملی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ایرانیان ( همکار اصلی طرح , مجری طرح : دکتر تقی آزاد ارمکی ، دانشگاه علوم اجتماعی تهران )

- پژوهش آسیب شناسی پوشش در نوجوانان و جوانان , در دست بررسی در پژوهشکده فرهنگ , هنر و ارتباطات

- پژوهش بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد )

- فراتحلیل اوقات فراغت و تحلیل جنسیتی آن ) خودفرما )

- مقدمه ای بر جامعه شناسی اقلیت

- داور مجله  مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

 

عنوان پایان نامه ها

- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی گرایش زنان به بدن با تاکید بر پایگاه طبقاتی ایشان

- پایان نامه دکتری با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ارزش های خانوادگی با تاکید بر نقش دینداری

 

کارگاهها ی آموزشی

-کارگاه آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی (اتا )

-کارگاه آموزشی spss مقدماتی و پیشرفته

-کارگاه آموزشی لیزرل

-کارگاه آموزشی مهارت های روش تحقیق دانشگاه جامع علمی کاربردی

-کارگاه آموزشی اصول برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

عضویت در گروهها و انجمن ها

-عضو انجمن جامعه شناسان ایران

- عضو انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

علائق مطالعاتی

-جامعه شناسی خانواده , جامعه شناسی جنسیت , جامعه شناسی زن

-جامعه شناسی پزشکی , جامعه شناسی فرهنگی , روش تحقیق , آمار

 

 

روش تحقیق

سر فصل های مطالب 

مقدمه

·         برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد یک مسئله به صورت علمی بیاندیشید.

 • در این قسمت شما با نحوه تهیه و تدوین طرح تحقق آشنا خواهید شد.
 • روش علمی برای تحقیق وانواع و ویژگی های آنرا را فراخواهید گرفت.
 • آغاز تحقیق از کجاست؟
تعیین موضوع تحقیق
 • هدف از انتخاب موضوع چیست؟
 • منابع برای انتخاب موضوع کدامند؟
 • شرایط لازم برای انتخاب موضوع چیست؟
 • ویژگی های یک عنوان خوب کدامند؟
بیان مسئله تحقیق
 • چرا بیان مسئله تحقیق مهم است.
 • دربیان مسئله تحقیق چه موضوعاتی باید مطرح شوند؟
 • نحوه نوشتن " بیان مسئله تحقیق " جگونه است.؟

اهداف تحقیق

 • تعریف هدف و تقسیم بندی انواع آن را بیان کنید.
 • فواید و خصوصیات اهداف رامشخص نمائید.
 • نحوه بیان اهداف را شرح دهید.
 • برای موضوع تحقیق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنویسید.
فرضیه یا سوالات مهم
 • تعریف فرضیه ، انواع آن و حصوصیات یک فرضیه خوب
 • فرضیه هاچگونه روابط بین متغیرها رابیان می کنند؟
 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
 • ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

تعریف مفاهیم و متغیر ها

 • چرا تعریف مفاهیم و متغیر ها مهم است؟
 • تعریف شرح و عملی مفاهیم ومتغیرها چگونه انجام می شوند؟
 • تعریف متغیر و انواع آن
مقیاس اندازه گیری
 • تعریف مقیاس اندازه گیری و انواع مقیاس ها
 • خصوصیات یک مقیاس اندازه گیری خوب
 • سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟
 • ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

جامعه مورد مطالعه

 • تعریف جامعه آماری ، واحد مورد مطالعه
 • چرا نمونه گیری می کنیم؟
 • نمونه معرف و ملاکها برای انتخاب نمونه کدامند؟
 • روش های نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی چگونه انجام می شوند؟
روش های جمع آوری اطلاعات
 • رایج ترین روش ها برای جمع آوری اطلاعت کدامند ؟
 • محاسن ومعایب هریک از روش ها چیست؟
 • ویژگی ها و انواع متداول هریک از روش ها کدامند؟

روش های تجزیه وتحلیل دادها

 • اطلاعات را چگونه طبقه بندی و به رایانه بسپاریم؟
 • متداول ترین روش های تجزیه وتحلیل داده ها کدامند؟
 • انواع خطا ها در جمع آوری و تجز] وتحلیل داده هاو روش های کاهش آن
 • حساسیت و اختصاصی بودن چیست وچگونه اندازه گیری می شوند؟
مرور بررسی های قبلی
 • دلایل اهمیت مرور بر بررسی های قبلی چیست؟
 • چگونه بررسی های قبلی را مرور کنیم؟
 • نحوه بیان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟
برنامه ریزی اجرا
 • مطالعه راهنما و پیش آزمون چگونه است؟
 • جدول گانت چگونه ترسیم می شود؟
 • چگونه فعالیت هارا سازماندهی کنیم؟
ملاحظات اخلاقی
 • اهمیت ملاحظات اخلاقی در چیست؟
 • چگونه ملاحظات اخلاقی را در مراحلمختلف تحقیق بیابیم وبیان کنیم؟
محدودیت های تحقیق
 • آیا شناخت محدودیت های تحقیق پیش از انجام آن امکانپذیر است؟
 • محدودیت هادرمراحل مختلف تحقیق کدامند؟
 • چگونه فعالیت هارا سازماندهی کنیم؟
گزارش نویسی 
 • چرا گزارش نویسی اهمیت دارد؟
 • انواع روش های بیان گزارش تحقیق کدامند؟
 • نحوه نوشتن یک مقاله تحقیقی و پایان نامه تحصیلی چگونه است؟
 • نحوه بیان نقل قول ، زیرنویس ومنابع چگونه باید باشد؟

فصل اول 

 ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و اصول اولیه در تحقیق

          مقدمه

  در این قسمت توضیحاتی پیرامون ضرورت آشنائی با روش تحقیق ، مبانی و اصول اولیه در تحقیق  ارائه می گردد انتظار می رود پس از مطالعه این قسمت فراگیر بتواند:

اهداف

شما دریابان این قسمت باید قادر باشید:

 • تحقیق به روش علمی را تعریف کنید. 
 • چرا و چه زمانی تحقیق آغاز می شود؟انواع آنرا معرفی نمایید.
 • عناوین مهمترین بخش ها در هنگام تهیه طرح تحقیق را نام ببرید.  
 • برای شما فرصتی فراهم خواهد شد تا به سوالات خود درمورد یک مسئله به صورت علمی بیاندیشید.
 • روش علمی برای تحقیق وانواع و ویژگی های آنرا را فراخواهید گرفت.
 • فراگیر همچنین متقاعد خواهد شد برای بررسی های علمی و دقیق نیازمند یادگیری روش تحقیق علمی می باشد.

 

در طول سالیان و از ابتدای حیات بشر ،  انسان همیشه با تحقیق سروکارداشته است . آنچه در اینجا اهمیت دارد آنکه تحقیقی می تواند راهگشا باشدکه بر اساس اصول و موازین علمی صورت پذیرد.

تحقیق در لغت به معنای درست و راست گردانیدن،پیدا کردن ، افتن یاجستجویحقیقت آورده شده است. تعاریف به عمل آمده از تحقیق و پژوهش فراوانند. تحقیق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجوبرای افتن حقایق مربوط به پک موضوع را نشان م دهد.در جایی دیگر آن راحقیقت پژوهی نامیده اند و گروهی از دانشمندان اینگونه تحقیق را عملی منظمکه در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقیق بدست خواهدآمد تعریف کرده اند.

درهرصورت مشخص است که وجه اشتراک در همه این تعاریف جستجوی حقیقت است وحقیقت پک پدیده ذهنی است که با واقعیت ( یعنی وجود عینی ) مطابقت دارد.( هرچند ممکن است این امر در علوم تجربی صحیح باشد لیکن در علوم نظری چنیننیست) به هرحال مانیز در روش تحقیقی که بحث خواهیم کرد بدنبال افتن حقیقتخواهیم بود. به صورت خلاصه منظور ما از روش علمی تحقیق، مجموعه قواعد ورویه ای است که محقق برای جمع آموری حقایق و واقعیت ها دنبال می کند تاسپس آنها را تفسیر ، تبین و اثبات نماید.

جان دیوئی معتقد است:" اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل  است؛ بهاین معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که درحل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند."

بنابراین این نقطه آغازین در انجام هرگونه پژوهش یا تحقیقی بسیار مهماست و نقش آموزش افراد برای مسئله یابی که در برخی نظام های آموزش و پرورشبرآن بسیار تاکید می شود نیز از همین امر نشات می گیرد. هرچه ضرورت پرسشدر هنگام تدریس برای فراگیر بیشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خودرا برای طرح سوالات بیشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آینده نیازبه تحقیق و پیشرفت در او ارتقا یابد. (مثال)

اولین مرحله از تقسیم بندی تحقیق را می توان منوط به هدف از انجامتحقیق دانست.بدین صورت که آیا هدف از انجام تحقیق علائق علمی محقق است یااحتیاجان عملی . بدین شکل که محقق برای موشکافی در تجربیات خود و دیگران ،کنجکاوی های علمی ویا الهامات وفرضیات علمی محض بنبال اجرای تحقیق است ویا اینکه هدف کسب اطلاعاتی است که بتواند مشکل یا مسئله فوری را حل نمودهویا زمینه را برای تصمیمم گیری در مورد یک موضوع یا مسئله خاص فراهمنماید. چنانچه هدف اول مد نظر باشد با تحقیق بنیادی یا Basic Research روبرو هستیم که در تعریف آن گفته میشود: " تحقیقی است که برای گسترش و بسطدانش یا علوم پایه در یک نظام و بخاطر فهم آن طرحریزی می شود.ممکن است همهیا بخشی از این دانش در آینده کاربد داشته باظد ولی معمولا خود محقق درکاربرد نقشی ندارد." اکا چنانچه تحقیق برای هدف دوم انجام شود آنرا تحقیقکاربردی یا Applied Research می نامند و در تعریف آن گفته می شود: " ایننوع تحقیق برروی یافتن راه خل مسائل فوری با ماهیت عملی متمرکز می شود وبنابراین این تحقیقات جنبه عملی داشته و معمولاخود محققین درکاربرد نتایجدخیل می باشند."

بدیهی است تقسیم بندی های متعدد دیگری برای روش های تحقیق وجو دارد که در ادامه مباحث  مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.

آنچه در این مقدمه اهمیت دارد آنکه تخقیق از دیرباز با آدمی همراه بودهاست و در طول تاریخ به شیوه ها و روش های مختلفی آنرا انجام داده است . چنانچه انسان با تحقیق آشنا نمی شد و و اقدام به انجام آن نمی کرد آیادانش و علم انسان تا بدین پایه امروزی بود ، مسلما پاسخ منفی است ( منهمیشه در کلاسهای خود برای دانشجویان این جمله را یاد آوری می کنم کهچنانچه دانشجو به اندازه استادش بداند هیچگاه نباید توقع پیشرفت علم راداشته باشیم و این واقعیتی است که نگاه به تاریخ علم و پیشینیان آنرا برایما بیشتر مشخص خواهد نمود) بنابراین تحقیق هم از دیدگاه فردی و هم ازدیدگاه اجتماعی یک ضرورت است و انسانی که جستجو و تحقیق را در زندگی خودنداشته باشد ، تصوری از رشد و تکامل هم برای او نمی توان داشت.علاوه براینضرورت انجام تحقیق از دیگاه علمی نیز انکار ناپذیر است چه "تحقیق را  مایهحیات علم دانسته اند" و بدون انجام تحقیق علم همچون آبی که در حائی ماندباشد دچار گندیدگی و تبدیل شدن به لجنزار خواهد شد

تمرین کلاسی

 پرسش شما در زمینه موضوع انتخابی برای تحقیق چیست؟

 

 

 

 

 

 

چگونگی و نحوه انتخاب موضوع

مقدمه

در این قسمتشما با چگونگی و نحوه انتخاب موضوع آشناخواهید شد تا بتوانید پس از مطالعه این قسمت موضوعی رابرای تحقیق انتخاب نمائید.

اهداف درس

شما درپایان این قسمتباید قادر باشید:

·         منابعانتخاب موضوع را بشناسید.

·         شرایط لازمبرای انتخاب موضوع را بیان نمائید.

·         در هنگامارائه موضوع تحقیقویژگی های یکعنوان خوبرا رعایت کنید.

در قسمت مقدمه گفتیم آغاز یک تحقیق بااحساس وجود یکمشکلهمراه است. در این مرحله آناحساس باید به صورت یک" پرسش " در آید و بیان شود. بدیهی است اینپرسشهمانگونه که در مثالقسمت قبل گفته شد از مسائل روزمره تا مباحث و فرضیاتپیچیده علمی را دربرگیرد. مهم آنست که به شیوه ای علمی وصحیح بیان شود. با در نظر گرفتن دو تقسیم بندی مهم درزمینه علائق علمی و احتیاج عملی شما ممکن استتحقیقی بنیادییاکاربردیرا در نظر بگیرید.

·   برای افراد متخصصمعمولا کارانتخاب موضوع برای تحقیق با مشکل کمتری نسبت به سا یرینانجام می گیرد بویژه دانشجویان که اغلب با وسواس وکلنگری بیشتری به انتخاب موضوع می پردازند.

·   مهمترین منابعبرای انتخاب موضوع تحقیق به شرح زیر می تواند باشد:  

·          استفادهاز تجارب :شما به عنوان دانشجوئی که در مراحلپایانی تحصیل خود هستید ودر طول دوران تحصیل با مسئل ومشکلات مختلفی برخورد داشته اید که هرکدام آنها می تواندموضوعی مناسب برای تحقیق باشد. بویژه افرادی که در حیطهتوانبخشی به تحصیل یاکار مشغول هستند از تجربیات و مسائلیش آمده درهنگام کار با بیماران و معلولان موضوعات بدیعو تازه ای برای تحقیق سراغ دارند که می تواند برای انجاممطالعه و تحقیق در نظر گرفته شود.

·         استنتاج ازنظریه ها و فرضیه ها:در زمینه کار تخصصی شما نظریات و فرضیه های گوناگونیوجود دارد. محقق می تواند با مطالعه دقیق آنها و باابداع فرضیه جدید به یک مطالعه تازه اقدام نماید.

·         استفاده ازمتون درسی و مجلات تخصصی: سراسر کتب درسی آکنده ازمطالب ارزندهای در مورد موضوعات خاص علمی است.بیان تئوریها و نظریات علمی درکتب درسی و مرجع نیز می تواند زمینهمناسبی برای یافتن موضوع تحقیق باشد. همینطور مجلات علمیو تخصصی در رشته های مختلف علمی تماما" به ارائه گزارشتحقیقات انجام شده می پردازند که خصلت تکرار پذیری تحقیقخود زمینه را برای انتخاب موضوعاتی برای انجام تحقیقفراهم خواهد نمود.

·         دولت ها ،دانشگاه ها وموسساه پژوهشی خصوصی : دربسیاری از موارد وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهایمختلف دولتی اقدام به ارائه فهرستی از عناوین پژوهشیمورد نیاز خود می کنند که با توجه به تخصص خود می توانیدبه انتخاب موضوع بپردازید. در دانشگاهها نیز اغلب گروههای آموزشی فهرست عناوین مناسب برای تحقیق در آن گروه راتهیه و در اختیار دانشجویان قرار می دهند . بتازگی درایران و از سال های قبل در ممالک پیشرفته موسسات خصوصیپژوهشی وجود دارند که انان نیز همه ساله فهرستی ازعناوین تحقیقاتی خود را منتشر می کنند که برای انتخابموضوع و انجام تحقیق مورد استفاده قرار میگرد. نکته حائزاهمیت آنکه این گونه موسسات ونیز موسسات دولتی در صورتتائید طرح پژوهشی شما برای انجام تحقیق معمولا سهمی ازهزینه هارا برعهده خواهند گرفت.

·         مهمترین شرایط برای انتخابموضوع به شرح زیر مورد ملاحظه قرارمی گیرد:

·         قابلیتاجرا:سه شرط نیرویانسانی ماهر ، منابع مالی مناسب و کافی و امکانات مناسببرای انجام هر تحقیقی ضروری است.

·         تازگیو عدم دوباره کاری:تنها در سه وضعیت زیر می توان  به انجام تحقیق روی موضوعی که قبلا روی آن کار شده استاقدام کرد.

·         در شرایطزمانی متفاوت

·         در شرایطجغراقیائی مختلف

·         درصورت عدمدستیابی به نتایج کافی

·         تناسب بازمان : تحقیق از نظرزمانی باید در محدوده ای مناسب صورت پذیرد تا در زمانتعیین شده دستیابی به داده ها و کسب نتایج با مشکلیمواجه نشود.

·         مناسببودن :دقت کنید و به دوسوال پاسخ دهید: وسعتمسئله مورد نظر چقدر است؟ و شدت مسئله به چه میزان میباشد؟

·         باصرفه بودن : آیا بلحاظ مفهوم هزینه-اثربخشیتحقیق و انجام هزینه در مورد آن اثربخشی کافی خواهدداشت؟

·         ملاحظات اخلاقی :از جمله مهمترین شرایط برایانتخاب موضوع عدم تضاد و مواجهه آن با ملاحظات اخلاقیاست. اصولا رفتن به دنبال موضوعاتی که انجام آن بامشکلات و مسائل اخلاقی زیاد مواجه باشد توصیه نمی گردد. در حیطه توانبخشی بواسطه کار با موضوعات انسانی رعایتاین امر بشدت مطرح است.

·         علاقمندی ودانش محقق:نیاز بهتوضیح نیست که این هردو  برای انجام هر تحقیقیضروری است و عاملی برای بالارفتن سرعت و کیفیت تخقیق میباشد.

·          در هنگام نوشتن عنوانبایدخصوصیاتی که برای یک عنوان خوب برشمرده می شونددرنظر گرفت . این موارد عبارتند از:

·         از کلمات کوتاه ،رسا ودر حد امکان از یک زبان استفاده شود

·         عبارت گویا باشد وگیج کننده نباشد.ازاختصارات که ممکن است مخفف عباراتمختلفی باشند پرهیز شود.

·         در تحقیقات توصیفیبیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت دارد.

·         در عنوان دقیقا" آنچه محقق بدنبال تعیین آن است بیان شود.

·         سعی شود دامنه تحقیقمحدود در نظر گرفته شود.

·         عنوان را غیر سوالیمطرح نمائید.

·         از کلمات مناسبومطلوب استفاده شود

 

 

 

 

 

 

 

مرور بررسی های قبلی

مقدمه

 در این قسمتتوضیحاتی پیرامون ضرورت بررسی مطالعاتقبلی و نحوه انجام آندرهنگامتهیه طرح تحقیق تحقیق ارائه می گردد .

اهداف درس

شما درپایان این قسمتباید قادر باشید:

·         دلایل اهمیت مرور بر بررسی های قبلی چیست؟

·         چگونهبررسی های قبلی را مرور کنیم؟

·         نحوه بیان مرور بربررسی های قبلی چگونه است؟

برایکسب اطلاعات در زمینه مورد تحقیق می باید به منابع مرجع مراجعه نمود منظوراز منابع مرجع هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان ماخذ اطلاعات موردمراجعه قرار می گیرد بویژه آنها که مورد مراجعه فوری قرار می گیرند. کتابهای مرجع معمولا به گونه ای تالیف می شوند که هر کسی می تواند اطلاعاتمورد نیاز خود را به راحتی و سرعت در آنها پیدا کند. مهمترین منابع دردسریعبارتند از:

·          نظرات افراد متخصص و صاحب نظران

·          منابع منتشر شده

          ـ مراجع غیر ادواری شامل:

کتابشناسی ها

دانشنامه ها

فرهنگ ها 

دستنامه ها

درسنامه ها 

دستور نامه ها

سالنامه ها 

اطلس ها

نشان نامه ها

سرگذشت نامه ها

- مراجع ادواری شامل :

 کتابشناسی ها 

 فهرست های مندرجات :کتاب، نشریات ادواری مثل ژورنالها

·          منابع منتشر نشد ه

پایان نامه ها

گزارش های فنی

گزارش تحقیق

آمارها 

پروانه های ثبت اختراعات

صورت جلسه ها

مشاهدات فردی 

·          بانکهای اطلاعاتی در اینترنت همچون :

  Medline برای استفاده از مدلاین می توانید از لینک های سمت راست صفحه استفاده کنید. 

بیان مسئله تحقیق

مقدمه

دراین قسمت شما با نحوه بیان و یا توین مسئله تحقیق آشنا می شوید.وظیفه محقق در این قسمت ارائه مطالبی است تا بدان وسیله گروه آموزشی ویا پژوهشی تصمیم گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهمیت و کفایت لازم برای انجام تحقیق برخورداراست.

اهداف درس

شما درپایان این قسمتباید قادر باشید:

  • چرا بیان مسئله تحقیق مهم است.
  • دربیان مسئله تحقیق چه موضوعاتی باید مطرح شوند؟
  • نحوه نوشتن " بیان مسئله تحقیق " جگونه است.؟ 
 •  بدنبال پیدا کردن مساله و تدوین پرسش تحقیق لازم است تا به شکلی جزیی تر در مورد مساله وخصوصیات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. این بیانات باید براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد ، پذیرش سهل تر برای تحقیق را نزد تصمیم گیرندگان به دنبال خواهد داشت.

·  توصیه می شود تا قبل از نوشتن این قسمت ، اقدام به تجزیه و تحلیۀ مساله کرد. با این کار نسبت به متغیرهای تاثیر گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای این کار می توان یکی از روش های موجود را بکاربست. متداولترین روش ها برای تجزیه و تحلیل مساله عبارتند از:

·          شبکه علیت  (مثال)

·          نمودار استخوان ماهی  (مثال)

·          نمودارشش کلمه ای( که؟  ،کی؟ ،کجا؟ ، چگونه؟ ،چی؟ ،چرا؟)(مثال)

·         برای بیان مساله تحقیق باید به نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب  موارد زیر در متن آورده شود:

·          اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه

·         توصیف دقیق مسأله  

·          نحوه بروز یا وقوع

·          وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه

·          عوامل دخیل در بروز مسأله

·          نحوه برخورد فعلی با مساله

·          آنچه درمورد راه حل مساله می اندیشید

·          فواید پژوهش و نتایجی  که از حل مشکل انتظار می رود .

تمرین کلاسی 

 - مساله تحقیق انتخابی خود را با یکی از روش ها تجزیه و تحلیل نمایید و سپس آن را بیان کنید.

اهداف تحقیق

مقدمه

در این قسمت شما با نحوه تدوین و ارائه اهداف تحقیق خود آشنا می شوید. 

  اهداف درس

 شما درپایان این قسمت باید قادر باشید:

·          تعریف هدف و تقسیم بندی انواع آن را بیان کنید.

·          فواید و خصوصیات اهداف رامشخص نمائید.

·          نحوه بیان اهداف را شرح دهید.

·          برای موضوع تحقیق انتخابی خود هدف اصلی و اهداف جزئی را بنویسید.

 اهداف تحقیق

بدنبال نوشتن قسمت بیان مسئله تحقیق لازم است تا اهداف تحقیق را برشماریم. ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که هدف چیست؟ به تعبیر دیگر باید مشخص نمائیم که انتظار داریم از این مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کنیم. درتعریف هدف گفته اند: " هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد". از سوی دیگر " مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند."چنانچه اهداف یک تحقیق  بخوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

در تقسیم بندی  اهدافتحقیق معمولا" بدین گونه عمل می شود:

اول" هدف کلی"که منظور همان موضوع تحقیق است که قصد مشخص نمودن آنرا داریم و به عبارتی آنچه در پایان مطالعه قصد رسیدن بدان را داریم  " هدف کلی"معمولا در یک جمله قابل فهم صریح و رسا و مختصر بیان می شود که برای خواننده گویا و قابل فهم است.(مثال اول )

 در گونه دوم" اهداف جزئی یا اختصاصی" تحقیق بیان می شود. ایناهداف از تفسیم یا شکستن " هدف کلی"به اجزای کوچکتر بدست می آیند.اهداف جزئی راه رسیدن به  " هدف کلی" را قدم به قدم مشخص  می نماید.(مثالدوم و سوم)

 تنظیم اهداف چنانچه به خوبی صورت بپذیرد بر متمرکز ساختن مطالعه به جنبه های اساسی آن وجلوگیری کردن از جمع آوری اطلاعاتی که به آنها نیاز وجود ندارد، تاکید می کند.

چرا نوشتن اهداف مهم است و چه خصوصیاتی باید داشته باشند:تنظیم اهداف برای یک مطالعه تحقیقی باید بر اساس ملاکهای مشخص صورت پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

اهداف قابل حصول باشند. بدین شکل که مقصود و منظور محقق را بطور کامل برساند و توانایی سنجش موضوع را داشته باشد.

اهداف صریح و روشن بیان شوند. هیچگونه ابهامی در هدف قابل قبول نیست باید مشخص شود که دقیقا چه چیزی باید اندازه گیری شود.

اهداف باید قابل اندازه گیری باشند. تحقیق به روش علمی بر پایه اندازه گیری استواراست و بیان اهداف درقالب های قابل اندازه گیری کار مطاله را ساده تر می سازد.

توصیه می شودبه هنگام تنظیم اهداف اختصاصی ازالگوی ویژه ای استفاده نمائید:(مثال چهارم ) 

 هدف یا هدف هایی رابرای تعیین نمودن ارزش کمی موضوع انتخاب کرده و بنویسید.

 هدف یا هدف هایی را برای روشنگری در مورد موضوع انتخاب کرده و بنویسید. 

 هدف یا هدف هایی را برای تعیین علل احتمالی موضوع بنویسید. 

 در مطالعات کاربردی پیشنهاد می شود که یک هدف کاربردی در زمینه نحوه بکارگیری نتایج بنویسید. 

نحوه بیان اهداف موضوعی مهم در نوشتن طرح تحقیق است.اصول زیر می تواند بعنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرند:

اهداف رابا استفاده از افعال عملی که برای اندازه گیری و سنجش مناسب هستند بیان نمائید. (افعال مناسب مانند: تعیین کردن،مشخص نمودن ، مقایسه کردن و افعال نامناسب مانند: درک کردن ، فهمیدن ، اعتقاد داشتن و... ) 

 اهداف واقع بینانه بیان شوند که تحت شرایط کاری بتوان به آنها دست یافت. 

 اهداف دقیقا از آنچه مطالعه برای آن انجام می شود به صورت منطقی پیروی می کند. 

 اهداف به زبانی علمی، روشن ، صریح ودقیقاآنچه تصمیم به انجام آن داریم مشخص شود.

 

فرضیه یا سوالات مهم

مقدمه

در این قسمت توضیحاتی پیرامون ضرورت داشتن فرضیه و ویژگی های آن و نیز نحوه ارائه سوالات مهم در تحقیق  ارائه می گردد .

اهداف درس

شما دریابان این قسمت باید قادر باشید:

·         تعریف فرضیه ، انواع آن وخصوصیات یک فرضیه خوب را بیان کنید.

·         توضیح دهید فرضیه هاچگونه روابط بین متغیرها رابیان می کنند؟

·         با ذکر مثال بیان کنید سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

·         ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم را مشخص نمائید. 

 

 • قدرت تصور در انسان یکی از ویژگیهای مهم می باشد این قدرت به فرد امکان می دهد تا در مورد موضوعات مختلف بیاندیشد، حدس بزند، تصویر ذهنی ایجاد کند و راه حل های  مختلف پیشنهاد کند. در تحقیق به روش علمی که حول محور یک مسئله یا مشکل صورت می پذیرد، از این قدرت تصور و حدس ذهنی برای تدوین یک یا چند فرضیه برای نتیجه تحقیق استفاده می شود. از این رو می توان فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که بوسیله ی جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه می شود مورد آزمایش قرار می گیرد. به عبارت دیگر فرضیه را راه حل پیشنهادی محقق برای مسئله تحقیق و یا نتیجه تحقیق دانسته اند.

·         گاهی اوقات از یک فرمول برای بیان فرضیه استفاده می شود، بدین شکل که:"اگر چنین و چنان رخ دهد چنین و چنان خواهد شد" . این تعبیر ساده و روان به محقق امکان می دهد تا بتواند در جریان تدوین مسئله تحقیق خود، فرضیه ای مناسب که به طور قطعی با کل پژوهش او در ارتباط خواهد بود، بیان نماید. نکته با اهمیت  در اینجا آن است که محقق باید دقت نماید که در جریان انجام تحقیق ، او صرفا" قصد آزمایش فرضیه را دارد نه اثبات آن ، البته چنانچه در پایان تحقیق ،نتایج ، حاکی از اثبات فرضیه او بود می تواند آن موضوع به شکل یک بحث علمی مورد عنایت قرار دهد.

·          در هنگام بیان فرضیه محقق به بررسی روابط بین متغیرها می پردازد. به طور متداول این بیان به سه شکل صورت خواهد گرفت:

·          بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر( مثال)

·          بررسی همبستگی و شدت آن بین دو یا چند متغیر (مثال)

·          بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر(مثال)

 • محقق برای تهیه فرضیه مناسبتحقیق عمدتا از منابع علمی در اختیار خود کمک خواهد گرفت. یافته های علمیقبلی که در زمینه موضوع تحقیق انجام گرفته است یکی از منابع اصلی برایتهیه فرضیه است. همچنین تجربیات شخصی فرد محقق می تواند نقش مهمی را دراین زمینه ایفا نماید. گاهی اوقات فرضیه هائی مبتنی بر خیال و با مطالبغیر علمی، الهامات و پیشنهادات غیر عادی هم مطرح می شود که در برخی مواردبه نتایج خوبی نیز نائل گردیده است.(مثال)

 

 • بیان یک فرضیه ممکن است بهشکلی مثبت انجام شود که در آن رابطه بین دو یا چند متغیر یا تفاوت بینآنها بصورت احتمالی وبه شکل خبری مثبت بیان می شود.
 •  گاهی در فرضیه  منکر وجود رابطه بین متغیرها شده و آنرا به شکل جمله خبری منفی بیان ی نمایند.
 • ممکن است در فرضیه موضوع به شکل  ضمنی مطرح شود
 • ملاکهای مختلفی برای یک فرضیه خوب برشمرده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

·          روش ، معین و مشخص

·          داشتن حدود مشخص ،کوتاه و مختصر

·          قابلیت اندازه گیری داشتن

·          قابل فهم بودن (تعریف مناسب و خوب)

·          بیان بر اساس تئوری ها و نظریه های موجود

 مرتبط بودن با عنوان تحقیق

 • یک نکته قابل توجه در مورد دانشجویان بویژه در دوره های کارشناسی ارشد آن است که در نوشتن فرضیه برای طرح تحقیق خود دچار این چالش  می شوند که آیا در طرح تحقیق نیز باید " فرضیه آماری صفر یا خنثی (H0) " و نیز" فرضیه تحقیق یا ( H1 ) " را بنویسند یا خیر؟ پاسخ آن است که در طرح تحقیق صرفا نیاز به نگارش " فرضیه تحقیق " وجود دارد وبه " فرضیه آماری خنثی یا صفر" که در آن هرگونه تفاوت یا تغییری رد می شود نداریم. در حالیکه در" فرضیه تحقیق " پیش بینی و جهت گیری محقق نشان داده می شود. نکته دوم و ضروری آنکه " فرضیه تحقیق " را به دوگونه می توان نوشت:

·          فرضیه دو دامنه: که اختلاف را بدون در نظر گرفتن سمت و جهت آن بیان می کند.(مثال)

·          فرضیه یک دامنه : که جهت گیری محقق را در نوع تفاوت بیان می کند. (مثال)

·         لازم است به ذکر است که مطالعات تحلیلی و تجربی به طور اصولی نیازمند به داشتن فرضیه هستند و این یک الزام منطقی است لیکن در مطالعاتی که صرفا به صورت توصیفی انجام می شوند نیازی بداشتن فرضیه نیست بلکه در این گونه موارد از سوالات مهم برای تدوین آنچه باید مورد اندازه گیری قرار گیرد استفاده می نمائیم.

·         فرضیه و سوالات مهم عمدتا از اهداف تحقیق حاصل می شود بویژه در موردسوالات مهم باید دقت نمود که با دقت در هدف نوشته شده باید سوالاتی را تهیه نمود که با پاسخ بدانها بتوانیم به هدف موردنظر دست پیدا کنیم. بدیهی است در مورد تحقیقات تجربی و تحلیلی که معمولا حول یک سوال مشخص و رسیدن به پاسخ آن انجام می شود. فرضیه ما هم در همان مسیر و در پاسخ به سوال تحقیق تدوین خواهد شد. نکته حائز اهمیت در نوشتن سوالات مهم آن است که باید دقت نمائیم در حد ضرورت سوالات را مطرح نمائی و چه جزئیات سوالات باید در برگه پرسشنامه یا برگه مشاهده و یا برگه مصاحبه که بعدا توضیح خواهیم داد آورده شوند. (مثال)

 

تعریف مفاهیم و متغیرها

مقدمه

در این درس شما با نحوه تعریف متغیر ها و مفاهیم  در تحقیق خود آشنا می شوید

اهداف درس

·         چرا تعریف مفاهیم و متغیر ها مهم است؟

·         تعریف شرح و عملی مفاهیم ومتغیرها چگونه انجام می شوند؟

·         تعریف متغیر و انواع آن

مفهوم و متغیر دو عنصر هستند که در اغلب تحقیقات حضوریتام و تمام دارند. در تحقیق به روش علمی یکی از حساسترین اقدامات تعریفصحیح و مناسب از این دو عنصر می باشد. اهمیت کار در این مرحله به صورتیاست که لازم است با توجه به ویژگی های تحقیق به روش علمی دو گونه تعریفبدست می دهیم. تعریف شرحی و تعریف علمی و این دو تعریف را در مورد هر دوعنصر باید ارائه کرد. تفاوت بین مفهوم و متغیر در یک تحقیق شاید بسیارظریف باشد. منظور از مفهوم آن عنصری از تحقیق است که محقق قصد اندازه گیریآن را ندارد لیکن باید برای سایرین به طور مشخص آنرا تعریف نماید تادیگران منظور و مقصود محقق را از آن واژه یا مفهوم درک نمایند و متغیر آنعنصری است در تحقیق که محقق دقیقا قصد اندازه گیری آنرا دارد و ضروری استدیگران درک مشخصی از آن بر اساس تعریفی که محقق ارائه می کند داشته باشند.

·         از همین جهت است که هم در تعریف مفاهیم و هم در تعریف متغیرها به دو گونه از تعریف روبرو هستیم. تعاریف شرحی عمدتا از لغت نامه ها ، دائره المعارف ها ، کتاب های مرجع و کتب درسی و... اقتباس می شود و تنها عنصر مورد نظر را تعریف نظری یا تئوری می نماید. به عبارت دیگر تعریف یک مفهوم بوسیله مفاهیم دیگر که معمولا از مطالعات و نظریه های موجود نشات می گیرد و با بیانی علمی ارائه می شود.بدیهی است در هنگام تعریف ذکر منبع مورد استفاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. (مثال) اما در تعاریف عملی که به طور مشخص بر عهده محقق قرار دارد محقق آنچه را که از این عنصر در این تحقیق خاص مد نظر دارد بیان می کند. به بیان دیگر محقق به مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و تعین کردن عملیات و معیارهای تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است می پردازد. (مثال)

·         تعریف متغیر : متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد. آنچه اهمیت دارد آنکه باید دقت شود در هر تحقیق ما متغیرهای خاص خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که همه آنچه در یک مطالعه بعنوان متغیر حضور دارند برای تحقیق نامطلوب است. از سوی دیگر نوع متغیر علیرغم مشابه بودن عنوان از یک مطالعه به مطالعه دیگر ممکن است متفاوت باشد. (مثال)

·         متغیر را براساس عوامل مختلف به گونه های متفاوتی تقسیم بندی می نماید:

·         چنانچه اهداف تحقیق مد نظر قرار گیرند 2 گونه متغیر خواهیم داشت:

·          متغیر مستقل: آن متغیری است که محقق تاثیر آن را بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می دهد. (مثال)

·          متغیر وابسته: آن متغیری است که متغیر مستقل بر روی آن اثر می کنند. (مثال)

·          متغیر زمینه ای (جمعیت شناسی یا دموگرافیک):در مطالعات بر روی جوامع انسانی برخی متغیرهای وابسته به جمعیت حضور دارند که سنجش آنها به نحوی مورد استفاده ما خواهد بود. این متغیرها خصوصیات جامعه مورد مطالعه را به نحوه مطلوبی توصیف می کنند. (مثال)

·          متغیر مداخله گر: آن متغییری است که بر روی رابطه علت معلولی بین دو یا چند متغیر تاثیر می گذارد و باعث قوی یا ضعیف شدن رابطه بین متغیرها از حد واقعی آنها می شود.(مثال)

·         اما شکل دیگر بر اساس خصوصیات متغیر تقسیم بندی صورت بگیرد:

·          متغیر کمی: و آن متغیری است که با عدد نمایش داده می شود. بدیهی است این متغیر همچون تقسیم بندی معمول در اعداد به دو دسته متغیر گسسته و پیوسته تقسیم خواهد شد که متغیر پیوسته مقادیر کسری را هم می پذیرد ولی گسسته این امکان را ندارد. (مثال)

·         متغیر کیفی: این متغیری است که کیفیت صفات با آن معرفی می شود. 

·          متغیر مرکب: متغیری را که از ترکیب دو یا چند متغیر به وجود می آید می نامند. (مثال)

·         در همین جاست که تعریف متغیر آنهم به شکل عملی یا کاربردی ضرورت پیدا می کند. تعریف عملی باید بر اساس ملاکهایی صورت بگیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

·          قابلیت انجام داشته باشند

·          دقیق و مشخص باشند

·          قابلیت اندازه گیری داشته باشند 

مقیاس اندازه گیری (مقیاس متغیر)

مقدمه:

در این درس شما با نحوه تعیین مقیاس اندازه گیری در تحقیق خود آشنا می شوید

اهداف درس:

·         تعریف مقیاس اندازه گیری و انواع مقیاس ها

·         خصوصیات یک مقیاس اندازه گیری خوب

·         سوالات مهم در کجا مطرح می شوند؟

·         ویژگی ها و نحوه بیان سوالات مهم چگونه است؟

یکی از ویژگیهای متغیر قابلیت اندازه گیری آن است. چنانچه از وزن به عنوان یک متغیر نام ببریم بهترین راه اندازه گیری آن براساس کیلوگرم یا گرم می باشد در مورد قد هم سانتیمتر یا متر از عهده آنبرمی آید. اما در مورد رضایت بیماران از نحوه ارائه خدمات یا میزان شنوائییا ناتوانی و معلولیت از چه ملاکهائی باید استفاده کرد. برای اندازه گیرییک عنصر نیاز به مقیاس اندازه گیری وجود دارد. مقیاس اندازه گیری کمک میکند تا شما امکانی را برای اندازه گیری یک متغیر تعریف نمائید. برایاینکار لازم است با مقیاسهای اندازه گیری متداول و مرسوم آشنا شوید. چهاردسته عمده از متغیرها عبارتند از:

·         مقیاس اسمی: این مقیاس شامل  یک یا جند گروه با طبقه است که از نظر کیفی با هم متفاوتند اما بین گروهها هیچگونه ارجحیتی وجود ندارد. (مثال)  ممکن است برای هر گروه یا طبقه شماره ای در نظر گرفته شود که ارزش ندارد بلکه جنبه" کد" یا شناسائی دارند.

·         مقیاس رتبه ای: این مقیاس نسبت به مقیاس اسمی خصوصیت اضافه ای دارد که در بین گروهها از نظر متغیر مورد نظر برتری وجود دارد اما این برتری قابل سنجش و مقایسه با سایر گروهها نیست . گروهها هم یکسان نیستند. گروهها نسبت به هم روی پله های یک نردبان قرار گرفته اند.  (مثال)  

·         مقیاس فاصله ای: در این مقیاس فاصله بین گروهها با هم مساوی در نظر گرفته شده است. اما صفر در این مقیاس فقدان خاصیت مورد نظر اندازه گیری نیست. اختلاف مساوی بین هرجفت از اعداد نمایانگر اختلاف مشابه در خصوصیت مورد اندازه گیری است. (مثال)  

·         مقیاس نسبی: در این مقیاس خصوصیت اضافی آن است که صفر دلیلی برای فقدان خاصیت مورد اندازه گیری است و در نتیجه نسبت بین اعداد در این مقیاس همان نسبت مقدار خاصیت مورد اندازه گیری است. (مثال)

·         شما به عنوان محقق برای اندازه گیری متغیر خود ضروری است تا دست به انتخاب مقیاس اندازه گیری بزنید. تعریف مقیاس و نوع رده ها یا گروه هائی که در مقیاس خود در نظر می گیرید بر عهده شماست که بایدمبتنی  بر خصوصت علمی قدرت و رجحان مقیاس باشد. نکته مهم آنکه قدرت و برتری مقیاس های فوق بتدریج از مقیاس اسمی به مقیاس نسبی افزایش می یابد و شما باید همیشه از قویترین مقیاس برای سنجش استفاده نمائید.  (مثال)

·         یک مقیاس خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

·         علمی : بر گرفته ومتناسب با اصول علمی باشد.

·         جامع : : بتواند تمام موارد متغیررا شامل شود.

·         مناسب : برای اندازه گیری آن متغیر باشد.

·         قوی : تلاش شود قویترین مقیاس باشد.

·         غیر قابل جمع : رده های مشترک نداشته باشد.

·         رده های کافی : موردی را فراموش نکرده باشیم.

·         رده های تعریف شده : گروهها و رده های آن تعریف شده باشند.

·         عملی : قابلیت انجام داشته باشد.

جامعه مورد مطالعه

مقدمه:

در این درس شما با جامعه مورد مطالعه در تحقیق خود آشنا می شوید

جامعه مورد مطالعه

جامعه مورد مطالعه ، جمعیتی است که مطالعه بر روی آن انجام می شود . لزوما“ این جامعه انسانها نیستند بلکه می تواند پدیده ها ، اشیا و موجودات زنده باشند.

جامعه مورد مطالعه(نمونه گیری)

مناسب ترین جامعه برای بررسی آن است که کل جامعه تحت مطالعه قرار گیرند. به عبارتی سرشماری انجام شود. در این حال جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه خواهد بود. اما معمولامحدودیت ها ی زمانی و اعتباری (هزینه ها) ، دقت در گردآوری داده ها و کنترل آن، نیروی انسانی  و تجهیزات و امکانات سبب استفاده از نمونه گیری برای سرشماری است. در نمونه گیری اصل بر این قرار داده می شود که چنانچه از مناسبات آماری صحیح استفاده شود امکان تعمیم نتایج و اطلاعات بدست آمده از مطالعه بر روی نمونه به جامعه اصلی وجود دارد.  متداول ترین روش های نمونه گیری عبارتند از:

·         نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی

 نمونه گیری احتمالی

در نمونه گیری احتمالی  از قوانین احتمالات برای نمونه گیری استفاده می شود. بدین صورت که به هریک از اعضای جامعه شانس معین برای حضور در نمونه داده می شود. برای انجام نمونه گیری ابتدا از فرمول تعیین حجم نمونه استفاده می گردد و پس از تعیین حجم نمونه و چارچوب نمونه گیری ( فهرست اسامی اعضای جامعه ) با یکی از روش های زیر اقدام به نمونه گیری می شود.

·         نمونه گیری ساده تصادفی  

·         نمونه گیری منظم  

·         نمونه گیری طبقه ای  

·         نمونه گیری خوشه ای  

·         نمونه گیری چند مرحله ای

 نمونه گیری غیر احتمالی

در این روش اصولا بحث تعمیم نتایج به جامعه مورد مطالعه مطرح نیست. با توجه به محدودیت در جمع آوری اطلاعات و بویژه در تحقیقات شبه تجربی که نمونه بارز آن کارآزمائی بالینی می باشد جهت افزایش دقت  و اعتبار اقدام به نمونه گیری از جمعیت در دسترس می شود. موارد زیر از جمله متداول ترین روش های نمونه گیری غیر احتمالی هستند:

·         نمونه گیری آسوده ( لقمه ای)

·         نمونه گیری سهمیه ای

·         نمونه گیری قضاوتی

جمع آوری اطلاعات

یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ریاطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد‏ کارتجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهدشد. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورداستفاده قرار می دهند.

اهداف درس

شما درپایان این قسمت باید قادر باشید:

·         روش های جمع آوری اطلاعات در هنگام اجرای تحقیق را توضیح دهید.

·         روش منتخب برای جمع آوری داده ها در تحقیق خود را تشخیص دهید.با انتخاب شیوه مناسب از سوگیری در تحقیق خود پیشگیری کنید.

 

گردآوری داده ها

پیش از گردآوری داده ها باید طرح مشخص برای اینکاردر نظر گرفت. پاسخ به سوالات زیر می تواند راهگشا باشد.

·                      داده های مربوط چه چیزی گردآوری می شود  ؟

·                چرا داده ها گردآوری می شود ؟

·                 داده ها چگونه گردآوری می شود ؟

·                داده ها در چه زمانی گردآوری می شود ؟

·                 داده ها را چه کسانی گردآوری می کنند ؟

·                 گردآوری داده ها به چه مواد و ابزاری نیاز دارد  ؟

·                 داده ها چگونه توصیف و تفسیر می شوند ؟

·                 چه مقدار هزینه برای گردآوری داده ها و تفسیر آنها لازم است  ؟

·                 داده ها چگونه گزارش می شوند ؟

·                 منبع یا منابع تأمین هزینه کیست  ؟

  پردازش و تفسیر داده ها  

 • oپس از آن که داده ها گردآوری شد ، باید آنها را پردازش و تفسیر نمود
 • oکنترل کیفیت داده ها
 • oتفکیک داده ها
 • oپردازش داده ها

کنترل کیفیت داده ها

·         داده ها به دقت جمع آوری و ثبت شود

·         داده های گردآوری شده را بازبینی کنیم

·         خطاهای احتمالی را اصلاح کنیم

·         اگر تعدادی از پرسش ها بدون پاسخ مانده است باید تکمیل شود

·         اگر پاسخ سئوال ها با یکدیگر همخوانی ندارند میبایست علت روشن شده و پرسشنامه اصلاح گردد

تفکیک داده ها

·         تفکیک داده ها کار پردازش را ساده تر می سازد ، مثلاً داده ها از گروه های مختلف جمع آوری شده اند ، کودکان و بزرگسالان ، زنان و مردان ، شهری و روستایی ، کارکنان رسمی و غیر رسمی و  …

·         بهتر است ابتدا پرسشنامه های مربوط به هر گروه یا جمعیت را جدا کنیم

پردازش داده ها

·         از دو روش دستی و رایانه ای می توان استفاده کرد

·         از روش دستی پردازش برای تعداد کم پرسشنامه میتوان استفاده کرد

·         روش چوب خطی رایج ترین روش پردازش دستی است

·         چوب خط زدن شامل شمارش تعداد دفعات نتیجه مشاهده شده است که در فرم های گزارش موجود باشد

 

 

اصلی ترین روش ها برای جمع آوری داده ها به شرح زیر است:

استفاده از اطلاعات و مدارک موجود

·         در برخی تحقیقات  اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده های ( درمانگاهی  بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی ،دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری ها و... ) موجود است  اقدام کند.

·         مزایا: به واسطه موجود بودن اطلاعات  ارزان است. در وقت صرفه جویی می شود. مهمترین مزیت آن  امکان ارزیابی روند موضوع مورد بررسی در گذشته است که در مطالعات گذشته نگر بسیار حائز اهمیت است.

·         معایب: ناقص بودن و دردسترس نبودن اطلاعات از اشکالات عمده این روش است. گاهی ملاحظات اخلاقی مانع از دستیابی به اطلاعات مورد نظر می باشد. قدیمی و کهنه بودن اطلاعات هم ممکن است در برخی موارد مطرح باشد.

 

مشاهده

·         از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشیا و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون آنها ملاحظه و ثبت می گردد. منظور از مشاهده ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا  افراد از راه حواس و یا سایر راه های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می باشد.

·         مشاهده منظم در تحقیق ضروری است بنابراین مشاهده باید:

·         به هدف تحقیق مربوط باشد

·         برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنیم شده باشد

·         به طور دقیق و منظم ثبت شود

·         میزان اعتبار و صحت انجام آن قابل سنجش و بررسی باشد

·         مشاهده به دو صورت مشارکتی و غیر مشارکتی انجام می شود. که در مشاهده مشارکتی  شخص مشاهده کننده در موضوع مشاهده شرکت دار دو در همان جلب مشاهده صورت می گیرد. (مثال) در مشاهده غیر مشارکتی مشاهده گر پدیده مورد مشاهده را بدون آنکه خود دخالتی در آن داشته باشد ملاحظه می کند  که این روش خود به دو صورت انجام می شود. در روش اول مشاهده گر پدیده ها را به صورت آشکار ثبت می کند ( مثال )و در نوع دوم مشاهده گر به صورت مخفیانه مو راد مورد مشاهده را ملاحظه و به ثبت آن می پردازد.(مثال)

·         مشاهده ممکن است در هنگام تهیه طرح اولیه تحقیق نیز صورت پذیرد که بدان مشاهده مقدماتی گفته می شود  مشاهده ممکن است  منبع اصلی جمع  آو ری اطلاعات باشد و گاهی نیز برای تکمیل یا اصلاح اطلاعاتی که از روش های دیگر بدست آمده است استفاده شود. مشاهده ممکن است در مورد اشیا صورت بگیرد .(مثال)

·         مزایا: امکان بررسی جزئیات موضوع وجود دارد. می توان صحت اطلاعات جمع آوری شده را با وسائل دیگر آزمایش کرد .برای جمع آوری اطلاعات زمینه ای مناسب است. در زمان کوتاه اطلاعات زیادی بدست می آید و اعتبار علمی اطلاعات بالاست.

·         معایب: حضور مشاهده گر می تواند بر روند فعالیت مورد مشاهده تاثیر گذار باشد. تمایلات شخصی مشاهده گر و میزان توانائی او در مشاهده و ثبت دقیق فعالیت مورد مشاهده ممکن است تاثیر گذار باشد. عوامل محیطی بر نوع و روش گرد آوری اطلاعات موثر است. استاندارد کردن و طبقه بندی اطلاعات مشکل است ( بویژه در ثبت رفتار انسانی ) .مشکلات اخلاقی در مشاهده اعمال شخصی وجود دارد. برای نمونه های زیاد  وقت گیر و پر هزینه است.

 

  مصاحبه 

·         مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن به صورت حضوری یاغیر حضوری از افراد یا گروهی ار آنان پرسش می شود. نکته مهم آن است که سوالات مصاحبه از پیش اندیشیده شده و تعیین شده است. آنچه مصاحبه را به صورت های مختلف طبقه بندی می کند میزان انعطاف پذیری آن و یا نحوه اجرای آن است. مصاحبه را یکی ازروش هائی دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش های دیگر است، زیرا در هنگام مصاحبه امکان تحریک آزمودنی برای دادن پاسخ وجود دارد و نیز می توان در صورت ابهام با توضیح موضوع راروشن ساخت.

·         مهمترین انواع مصاحبه به شرح زیر عنوان شده اند:                            

·          مصاحبه  انعطاف پذیر یا آزاد :  در این نوع چارچوب وحدود پرسش  ا برای کصاحبه گر مشخص است لی زمان و توالی پرسش به سلیقه مصاحبه گر بستکی دارد. دراین حالت رفتار آزمودنی طبیعی تر است و اطلاعات واقعی تری بدست می آید. مصاحبه گر می تواند سوالات اضافی نیز طرح کند. ا ین روش برای  تحقیق هائی با مقیاس کوچک ‏، مطالعات کیفی و یا مصاحبه با اشخاص و گروههائی که اطلاعات اصلی از آنها بدست می آید ، مناسب است. هدف در این گونه مصاحبه ها جمع آوری اطلاعات عمیق و کیفی است. ( مثال)

·          مصاحبه با انعطاف پذیری متوسط یا منظم : در این نوع مصاحبه ، مصاحبه گر از پرسشنامه ای با پرسش های مشخص و با توالی ثابت استفاده می کند  ، اما معمولا پرسش ها به صورت باز هستند. تلاش می شود شرایط برای همه یکنواخت نگه داشته شود.هدف در این جا جمع آوری اطلاعات کمی و سطحی است. ( مثال)

·          مصاحبه با انعطاف ناپذیریا پرسشنامه همراه با مصاحبه :  مصاحبه گر از پرسش نامه ای با پرسش های  مشخص و با توالی استاندارد استفاده می کند. پاسخها ثابت و از قبل پیش بینی و طیقه بندی شده اند  و معمولا پرسش ها به صورت بسته هستند. این روش در مطالعات بزرگ و زمانی که پژوهشگر از تنوع پاسخ ها اطلاع دارد بکار می رود.  (مثال) 

·         نکات مهم در موردانجام مصاحبه

·           تکلم با زبان شخص مصاحبه شونده

·           آشنائی مصاحبه گر با اهداف و روش طبقه بندی و ارزش گذاری پاسخها

·           دخالت ندادن تمایلات شخصی مصاحبه گر

·           ایجاد شرایط یکسان برای همه

·           کسب اجاره درهنگام استفاذه از دستگاه ضبط صدا

·           جلب اعتماد مصاحبه شونده

·           رعایت مقام وموقعیت اجتماعی افراد

·           بیان توضیحات کافی قبل از شروع مصاحبه

·           ارائه آموزش به مصاحبه گران پیش از انجام مصاحبه

·         مزایای مصاحبه

·           قابلیت استفاده برای کم یا بی سوادان و کودکان و بیماران

·          امکان روشن کردن مفهوم سوالات

·          در مقایسه با مشاهده بدست آمدن درصد بیشتری از پاسخ ها

·         معایب مصاحبه

·           وقت گیر و پرهزینه

·          در مقایسه با روش مشاهده ثبت وقایع ناقص تر است

·          طبقه بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات درهنگامی که سوالات باز هستند مشکل است

·          تورش مصاحبه گر و دخالت دادن نظرات شخصی

 

پرسشنامه

·          پرسشنامه شامل دسته ای از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی یه افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها رادر آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه  کسب اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه دربدست آمدن اطلاعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اهمیت است.

·         بر اساس نحوه اجرای پرسش نامه و نیز نوع سوالات پرسشنامه  می توان آنرا به دستجات متفاوت تقسیم نمود.

·                  طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه :

·          پرسشنامه باز: در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم.در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هرپاسخی را که مد نظرش باشد در مورد آن پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر و له تجربه زیاد نیازمند است.

·          پرسشنامه بسته :   پرسش های بسته در این نوع پرسشنامه ارائه می شود.برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند.هریک از پاسخ ها به گونه ای تنظیم شده است که در عین منطقی بودن برای آن سوال از پاسخ مربوط به دیگر سوالات مجزاست. در اینجا پاسخ ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

·                  طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا

·                   پرسشنامه همراه با مصاحبه :  این پرسشنامه همان مصاحبه انعطاف ناپذیر است که به صورت حضوری پرسش ها از افراد پرسیده می شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد می کند.

·                   پرسشنامه خود ایفا : پرسشنامه در اختیار فرد یا گروه قرار می گیرد و فرد به تنهائی و یا به صورت گروهی یه پرسش ا پاسخ می دهند .

·                    پرسشنامه پستی :  پرسشنامه برای افراد از طریق پست ارسال می شود . فرد پس از تکمیل آنرا برای محقق عودت می دهد.

·                    پرسشنامه الکترونیک :  در این نوع از پرسشنامه که به تازگی موارد استفاده از آن گسترش یافته است ، محقق با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت ، اقدام به ارسال پرسشنامه الکترونیک برای افراد می کند و افراد پاسخ ها را در همان پرسشنامه وارد و با پست الکترونیک برای محقق باز می گردانند.در برخی موارد ممکن است افراد نسخه ای از پرسشنامه را چاپ کرده و بعد از پاسخگوئی به شکل پستی باز گردانند.

·                  نکات مهم در طراحی پرسشنامه

·                   داشتن یک مقدمه رسا ، جذاب و واضح در ابتدای پرسشنامه

·                   وجود پرسش های قابل فهم و خالی از ابهام

·                   خودداری از پرسش های طولانی و وقت گیر و دوپهلو

·                   خودداری از واژه ها و لغات نامانوس و نامفهوم

·                   طراحی پرسشنامه زیباودوراز کلمات زشت و زننده و تا جای ممکن دوستانه

·                   محدود بودن پرسش های زمینه ای

·                   قرار دادن پرسش های حساس و مهم در پایان پرسش نامه

·                   هر سوال فقط به یک موضوع اختصاص داشته باشد

·                   استفاده از پرسش های باز و بسته به همراه هم

·                   قرار دادن تمام پاسخ های ممکن برای پرسش های بسته

·                  مزایای پرسشنامه

·                  عدم نیاز به شحص مصاحبه کننده ، بنابراین عدم تاثیر وجود چنین شخصی

·                   ساده و ارزان

·                   سادگی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل

·                   دقت یشتر پاسخ ها بواسطه محرمانه ماندن افراد

·                   امکان تنجام مطالعات بزرگ

·                   یکسان بودن شرایطردر زمان تکمیل

·                  معایب پرسشنامه

·                   عدم قابلیت استفاده برای بی سوادان

·                   درک نکردن مفهوم سوال

·                   امکان  ارائه تصویر کاذب توسط فرد از خود

·                   کاهش درصد پاسخ های رسیده در پرسشنامه پستی

·                   در هنگام نوشتن پرسشنامه باید  دقت نمود تا ابتدا از پرسش های زمینه ای استفاده گردد و سپس به پرسش هائی که در زمینه موضوع طراحی شده اند ، رسید.


·                  خصوصیات یک پرسش

·                 اعتبار صوری : بدین مهنا که صوال قادر به اندازه کیری موضوع مورد پرسش باشد.به تعبیر دیگر مقیاس اندازه گیری متغیرتحت مطالعه باشد.

·                  انتظار دانستن پاسخ : باید سوال طوی طرح شود که انتظار داشته باشیم پاسخگو ،‌جواب آنرا داند.

·                   روشن و صریح : سوال باید بدون ابهام باشد و تنها به یک مطلب اشاره کند.

·                   بی آزار : به مسائل خصوصی افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلی خود آنها.

·                   منصفانه: دلالت بر معنا و مفهوم خاصی ننمایر و آزمدنی را به موضع خاص نکشاند.

 

روائی و پایائی

ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله نخست باید از روایی (اعتبار) برخوردار باشند و درمرحله دوم باید پایایی ( اعتماد ) داشته باشند .

·         روائی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند .

·         مثال: اگر بخواهیم شیوع کم وزنی هنگام تولد را در نوزادان یک زایشگاه بدانیم ، باید همه نوزادان تولد یافته را وزن کنیم . برای این کار می بایست از ترازوی مخصوص توزین نوزاد و آنهم ترازوی استاندارد استفاده شود

·         پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است . اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد ، داده های گردآوری شده روایی ( اعتبار ) نیز نخواهند داشت  .

·         مثال :در مثال بالا باید دید با چند بار وزن کردن آیا وزن یک کودک را در هر مرحله مشابه وزن قبلی نمایش میدهد.

 

 

 

 

 

سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

سامانه سجاد

http://edu.uast.ac.ir/

 

 
 
 

 مخصوص کلیه ورودیها

 فرم درخواست تجدید نظر در نمره

 

 

عناوین مطالب منتشر شده دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

» رزومه دکتر فاطمه مدیری :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» استاد هاشمی مطهر قاری قرآن :: ۱۳٩٢/٢/۱۴
» معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» استاد بتول شاهینی :: ۱۳٩٢/٢/۸
» استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام :: ۱۳٩٢/٢/۶
» استاد بی بی سادات میراسماعیلی :: ۱۳٩٢/٢/۶
» استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق :: ۱۳٩٢/٢/۶
» معلم! ای فروغ جاودانه... :: ۱۳٩٢/٢/۴
» فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها :: ۱۳٩٢/٢/۴
» حیاط زیبای ساختمان ملایی :: ۱۳٩٢/٢/۱
» استاد سید محمد هاشمی مطهر :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» استاد مینا قریب :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» دکتر جاویدمهر در ساختمان شماره 2 :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی 1 :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱/٢۴
» اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱/۱٧
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱/۱٠
» ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۶
» قابل توجه دانشجویان علمی کاربردی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۶
» سامانه سجاد علمی کاربردی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» فراخوان هنری دانشگاه علمی کاربردی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» کارگاه نویسندگی و بازیگری واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» خوش آمدگویی دکتر جاوید مهر به دانشجویان جدید :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» بی توجهی برخی مدرسان به گرانی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» برنامه هفتگی کلاسها :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» برنامه هفتگی دانشجویان :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» این هفته پایان مهلت انتخاب واحد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» تقویم و جدول انتخاب واحد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۴
» نامه ای به یک استاد :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» صدور گواهی های موقت کاردانی و مشاهده نمرات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» سه استاد دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نظرسنجی عجله ای!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۵
» واحد آموزش دانشگاه واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۴
» استاد ندا آریان مهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۴
» برنامه امتحانات کلیه دانشجویان :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» استاد دانیالی فراتر از یک سردار :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۴
» دریافت کارت دانشجویی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» استاد معصومه مولایی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» استاد زبان خانم سجادی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» استاد عزت ا... پوریان :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» استاد ملکی دوست و دانشجویان... :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» استاد سیاوش دانیالی و خانم نبیان :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» تصاویر خانم دکتر عباسی :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» تصاویری از دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» تصاویر استادان برجسته و موثر :: ۱۳٩۱/۱٠/۶
» سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی :: ۱۳٩۱/۱٠/۴
» آخرین مهلت معرفی به استاد تاریخ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» مخصوص کلیه ورودیها :: ۱۳٩۱/۸/٢۳

 

ایمیل دکتر فاطمه مدیری

fateme.modiri@gmail.com

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)