شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
درس جامعه شناسی تبلیغات نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩۳/۳/۱٧

 

برای دریافت کارت ورود به جلسه از مراحل زیر اقدام نمایید.

سامانه نماد:

ورود به سامانه نماد

 فراموش نکنید برای دریافت کارت باید ابتدا فرم ارزیابی اساتید عزیز را تکمیل بفرمائید.

 

 اکثر امتحان ها در ساختمان خیابان فاطمی روبروی هتل لاله برگزار می شوند.

سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی

 

ورود به سامانه سجاد

سامانه نماد:

ورود به سامانه نماد

 ارزیابی اساتید

 

درس جامعه شناسی تبلیغات

« فصل اول » مارشال مک لوهان،‌تبلیغات را شستشوی مغزی می داند. فردیناند تونیس، تبلیغات را تلاشی برای اشاعه یک موضوع خلاف حقیقت می داند.   ویژگی های تبلیغات: 1.       مبالغه آمیز بودن تبلیغات: در مورد مذهب، ایده، کالا و خدماتبه صورت مبالغه آمیز صحبت و تبلیغ می کنند که خیلی خوب، کامل و بهترین است و واقعیت به صورت چیزی که وجود دارد بیان نمی شود. 2.       در برخی موارد به دنبال گمراه کردن و منحرف کردن مخاطب است و حقیقت را بیان نمی کند. 3.       وقتی تبلیغ انجام می شود که آن کالا، ایده، مکتب و خدمات به حدکمال و نقطه بلوغ رسیده باشد،‌ اگر به این مرحله نرسیده باشد و در نقطه بلوغ نباشد به آن اغوا می گویند. 4.       رسانه های ارتباطی: در عصر جدید تبلیغات بدون وسایل ارتباطی معنا ندارد و استفاده وسایل ارتباطی جزئی جدایی ناپذیر از تبلیغات هستند. 5.       استفاده از وسایل نوین یا تبلیغات بمنظور کسب منافع، درآمد و پول است و این کار را در قبال دریافت پول و منافع به کسی که کارش تبلیغات است واگذار می کند. (جهت رسیدن به قدرت) 6.       ایجاد پل ارتباطی بین مردم یا بین سازمان و مردم جهت ایجاد مفهوم مشارکت. الزامات رسیدن به مشارکت: 1.       آگاهی داشتن 2.       اعتماد 3.       همبستگی 4.       مشارکت 7.       انتقال اطلاعات به جامعه هدف 8.       نفوذ عقاید در مردم و تغییر در عقاید،‌ رفتار و الگوی مردم به نفع منبع تبلیغ و یا حفظ وضعیت موجود. 9.       تأثیر بر مخاطب براساس نمادها (مانند: زبان که مجموعه ای از نمادها ـ نماد چیزی است جای چیز دیگر می آید، مثلاً میز) 10.    فرآیندی بودن تبلیغات: «فرستنده ! رسانه !  گیرنده و بازخورد» (فرآیند مجموعه ای است از اقدام ها که دارای سلسله مراتب می باشد، ‌نظم منطقی دارد و به دنبال دستیابی به هدفی است) 11.    ارتباط متقابل بین فرستنده و گیرنده 12.    تبلیغات برنامه ریزی شده است.   سال 1450 که همراه شد با اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ، نقطه عطفی در صنعت تبلیغات می باشد. قبل از دوره رنسانس حدود قرن 18 و قبل از انقلاب صنعتی،‌ تبلیغات مذهبی بود و مبلغانی را جهت تبلیغ به سراسر دنیا می فرستادند جهت جذب مسیحیان جدید و یا حفظ مسیحیان موجود. بعداز انقلاب رنسانس «بعداز قرن 18 و تا قرن 20» تبلیغات سیاسی بوجود می آید و به دنبال جذب پیروان برای مکتب و فرقه شان هستند. از قرن 20: کمرنگ شدن و کاهش تبلیغات مذهبی و سیاسی و جایگزین شدن تبلیغات تجاری به جای آنها باتوجه به تولید انبوه کالاها نیاز به ایجاد بازار جدید و مبارزه با رقبای جدید. انقلاب صنعتی سال 1450 مبدأای است برای ایجاد تبلیغات نوین است،

 


تاریخچه تبلیغات را می توان به دو دسته قبل از چاپ و بعداز چاپ تقسیم کرد: 1.       دوره قبل از چاپ:  تبلیغات سیاسی از طریق جارچی ها، آویزان کردن یک نمونه کالا در بیرون مغازه ، داغ کردن و علامت گذاری برروی کالا و ... انجام می شد که نیاز به داشتن سواد توسط مردم نبود. 2.       دوره بعد از چاپ:  بااستفاده از مکتوب شدن و صنعتی شدن چاپ، تبلیغات گسترش بسیاری یافت که منحصر بود به آدم های باسواد که با کم شدن مخاطب همراه شد، ولیکن این معضل با گستردگی چاپ، این معضلات پوشانده شد. 3.       دوره مدرن: این مشکل بعداز اختراع تلویزیون حل شد که برای همه گروه های جامعه دسترسی و فهم مطالب فراهم گردید، به دوره اختراع تلویزیون، دوره مدرن می گویند. 4.       دوره فرامدرن:  این دوره با استفاده از اینترنت شروع که با بروز مشکل سواد سیستمی و اینترنتی همراه شد.   تاریخ تبلیغات اشکال تبلیغات الف: قبل از اختراع چاپ علایم و نشان ها ادوات جنگی، کشاورزی و لوازم خانوادگی جارچی (شفاهی) پیام حکومت + فروش کالا ب: بعداز اختراع چاپ چاپی کتاب + مطبوعات + اطلاعیه ها الکترونیکی مدرن (رادیو و تلویزیونی ...) به اشکال مختلف از سوی رسانه هاو دیگر کانال های ارتباطی ارایه می شود فرامدرن (اینترنت) سایت ها، وبلاگ ها و ...   کارکردهای تبلیغات: 1 ـ  اشاعه فرهنگی (انتقال فرهنگ)   2 ـ  تبادل فرهنگی (کنش و واکنش فرهنگی)  3 ـ  تهاجم فرهنگی (تخریب فرهنگ هدف) مزایای تبلیغات: 1.       تبلیغات باعث افزایش سود و درآمد که باعث گسترش صنعت تولید و جذب کارگر بیشتر وکاهش بیکاری شد که منجر به کاهش معضلات و مسائل اجتماعی گردید. 2.       تبلیغات حالت کاسب مآبانه را تغییر و کاهش می دهد و باعث دست یابی به راهکارهایی جهت جذب مشتری می شود و حتی طرز برخورد فروشنده را تغییر می دهد. 3.       تبلیغات باعث بازتولید فرهنگ می شود، یعنی با تبلیغات می توان رفتار را تغییر داد. مثلاً: می توان فرهنگ لباس پوشیدن فرد را تغییرداد. 4.       تبلیغات باعث تغییر در ذائقه مردم و معرفی یک کالای جدید و تحریک در جهت خرید آن می شود. جامعه شناسی تبلیغات: جامعه شناسی تبلیغات با نگاهی به جامعه شناسی ارتباطات و روانشناسی اجتماعی، افکار عمومی و بازاریابی استفاده می کند در جهت کاهش پیامدهای منفی تبلیغات در اذهان عمومی، چون جامعه شناسی با یک فرد کاری ندارد و کار آن در یک گروه انسانی می باشد. "جامعه شناسی تبلیغات" مطالعه تأثیرات پدیده تبلیغات بر اقشار و گروه ها به طور خاص (مثلا کودکان) و تأثیرات تبلیغات بر جامعه به طور عام (تأثیرات بر زبان یک ملت) است.   انواع تبلیغات: تبلیغات را می توان به دو دسته تبلیغات مثبت و تبلیغات منفی تقسیم بندی کرد. بسیاری از تبلیغات مثبت، انسان ساز و سرنوشت ساز هستند و در بالابردن سطح آگاهی مردم و وسعت بخشیدن به جنبه های مختلف فرهنگ جامعه مؤثرند. اما تبلیغات منفی، آدم بودن را ( آن چه دیگران پسندیده اند به عنوان نشان آدمیت ) بر فرد تحمیل می کند. بیشتر تبلیغات در بسیاری از کشورها می خواهد انسان را وادارکند که هرچه بیشتر بخرد و مصرف کند، خواه توانایی خرید آن را داشته باشد یا به صورت قسطی و شرایطی یا قرض آن را خریداری کند.   تبلیغات باعث بازتولید فرهنگ می شود، یعنی با تبلیغات می گویند که رفتارت باید تغییر بدهی و یا به قولی بخشی از فرهنگ (مجموعه ای از بایدها و نبایدها) را مورد تأثیر قرار می دهد و یا دوباره آن را از نو ایجاد می کند، مثلاً می گوید: فلان لباس را باید بپوشی یا قارچ وارد سبد غذایی می شود.     « فصل دوم » تعاریف تبلیغات: 1.       تبلیغ عاملی است برای ترغیب مردم در راستای خرج کردن پول بمنظور خرید کالا. 2.       تبلیغ ارائه آموزه ها، ایده ها،‌ شواهد، دلایل و باورها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی است. 3.       تبلیغات پاسخی است به نیازهای انسان مدرن در عصر صنعت گرایی. 4.       تبلیغات یکی از اشکال غیرشخصی ارتباطات است که با هدف معینی در برابر پرداخت وجه از طریق وسایل تخصصی صورت می گیرد.   انواع ارتباطات: 1.       توصیفی: توصیف می کند (مثل خبر زلزله) «توصیف: شرح هر آن چیزی که وجود دارد» 2.       تحلیلی: تبیین و تحلیل خبر (بیان دلایل بروز زلزله) «تبیین: کشف روابط بین پدیده ها» 3.       اقناعی: خبر فقط می خواهد اقناع کند.  «تحلیل: با استفاده از نظریه های موجود، موارد تبیین شده را توجیه، تفسیر و تشریح می کند» تبلیغات در ردیف ارتباطات اقناعی می باشد. در حوزه ارتباط بین مخاطب و تبلیغات نظریات ذیل وجود دارد: 1.       گاس معتقداست(نظریه نیازمندی): در تبلیغات مخاطب عاملی است فعال و پویا و دائماً به دنبال دریافت پیام و نیازمند آن است و مخاطب آغازگر ارتباط است و به هیچ وجه منفعل نیست. 2.       سرژ چاکوتین اعتقاد دارد(نظریه تزریقی): مخاطب کنشگر فعال نیست و منفعل است و برای فروش محصول و تحت تأثیرقراردادن او باید مخاطب را بمباران اطلاعاتی کنید و پیام به مخاطب تزریق می شود. کارکردهای وسایل ارتباطی: وسایل ارتباطی چهار کارکرد دارند: 1.       خبری 2.       سرگرمی 3.       آموزشی 4.       تبلیغات   انواع ارتباطات: 1.       درون فردی 2.       میان فردی 3.       توده ای « تبلیغات در ردیف ارتباطات توده ای می باشد »   تقسیم بندی دیگر ارتباطات: 1.       ارتباطات مستقیم و شخصی (حضوری و رودررو) 2.       ارتباطات غیرمستقیم و غیرشخصی (غیرحضوری) 3.       ارتباطات جمعی یا توده ای « تبلیغات جزیی از ارتباطات جمعی است »   دیگر تقسیم بندی ارتباطات: 1.       ارتباطات توصیفی 2.       ارتباطات تحلیلی 3.       ارتباطات اقناعی « تبلیغات جزء ارتباطات اقناعی است »   عمده ترین شیوه های توسعه ارتباطات: 1.       تبلیغات 2.       اطلاع رسانی 3.       روابط عمومی رشد:  افزایش و بزرگ شدن در یک بعد (بعد کمی و سخت افزاری) توسعه:رشد همه از جانبه در همه ابعاد کمی و کیفی (سخت افزاری و نرم افزاری) کشورهای توسعه نیافته تابع سنت ـ کشورهای توسعه یافته تابع مدرنیته و کشورهای فرامدرن تابع سنت + مدرن هستند.   جدول عناصر ارتباطات و تبلیغات:   عناصر ارتباطات عناصر تبلیغات فرستنده نمایندگی، فروشنده و ... پیام کلمات، موسیقی،‌ تصویر، لحن کلام، اشکال و  ... رسانه (کانال) رادیو،‌ سینما، تلویزیون، مطبوعات و ... گیرنده مصرف کننده نهایی، فروشندگان، خرده فروشان، توزیع کنندگان و ... بازخورد (واکنش) وفاداری و رضایتمندی و...   مراحل پیشرفت بشری از دیدگاه الویت تافلر در کتاب موج سوم:   1.      موج اول « انقلاب اول »: انقلاب این دوره کشاورزی بود و به قدر نیازشان تولید می کردند، افراد قدرتمند زمین داران بودند. 2.      موج دوم « انقلاب دوم »: انقلاب این دوره صنعتی بود که همراه با تحول در صنعت و تولید انبوه محصولات کارخانه ای بود، افراد قدرتمند کارفرمایان بودند. 3.      موج سوم « انقلاب سوم »: انقلاب این دوره ارتباطی و اطلاعاتی بود و افراد قدرتمند کسانی هستند که دارای داده یا اطلاعات می باشند. رسانه ها سازنده تمدن بشری هستند و نقش بسیار بزرگی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری دارند.   آثار رسانه ها: 1.       نقش منفی وسایل ارتباط جمعی:  گروهی از متفکران و دانشمندان معتقدند که وسایل ارتباط جمعی ابزاری هستند در جهت تحکیم قدرت حکام و سرمایه داران. 2.       گروهی دیگر نقش وسایل ارتباط جمعی را به صورت منفعل می دانند و معتقدند که وسایل ارتباط جمعی تنها نقش خبررسانی برای دولت ها و نقش سرگرم سازی را برای مردم دارند. 3.       برخی نقش فعال و مثبت وسایل ارتباط جمعی را آگاهی بخشی و یادآوری می کنند که وسایل ارتباط جمعی به خاطر پتانسیل های سرعت و پراکندگی وسیع می توانند در جهت ایجاد اتحاد و پیوستگی بین اقوام گوناگون مردم روی کره زمین نقش کاملاً فعالی  را دارا باشد.   مرزهای روابط عمومی و تبلیغات:   معیار روابط عمومی تبلیغات هدف تعامل با مخاطب، تأمین منافع سازمان و مخاطب،‌ ایجاد، حفظ و تداوم ارتباط اقناع و ترغیب مخاطب، تأمین منافع سازمان، تأثیر نفوذ و تسلط بر مخاطب مسئولیت مسئولیت اجتماعی دارد و در برابر افکار عمومی پاسخگوست (غیرانتفاعی) مسئولیت اقتصادی دارد و در برابر سازمان پاسخگوست (انتفاعی) سیاست گذاری بلندمدت کوتاه مدت ماهیت پیام مشارکت آمیز و دوسویه سلطه آمیز و یک سویه ویژگی های پیام شفاف، جدی، واقع گرا معرفی محصول، پیچیده خیالی و مبهم، طنز و شوخی، غلو حمایت از محصول، ساده نقش مخاطب فعال و هوشمند بی نقش و منفعل تأثیرگذاری دیررس (بلندمدت و میان مدت) زودرس (کوتاه مدت)   «فصل سوم» یکی از روش های معمول و قابل اعتنا در صنعت تبلیغ، روش اقناع است. در مورد قدمت و دیرینگی آن در جهان غرب، گفتنی است که ریشه آن را می توان در تاریخ اجتماعی مردم یونان و رم باستان مشاهده کرد. در دولت شهرهای یونان، همه شهروندان برابر محسوب می شدند و از همه انتظار می رفت بتوانند در مسایل مختلف اجتماع خود و در نشست های سیاسی درباره مسایل روز اظهار نظر کنند. به همین لحاظ، هر شهروند حتی شهروند عادی یونانی به یادگیری نحوه مباحثه و استدلال علاقمند بود، زیرا در غیر این صورت ممکن بود که به سبب عدم تسلط به این فن، در اثر اقامه دعوایی جزیی از دارایی خود را از دست می داد یا با خطر تبعید و نفی بلد از جامعه خویش روبروشود. سوفسطاییان گروهی از معلمان سیاربودند که اولین سخنرانی ها را درباره اقناع کردن ایراد کردند و اولین کتب را در این مورد به رشته تحریر درآورند. سوفسطاییان اعتقاد داشتند که به بهترین شکل توسط مجادله و مباحثه بسیاری از جوانب  موضوع را می توان آشکار ساخت و فواید و زیان های یک عمل را با وضوح بیشتری مشاهده کرد. فضای شهری:به خانه ها، کوچه ها، پارک ها، باغ ها، سالن ها و ... که در شهر وجود دارند، ساخت شهر می گویند و به فضای مابین آنها فضای شهری می گویند. فضای عمومی:در فضای شهری، فضایی به نام فضای عمومی وجود دارد مثل سینما، خانه فرهنگ و ... ، از بخش های فضای عمومی، حوزه عمومی است که جایی است همه افراد فارغ از جنسیت، سن، هویت و مذخب وارد آن می شوند و در مورد هر مسأله ای که دوست دارند با دیگران صحبت می کنند و جلوی آنها گرفته نمی شود. یورگن هابرماس:   یورگن هابرماس آلمانی مبدع حوزه عمومی است که معتقداست این فضای حوزه عمومی باید وجود داشته باشد و در اروپا وجود دارد. « قدیمی ترین مجلس برای یونان است » اقناع چیست؟ویلیام مک گوایر می گوید: اقناع عبارت است از تغییر نگرش ها و رفتار مردم به وسیله الفاظ و لغات به صورت گفتاری یا نوشتاری. ویژگی های اقناع: 1.       اقناع معمولاً دربرگیرنده قصد یا طرحی است که ارتباط گر از طریق گفت و گو با دیگران می خواهد به آن دست یابد. 2.       اقناع هدفمند است. 3.       اقناع ارتباطی منفعت دار یا سودمند است. 4.       اقناع فرایندی دوطرفه است. 5.       اقناع به نوعی گفت و گویی سیاسی است. 6.       اقناع کلامی نفوذمند است. اشکال حکومت: 1.       اجبار:  به زور حرف را می نشانند. 2.       مبادله: نسبت به پرداخت وام و ... اقدام می کنند. 3.       اقناع: در سیاست از اقناع یا ترغیب مخاطبان به سه شکل استفاده می شود، این سه شیوه اقناع سیاسی عبارتند از: پروپاگاندا (تبلیغات سیاسی) آگهی و معانی بیان.   فرایند متقاعدسازی: تبلیغ، ترغیب و اقناع   سبک تأثیرگذاری مراحل تأثیر رسانه های مورد استفاده (ارتباطات) تبلیغ مرحله اول: قبول رسانه های دیداری و شنیداری ترغیب مرحله دوم: انطباق مطبوعات + راهبران فکری اقناع مرحله سوم: درونی سازی ارتباطات چهره به چهره   بحث اولاقناع است که عمدتاً به عنوان روشی برای تأثیرگذاری و جهت دهی ذهنی افرادی خاص به طور خاص گروه مخاطبان انجام می شود. اقناع بهترین نوع تبلیغ است که برای هر فرد و به روش هر فرد عمدتاً با روش ارتباطات چهره به چهره یا رو در رو انجام می شود. (بین نخبگان و اقناع گر) بحث دومترغیب است به این معنا که برای اشاعه یک تفکر و اقدام عملی برای یک فعالیت پس از مرحله اقناع، افرادی که اقناع شده اند (گروه الیت) از طریق مطبوعات جلسات سخنرانی به ترغیب گروه هوشیار و پیشگام و علاقمند به تغییر می پردازند و نخبگان توسط مطبوعات و رسانه ها، اقلیت هوشیار را تحت تأثیر قرار می دهند. (اقلیت هوشیار) بحث سومتبلیغ است که عموماً به کمک رسانه های تصویری (تلویزیون) و صوتی (رادیو) برای جلب حمایت و ایجاد تحریک در توده مردم انجام می شود. (اکثریت جامعه) اصول روانشناسی تبلیغات اصل 1: وارد ذهن خریدار شوید، ( شناخت مخاطب ) راههای شناخت مخاطب: 1.       به صورت رو در رو و مستقیم، در جلسات بحث گروهی متمرکز انجام می شود و دور یک میز U شکل می نشینند. 2.       تحقیق توسط شرکت های تحقیقات بازار توسط متخصصان حوزه پژوهش. 3.       تجربه زیستی، خود محقق عضوی از جامعه مخاطبان باشد، چون مخاطبان را می شناسد. اصل 2 :  پیروی از مدل AIDA یعنی: جلب توجه، ایجاد علاقه، ایجاد تمایل و اقدام و خرید. اصل 3 :تیترهای مختلف را امتحان کنید.  تیتر می تواند از 12 کلمه یا بیشتر تشکیل شود، هرچند باید متذکر شد سه کلمه اول تیتر خیلی مهمترهستند. از عبارات و تیترهای مخنلف استفاده کنید. اصل 4 :تیترها را با منافع مخاطبان گره بزنید، تیتر باید منفعتی برای مخاطب داشته باشد و بایستی کنجکاوی مخاطب را تحریک کند. اصل 5 :دو سوم مردم دنیا به عکس فکر می کنند،‌ آیا باید از عکس، توضیح یا تصویر در تبلیغات استفاده کرد؟ پاسخ این است که اگر فضا اجازه می دهد حتماً. اولین دلیل آن است که سمت راست مغز این تصاویر را پردازش می کند. عکس برای انسان بسیار بااهمیت است. اصل 6 :متن بدنه را طوری بنویسید که باعث فروش شود. منظور از متن بدنه کلماتی است که در تبلیغ شماست و باید بسیار قوی بوده و حاوی مهم ترین بحث باشد. اصل 7 :مشوق های متفاوتی را امتحان کنید. برای مثال: یکی بخر، دو تا ببر. اصل 8 :  مکرراً اقدام عمل از سوی مشتری را در تبلیغ بگنجانید. شما باید به مخاطب بگویید که مرحله بعدی چه اقدامی انجام دهد و این یعنی اقدام عملی. برای مثال ممکن است از مخاطب بخواهید: با شما تماس بگیرد، کوپن جایزه خود را بفرستد یا به پایگاه شبکه اینترنتی شما مراجعه کند. اصل 9 :بزرگ بودن تبلیغ لزوماً به معنی تأثیرگذارتر بودن آن نیست. شما یک صفحه کامل را درنظربگیرید، او به این صفحه کامل  از لحاظ تأثیرگذاری 100 امتیاز می دهد، حال شما همان تبلیغ را در نیم صفحه درنظربگیرید، او به نیم صفحه از لحاظ تأثیر 68 امتیاز می دهد او همچنین دریافت که ربع صفحه 49 امتیاز به دست می آورد. اصل 10 :  تبلیغاتی را در جایی قراردهید که بیشترین تأثیر را دارد. معقول ترین صفحات برای تبلیغ: 1.       صفحه اول (رویی) بهترین جایگاه برای قراردادن تبلیغ است (و البته گرانترین) 2.       بخش بیرونی صفحه آخر در جایگاه دوم قراردارد. 3.       بخش داخلی صفحه اول در جایگاه بعدی اهمیت قرار می گرد. 4.       صفحات اولیه بهتر از صفحات آخر می باشند. 5.       صفحات سمت چپ (دست راست در لاتین) نسبت به سمت راست واکنش بهتری ایجاد می کنند. 6.       مطالعه دقیقی روی رسانه هدف خود انجام دهید. اصل 11 :  همه عناصر تبلیغ باید با پیام اصلی هماهنگ باشند. سرتیتر، تصویر و توضیحات باید طوری طراحی شوند که پیام تبلیغ را تقویت کنند. اصل 12 :تبلیغ تان را ساده طراحی کنید.  از زمینه های تیره و حروف وارونه اجتناب کنید، حروف و اندازه آنها را براساس قابلیت خواندنشان برگزینید. هنری بودن تبلیغ خوب است، فقط در صورتی که سادگی آن را نیز تضمین کند. اصل 13 :  جاذبه خنده و طنز را با دقت بکارببرید. استفاده از جاذبه خنده و طنز می تواند اثر معکوس بگذارد و باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به شرکت شما شود. اصل 14 :تبلیغات موفق را تکرارکنید. تکرار باعث استحکام پیام فروش می شود. زمان زیادی طول می کشد که مخاطب ار یک تبلیغ جذاب خسته شود. اصل 15 :تعداد خوانندگان پیام خود را با تولید دو تبلیغ در یک موضع افزایش دهید. مطالعات نشان می دهد تکرار بیشتر (تکرار متفاوت) یک تبلیغ باعث دیده شدن آن توسط مخاطبان بیشتری می شود. بعضی خوانندگان تبلیغ اول ممکن است تبلیغ دوم را نیز بخوانند و کسانی که تبلیغ اول را نخوانده اند، احتمال دارد تبلیغ دوم را بخوانند.   اهداف و روش های تبلیغات: الف:  تبلیغات آگاه کننده (اطلاع دادن):  برای دوران معرفی از منحنی عمر کالا استفاده قرار می گیرد. همچنین زمانی که هدف ایجاد یک تقاضای اولیه باشد، از این نوع تبلیغات بهره گرفته می شود. ب:  تبلیغات متقاعدکننده:زمانی که رقابت شدید می شود و هدف شرکت ایجاد تقاضای انتخابی ( در مقایسه با رقبا ) است، مورد استفاده قرار می گیرد. ج: تبلیغات مقایسه ای:در مواردی تبلیغات متقاعدکننده به مقایسه ای تبدیل می شود. دراینگونه تبلیغات یک مارک تجاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم با یک مارک یا مارک های تجاری دیگر مقایسه می شود. د:  تبلیغات یادآوری کننده:  تبلیغات یادآوری کننده، برای تبلیغ کالاهای بالغ (در مرحله بلوغ از سیکل عمر کالا) بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا این نوع تبلیغات کالا را همیشه در ذهن و خاصر مصرف کنندگان نگاه می دارد. ه:  تبلیغات تقویت کننده:یک شکل مرتبط تبلیغات، تبلیغات تقویت کننده است که برای حفظ خریداران جاری که کالا را انتخاب کرده اند،‌ انجام می شود.   اهداف کوتاه مدت (‌فروش فوری): ·        کامل کردن مراحل فروش (یعنی معرفی محصول، ایجاد آگاهی اولیه، ایجاد تمایل و علاقه، ایجاد تمایل به ترجیح، تحریک به خرید و بالاخره خرید) ·        نهایی کردن فروش (عقد قرارداد) با مشتریانی که قبلاً هدف گیری شده و قسمتی از مراحل را طی کرده اند. (تبلیغات متقاعدکننده) ·        اعلام دلایل خاص و ترغیب مشتری به خرید فوری (مانند: قسمت تخفیف یافته، جایزه و مانند آنها)   اهداف میان مدت (‌فروش میان مدت): ·        ایجاد آگاهی کامل. ·        ساخت قصور مثبت نسبت به برند. ·        توسعه و پرورش اطلاعات خریدار (بانک اطلاعاتی). ·        جنگ یا مقابله با ادعای رقبا.   اهداف بلند مدت (‌فروش بلندمدت): ·        ایجاد اعتماد نسبت به شرکت و برند. ·        فرم دادن به تقاضای مشتری. ·        انتخاب نمایندگان و توزیع کنندگان. ·        حصول اطمینان از توزیع جهانی محصول.   مزایای نوشتن اهداف تبلیغات: 1.       وقتی افرادی ایده روشنی از اینکه چه می کنند دارند، کار خود را بهتر انجام می دهند. 2.       تبلیغات نامریی ترین نیروی فروش است و ترسیم اهداف به قابل لمس بودن آن کمک می کند. 3.       تبلیغات بسیار تخصصی شده است؛ به همین دلیل اهداف مشخص در انتخاب مسیر کمک فراوانی می کند. 4.       وقتی اهداف مورد توافق همه قرار می گیرد از هدررفتن سرمایه و نیرو می کاهد. 5.       داشتن یک هدف روشن و شفاف، تیم ایده پردازی و خلاقیت را در انجام کار بهتر کمک می کند. 6.       ترسیم اهداف می تواند نتیجه گیری و میزان تأثیر را ممکن سازد. 7.       پس قبل از اقدام به هر کاری در زمینه تبلیغات، اول هدف را روشن کنیم.   انواع تبلیغات تجاری: پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی اولین بار در سال 1622 میلادی، توسط پاپ گریگوری  پانزدهم در واتیکان به کار رفت، او گروهی (مجمع مقدس ترویج ایمان) را برای تبلیغ و ترویج مسیحیت در بین اقشار وسیع جامعه و متقاعدکردن آنها برای گرویدن به دین مسیحیت، سازماندهی کرد. اصطلاح "پروپاگاندا" در آغاز نزد بسیاری از کاتولیک ها دارای یک مفهوم ضمنی و محترم بود. در قرن هیجدهم و نوزدهم، واژه "پروپاگاندا" از انحصار فعالیت های مذهبی خارج و کاربرد آن در زمینه های اجتماعی،‌ سیاسی و بازرگانی رایج شد. با گسترش دموکراسی و به ویژه حق رأی، این واژه به عرصه مبارزات انتخاباتی واردشد.   نوع تبلیغ مذهبی سیاسی اقتصادی عصر و زمان تا رنسانس از رنسانس تا اختراع تلویزیون با گسترش رسانه های سمعی و بصری عنصر ارتباطی گفتاری نوشتاری دیداری   ژالک الول در تعریف پروپاگاندا می نویسد:‌ "پروپاگاندا" شامل تکنیک هایی می شود که بوسیله یک دولت، یک حزب، یک سازمان یا یک گروه فشار برای تغییر رفتار و نگرش عامه و تأثیر بر آنها به کار برده می شود.   ویژگی  های گروه فشار: 1.       ناشناخته اند. 2.       به دنبال منافع سیاسی نیستند. 3.       به دنبال منافع اقتصادی هستند.   انواع تبلیغات تجاری برمبنای هدف تبلیغات: 1.       تبلیغات آگاه کننده (اطلاع دادن):  برای دوران معرفی از منحنی عمر مورد استفاده قرار می گیرد و هدف آن ایجاد یک تقاضای اولیه می باشد. 2.       تبلیغات متقاعدکننده:  زمانی که رقابت شدید می شود و هدف شرکت ایجاد تقاضای انتخابی (در مقایسه رقبا) است، مورداستفاده قرار می گیرد. 3.       تبلیغات مقایسه ای:در مواردی تبلیغات متقاعدکننده به تبلیغات مقایسه ای تبدیل می شود. در این گونه تبلیغات یک مارک تجاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم با یک مارک یا مارک های تجاری دیگر مقایسه می شود. برای کالاهایی نظیر انواع نوشیدنی، کامپیوتر، خمیردندان، اتومبیل و مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.   مراحل سیکل عمرکالا انواع تبلیغات معرفی آگاه کننده (ترغیب کننده و مقایسه ای) رشد آگاه کننده (ترغیب کننده و مقایسه ای) و (یادآوری کننده و تقویت کننده) بلوغ آگاه کننده (ترغیب کننده و مقایسه ای) و (یادآوری کننده و تقویت کننده) نزول (افول) آگاه کننده (ترغیب کننده و مقایسه ای) و (یادآوری کننده و تقویت کننده)                 انواع تبلیغات اهداف تبلیغات تبلیغات آگاه کننده -        آگاه کردن بازار از وجود کالای جدید -        اعلام موارد استفاده جدید یک کالا -        آگاه کردن بازار از تغییر قیمت -        ایجاد تقاضای اولیه -        توضیح در مورد نحوه کار کالا -        مناسب برای دوران معرفی از سیکل کالا -        شرح خدمات موجود -        اصلاح یا برطرف کردن تأثیرات منفی -        تعدیل اضطراب مصرف کنندگان -        ایجاد یک تصویر ذهنی برای شرکت تبلیغات متقاعدکننده -        ایجاد رجحان نسبت به مارک کالا -        تشویق مصرف کنندگان به استفاده از مارک -        ایجاد تقاضای انتخابی کالای شرکت -        مناسب برای مرحله رقابت یا رشد -        تغییر دریافتهای ذهنی مشتریان نسبت به ویژگی های کالا -        برای تبلیغات مقایسه ای -        متقاعدکردن مشتری به خرید کالا در زمان حاضر -        متقاعدکردن مشتری برای پذیرش فروشنده شرکت تبلیغات یادآوری کننده -        یادآوری به مصرف کنندگان درباره اینکه: -        احتمال بروز نیاز به کالا در آینده نزدیک وجود دارد -        ایجاد تقاضای مجدد -        یادآوری محل خرید کالا -        مناسب برای دوران بلوغ و پختگی از سیکل عمر کالا -        به خاطر سپردن کالا در طول فصول -        روشی برای تقویت تبلیغات و حفظ آگاهی مشتریان   انواع تبلیغات تجاری برمبنای محتوای تبلیغ: تبلیغ گاهی تحریک انگیز است و به منظور ایجاد دگرگونی به کار گرفته می شود و گاهی انفعالی است و برای حفظ وضع موجود به کار می رود. از نظر آشکارساختن منابع پیام و صحت اطلاعات، تبلیغ را به سه نوع سفید،‌ سیاه و خاکستری تقسیم می کنند. تبلیغ سفید، منبع پیام را معرفی می کند و به انتشار اطلاعات صحیح می پردازد. تبلیغ سیاه، اطلاعات منتشرشده را به منبع کاذب، نسبت می دهد و به قصد فریب  و نیرنگ مخاطب عمل می کند. تبلیغ سیاه همان «دروغ بزرگ» است که همه نوع نیرنگ را به خدمت می گیرد. از نمونه تبلیغ های سیاه می توان تجربه «رادیوی آزاد مجارستان» را نام برد. رادیوی آزاد مجارستان هر روز با پخش جزییات خشونت روس ها، از آمریکا و دولت های غرب، تقاضای کمک می کرد. بعدها معلوم شد که این دستگاه رادیویی در واقع توسط سازمان جاسوسی شوروی (کا.گ.ب) و با نیت شرمسارکردن آمریکا به راه افتاده بود. هدف این بود که به دنیا نشان داده شود که برخلاف وعده های رادیوی آزاد اروپا (رادیو تبلیغاتی آمریکایی) در حمایت و تشویق شورشیان، آمریکا پشتیبانی قابل اتکا و اطمینان نیست. این کار تبلیغاتی به حدی موفق و مؤثر بود که حتی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) تا مدتها بعد از ختم غائله، نمی دانست که رادیوی آزاد مجارستان در حقیقت یکی از ابزارهای تبلیغاتی روس ها بوده است. تبلیغ خاکستری:  چیزی بین تبلیغ سفید و سیاه است. در این نوع تبلیغ، منبع خبر به درستی اعلام می شود ولی در مورد صحت اطلاعات باید شک داشت و بالعکس.   انواع تبلیغ تجاری بر مبنای شیوه ارسال: 1.       تبلیغات کتبی (دیداری ـ بصری): الف ـ  روش القای حس گناه (اگر نخرید کار خوبی نکرده اید) ب ـ  روش استفاده از طنز و کاریکاتور ج ـ  روش ایجاد حس نگرانی (هشداردهنده و نگران کننده) د ـ  روش آشنایی (هنرمندان مورد اعتماد) ه ـ  روش به کارگیری آمار و ارقام 2.       تبلیغات دیداری ـ شنیداری (تلویزیونی): از آنجا که حافظه دیداری افراد از حافظه نوشتاری آنان قوی تر است، اطلاعاتی که در قالب تصاویر کسب می شوند در ذهن از ماندگاری بیشتری برخوردارند. شبکه های اجتماعی برای محصول مهم است مانند FaceBook و Google+ که الکترونیک و دیجیتال می باشد. 3.       تبلیغات شفاهی: «کنز» و «لازارسفلد» عنوان داشته اند که نفوذ شخصی و تبلیغات شفاهی هفت برابر مؤثرتر از تبلیغات مجلات و روزنامه ها در ترغیب زنان خانه دار برای تغییر مارک محصولات خانگی است. از جمله انواع تبلیغات شفاهی می توان به موارد زیر اشاره نمود:نمایشگاه؛ گردهمایی؛ تور تفریحی؛ فروشگاه؛ جشن ها؛ میهمانی، کلاس آموزشی و.... سبک ها و روش های تبلیغاتی:   سبک تبلیغاتی ویژگی های سبک تبلیغاتی سبک تبلیغات آمریکایی مرداگرا ـ فردگرا ـ نوآور ـ پیام ساده و قابل فهم سبک تبلیغاتی انگلیسی مردگرا ـ فردگرا ـ طبقه گرا ـ طنز سبک تبلیغاتی آلمانی قدرت تکنولوژی ـ تولید ارزش دارد ـ محتوا صریح، بدون پرده و جدی است سبک تبلیغاتی ایتالیایی مردگرا ـ احترام به پیشکسوتان ـ استفاده از تصاویر تاریخی سبک تبلیغاتی اسپانیایی مردگرا ـ اخلاق مدار ـ غیرمستقیم سبک تبلیغاتی فرانسوی دراماتیک ـ آرمان گرا ـ زن گرا سبک تبلیغاتی ژاپنی جمع گرا ـ احترام به مشتری سبک تبلیغاتی چینی جمع گرا ـ صفات محصول ـ معرفی محصول و احترام به بزرگترها سبک تبلیغاتی کره جنوبی جمع گرا ـ به نام مؤسسه و محصول به جای معرفی تأکید می شود ـ زن گرا سبک تبلیغاتی عربستان سعودی مردگرا ـ ارزش مدار ـ استفاده از زنان و بچه ها در تبلیغات مرتبط   سبک های هنری و آکادمی در تبلیغات: 1.      سبک کلاسیک:  به تمام آثاری که نمونه ادبیات یک کشور شمرده می شوند و مایه افتخار ادبیات ملی آن کشور می باشند، اطلاق می شود.اصول آن: تقلید از طبیعت، تقلید از قدما، اصل عقل، آموزنده و خوشایندبودن، وضوح و ایجاز، حقیقت نمایی و نزاکت ادبی. 2.      سبک رمانتیسم:این مکتب در قطب مخالف مکتب کلاسیک است و به طور کلی احساسات را بر عقل ترجیح می دهد و در زندگی اجتماعی نیز دوستدار زندگی روستایی و طبیعت وحشی و بدوی است. اصول آن: آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، گریز و سیاحت، کشف و شهود و افسون سخن. 3.      سبک رئالیسم:در واقع مشاهده دقیق واقعیت های زندگی و تشخیص درست علل و عوامل آنها و بیان وتشریح و تجسم آنهاست. 4.      سبک سوررئایسم:  این سبک دارای چندین فلسفه خاص است که عبارتند از: فلسفه علمی که همان روانکاوی فروید است؛ فلسفه اخلاقی که با هرگونه قرارداد و مواضعه مخالف است و فلسفه اجتماعی که می خواهد با ایجاد انقلاب سوررئالیستی بشر را آزاد کند و برای این منظور از هزل و رویا و جهان شگفت و دیوانگی و نگارش خود به خود و ... استفاده می نماید. 5.      سبک سمبولیسم:هنر انتخاب تشبیهات و نمادها برای اندیشه های انتزاعی، مانند کبوتر به جای صلح. 6.      سبک امپرسیونیسم:این سبک اساس علمی دید عادی یا قراردادی انسان را مورد تردید قرارداده و می کوشد که در نقش کردن طبیعت دقیقتر و دقیقتر باشد. 7.      اکپرسیونیسم:هنری است که نه می کوشد واقعیت های عینی طبیعت را تصویر کند و نه هیچ تصور انتزاعی مبتنی بر ان واقعیت را، بلکه کوشش آن برای تصویرکردن احساسات ذهنی هنرمند است.   ارزش های فرهنگی شرق و غرب در تبلیغات تجاری: 1.       فردگرایی:خصلت ملی آمریکائیان است که در تبلیغات تجاری تجلی می یابد و در تبلیغات ایالات متحده انتظار می رود به نسبت بیشتری با یک فرد تنها روبرو شود، درحالیکه در فرهنگ های جمعی مانند آسیای جنوب شرقی انتظار می رود با مصرف کنندگانی در میان یک بافت گروهی، نظیر گروه خانوادگی، کار یا گروه دوستان مواجه شود. 2.       محاسبه دقیق زمان:برای فرد آمریکایی زمان کالایی ملموس است که می توان آن را فروخت که می توان آن را خرید، فروخت، ذخیره و یا تلف کرد اما برای محقق مسلمان مالزی، زمان موهبتی الهی است. فرهنگ های غربی بر برنامه ریزی، وقت شناسی و محاسبه دقیق زمان تأکید دارند اما در فرهنگ های شرقی نسبت به وفاداری به قول پای بند هستندتا ساعت. 3.       آینده مداری:  در فرهنگ های غربی، جهت گیری نسبت به زمان، به سوی آینده است، کودکان در ایالات متحده ارزش زیادی دارند چون نشان دهنده آینده و مدلهایی از شادابی و جوانی هستند، درحالیکه کهنسالان که نشان دهنده گذشته و مدلهایی از پیری و پیرنمایی هستند در کشورهای آسیایی مورد احترام و حجت اند. 4.       اخلاق کار:  در آمریکای شمالی افراد برای تعریف هویت خود از کار یا شغل شان یاد می کنند. ولی در بسیاری از فرهنگ های دیگر، شخص روشنفکری که با کارهای فکری سر و کار دارد شخص خردمند به شمار می آید نسبت به کسانی که کارهای دستی انجام می دهند قدر و اعتبار بیشتری دارد. 5.       کنترل طبیعت:  آمریکائیان معتقدند طبیعت و محیط طبیعی باید برای راحتی انسان کنترل و نظارت شوند درحالیکه در فرهنگ های شرقی زندگی در هماهنگی با طبیعت نوعی ارزش بشمار می رود. 6.       رسمی نبودن:آگهی های غربی، مصرف کنندگان در وضعیت غیررسمی نشان می دهند ولی در آگهی های مبتنی بر ارزش های فرهنگی شرقی به وضعیت رسمی بیشتر پرداخته می شود. 7.       رقابت:اولویت دادن بر فردگرایی و موفقیت و تأکید برآن در ایالت محتده با رقابت پیوند تنگاتنگی دارد. مانند مضمون هایی همچون پیشی جستن، کسب موفقیت و داشتن قدرتی بیشتر از دیگران. در فرهنگ های شرق، اهمیت به وفاق و حفظ هماهنگی در روابط اجتماعی، اهمیت داده می شود. 8.       مساوات طلبی:در آگهی های غربی، غالباً مصرف کنندگان به طور یکسان ترکیب و طبقات بالایی مصرف کنندگان آرمانی شده اند، درحالیکه در آگهی های شرقی، طبقات اجتماعی بیشتر طبقه بندی شده اند. 9.       صراحت:گفتار آمریکایی ها حتی از انگلیسی ها صریح تر است و نسبت به فرهنگ های شرقی نیز صراحت بیشتری دارد. 10.    دنیا گرایی:در آمریکا، معنویت و باورهای مذهبی، به زندگی خصوصی فرد واگذارشده و در زندگی عمومی مدنظر قرار نمی گیرد درحالیکه در آگهی های شرقی از جهاتی معنویت دیده می شود.   آسیب شناسی تبلیغات: به طورکلی به تبلیغات تجاری و آسیب های آن از دو منظر تئوریکی "انتقادگرا" و "کارکردگرا" نگاه می شود. نگرش انتقادی، تبلیغات تجاری را همزاد نظام سرمایه داری می داند و از آن به مثابه یکی از مجراهای اصلی نفوذ و از مهمترین ابزارهای تحقق و ثبات این نظام تعبیر می کند و می گوید هرچه در جامعه وجود دارد در جهت منافع نظام سرمایه داری است. دیدگاه های کارکردگرایی، بر نقش مثبت و اثرگذار تبلیغات تجاری در رونق اقتصادی تأکید می کند و برای تبلیغ، وجهی مثبت در ایجاد اشتغال، توسعه بازار و فروش محصولات و رونق کسب و کار قایل است. گاهی اوقات، دیدگاه کارکردگرایی از منظر سیاسی و به منظور ایجاد تعادل و نظم اجتماعی به نقش تبلیغات تجاری نگاه می کند. هر چیزی در جامعه یک کارکردی دارد و هر چه در جامعه وجود دارد پس کارکردی دارد. به کارکردگراها برچسب محافظه کاری یا همان حفظ وضعیت موجود می زنند، کارکردگراها به همه چیز به صورت مثبت و با خوش بینی نگاه می کنند. تبلیغات تجاری در حال بازسازی مستمر روش و سبک زندگی مردم و بازتولید فرهنگ است. اساطیر تبلیغات و آگهی بازرگانی در آمریکا: اسطوره اول:  دنیا محلی خطرناک است و ما به پلیس و ارتش و اسلحه برای حمایت از خودمان محتاجیم. (براساس نظریه هابرماس) اسطوره دوم:  هر کاری را به متخصص واگذارید (متخصصانی که اغلب سفیدپوست هستند). اسطوره سوم:  زندگی خوب یعنی خرید لوازم گران قیمت. اسطوره چهارم:رضایت، شادی، جذابیت جنسی با این خرید شما حتمی است. اسطوره پنجم:  هیکل و اندام شما به اندازه کافی خوب نیست. اسطوره ششم:شرکت های تجاری نگران رفاه عمومی هستند.   آثار مثبت و منفی تبلیغات: آثار منفی: سطحی کردن نگرش مردم مصرف گرایی (ایجاد احساس نیاز در جامعه و افزایش دائمی مصرف گرایی) تشویق به فردگرایی (جمع باید در خدمت فرد باشد، تبلیغات باتوجه به پافشاری برروی امکاناتی که برای فرد دارد، تشویق به فردگرایی می کند) از خود بیگانگی (بیگانگی از خود، دیگران،‌ کالا و چرخه تولید)   آثار مثبت بر تولید،توزیع و مصرف کالاها به خصوص به عنوان استراتژی رقابت در عرصه اقتصادی هر روزه در محافل جامعه شناسی ارتباطات مطرح و مورد نظر قرار می گیرد، به طوری که مکاتبی بزرگ همچون مکتب انتقادی فرانکفورت یکی از محوری ترین مباحث خود را نقش مخرب آگهی های تبلیغاتی قرارداده است. تبلیغات به دنبال حفظ وضع موجود است. تبلیغات به دنبال مطرح کردن دموکراسی صوری (شبه دموکراسی) است. تبلیغات با توسعه ملی هم راستا و هم مسیر نیست. تبلیغات دنبال اهداف کوتاه مدت است. تبلیغات باتوجه به ویژگی های مالی، شخصیتی و فرهنگی مخاطب تغییر می کند. منبع تبلیغات تجاری بخش خصوصی است. مطالبی که در تبلیغات بیان می شود، الزاماً به آن اعتقادی نیست.   جدول آثار مثبت و منفی تبلیغات ----- مثبت منفی اقتصادی 1ـ تأثیرات مثبت بر تولید، توزیع و مصرف 2ـ  تبلیغ به عنوان استراتژی رقابت 3ـ  افزایش حجم مبادلات 4ـ  تقویت روحیه افزایش کیفیت 1ـ  ایجاد نیاز کاذب 2ـ  مصرف گرایی و مصرف زدگی 3ـ  اسراف و تجمل گرایی 4ـ  اتلاف منابع فرهنگی 1ـ  سرگرمی و تفریح 2ـ  افزایش سطح آگاهی مردم 3ـ  رشد ذوق و سلیقه مردم 4ـ  آموزش و اطلاع رسانی 1ـ  همانندسازی 2ـ  فخر فروشی 3ـ  تقویت روحیه فردگرایی و لذت جویی 4ـ  تحمیل پیام با تکرار سیاسی 1ـ  افزایش حق انتخاب و تصمیم گیری 2ـ  توهم زدایی 3ـ  تقویت روحیه رقابت 4ـ  دسته بندی مردم 1ـ  شست و شوی مغزی 2ـ  ایجاد روحیه تسلیم و محافظه کاری 3ـ  توهم زایی 4ـ  تردید و دودلی تبلیغات بازرگانی: تبلیغات بازرگانی عبارت است از پیش بینی و تهیه پیام های سمعی و بصری که در ازای پرداخت بهای نشر توسط یک یا چند عامل تبلیغاتی به اطلاع مردم رسانیده شود. این پیام ها حامل خبری از خصوصیات و امتیازاتی که کالا و خدمت یا یک خبر یا شیوه عمومی خواهدبود که اطلاع از آنها موجب افزایش فروش کالا یا استقبال عمومی از خدمت و فکر مورد نظر است.   آگهی یا تبلیغ در فرهنگ آکسفورد: 1.       اعلام، معرفی یا شناسایی یک مورد به خصوص همچون برگزاری کنسرت، گردهمایی های سالیانه انجمن های مختلف، جشن های سالگرد و مواردی از این قبیل. 2.       ترغیب مردم به خرید و استفاده از کالا یا خدمات مانند فروش خانه، اتومبیل و از این قبیل. 3.       درخواست و تقاضای چیزی را کردن مانند، آگهی استخدام، همکاری و مانند آن.   ویژگی های عمده فرآیند تبلیغات: 1.       یکسویه بودن ارتباط مبلغ (منبع) با مخاطب 2.       مشروعیت استفاده از راه ها و ابزارهای مختلف برای رسیدن به هدف 3.       اهمیت داشتن صرف منافع مؤسسه یا منبع 4.       دستکاری اطلاعات در جریان تبلیغ 5.       تحمیل عقاید به مخاطب 6.       توجه به «اقناع» در شکل متعالی تبلیغ تبلیغ از نظر گارت اس جاوت و ویکتوریا اودانل: 1.       تبلیغات آشوب آفرین یا هیجانی: دراین نوع تبلیغ سعی می شود مخاطب به سوی اهداف معین هدایت شود. 2.       تبلیغ وحدت بخش:  در این نوع تبلیغ، تلاش منبع منفعل کردن مخاطب است. 3.       تبلیغ سفید:  منبع مشخص است و اطلاعات پیام ارسالی از طرف او صحت دارد و تلاش منبع ایجاد اعتبار در نزد مخاطب است. 4.       تبلیغ خاکستری:  ممکن است منبع مشخص یا نامشخص باشد و احتمال اطلاعات پیام نیز درست یا نادرست باشد. 5.       تبلیغ سیاه:  اطلاعات پیام نادرست و ساختگی بوده و هدف منبع نیرنگ آمیز است.   تفاوت آگهی تجاری و تبلیغ سیاسی از نظر پروفسور معتمدنژاد: در تبلیغات برای نیل به هدفهای خاص، اخبار و اطلاعات تحریف و دگرگون می شود، تحریف بر دو نوع است: الف ـ  تحریف کمی:  اگر حوادث و وقایع کوچک، بزرگتر از آن چه هست معرفی شود. ب ـ  تحریف کیفی:  تشریح و تفسیر حوادث و وقاع ممکن است با بدبینی یا خوش بینی صورت گیرد.   آثار منفی تبلیغات از ابعاد مختلف اقتصادی فرهنگی سیاسی 1.       ایجاد نیاز کاذب 2.   مصرف گرایی و مصرف زدگی 3.   اسراف و تجمل پرستی 4.   اتلاف منابع و ریخت و پاش 5.   ایجاد حرص و ولع سیر ناپذیری دائمی 6.   ایجاد احساس کمبود 7.   تخریب محیط زیست 8.   مصرف بی رویه 9.   تحمیل مصرف       1.  همانندسازی 2.  فخر فروشی و بی توجهی به میراث و سنن گرانبها 3.  تقویت روحیه فردگرایی و لذت جویی 4.  تحمیل پیام با تکرار 5.  تقلید صرف از آگهی 6.  از خود بیگانگی 7.  درونی سازی 8.  افزایش سطح توقع مردم 9.  تضاد با فرهنگ 10.                تهییج کاذب احساسات مردم 11.                انتشار اطلاعات نادرست 12.                بد آموزی 1.   شست و شوی مغزی 2.   ایجاد روحیه تسلیم و محافظه کاری 3.   توهم زایی 4.   تردید و دو دلی 5.   ارسال پیام های فریب دهنده 6.   ارسال پیام های اغفال کننده 7.   حفظ گسترش سازگاری و محافظه کاری                       آثار مثبت تبلیغات از ابعاد مختلف اقتصادی فرهنگی سیاسی 1.       تأثیرات مثبت بر تولید، توزیع و مصرف 2.   تبلیغ به عنوان استراتژی رقابت 3.   افزایش حجم مبادلات و فروش 4.   تقویت روحیه افزایش کیفیت (استاندارد) 5.   دستیابی به آسایش شخصی و خانوادگی 6.   اتخاذ الگوی مصرف 7.   مدارا با محیط زیست 8.   بهبود دایم و مستمر کیفیت و مرغوبیت 9.   شفافیت قیمت ها و ترویج اقتصاد سالم 10.              ایجاد انگیزه و رغبت به بهتر زیستن 11.              انگیزه برای توسعه فن آوری 12.              حق انتخاب کالاها 13.              معرفی کالای جدید 14.              ایجاد مشارکت اقتصادی 15.              تعادل و کنترل قیمت ها 16.              ایجاد اشتغال 17.              بهبود بسته بندی و خدمات فروش 18.              ایجاد تحرک در فروشندگان و خریداران 19.              گسترش رفاه عمومی 20.              ایجاد رقابت سالم 21.              توسعه و رونق اقتصادی 1.  سرگرمی و تفریح 2.  افزایش سطح آگاهی مردم 3.  رشد ذوق و سلیقه مردم 4.  آموزش و اطلاع رسانی 5.  تحریک تخیل 6.  بالابردن سطح آگاهی مردم 1.   افزایش حق انتخاب وتصمیم گیری 2.   توهم زایی 3.   تقویت روحیه رقابت 4.   دسته بندی مردم 5.   دورکردن مردم از فضای سیاسی و سیاسی کاری   اخلاق در تبلیغات: 1.       تبلیغات بایستی رنگ ها و طرح های مناسب به کار ببرد تا عامل تخریب روحیه مردم نشود. 2.       تبلیغات بایستی واژگان درست به کار ببرد زیرا متون نامناسب بر اخلاقیات و گفتار مردم تأثیرگذار است و استفاده نامناسب از مفاهیم بیگانه به فرهنگ جامعه لطمه می زند. 3.       تبلیغات بایستی فواید کالا را معرفی کند. 4.       تبلیغات بایستی اطلاعات شفاف را ارائه کند.   کودکان، قربانیان تبلیغات تلویزیونی: 1.       گروهی از اندیشمندان ارتباطات، تبلیغات و روانشناسی اجتماعی معتقدند: تبلیغ باعث می شود تا دامنه خواسته های کودکان گسترش یابد و از آنجا که توانایی اقتصادی والدین متناسب با خواسته های کودکان افزایش و گسترش نمی یابد نمی توانند پاسخگوی خواسته های فرزندان خود باشند. درنتیجه اختلاف و تنش در خانواده ها افزایش می یابد. این امر باعث می شود تا اعتماد فرزندان نسبت به والدینشان کاهش یابد و فاصله نسل ها بیشتر گردد. 2.       گروهی دیگر معتقدند چون کودکان نمی توانند تصاویر واقعی و غیرواقعی را از یکدیگر تشخیص دهند یا بین صحنه ها و رخدادهای واقعی و غیرواقعی تفاوت قائل شوند، خیال پرداز و زیاده خواه تربیت می شوند.   تبلیغات به اشکال مختلفی از طریق رسانه ها و به خصوص تلویزیون هر روز بر ما تسلط بیشتری می یابد و ما بایستی نگران آثار مخرب برنامه های تبلیغاتی تلویزیون برای کودکان و خانواده های خود باشیم. این حق ماست که عکس العمل نشان دهیم. اگر چه تلویزیون فی نفسه مطرود نیست، اما تبلیغات تلویزیونی برای کودکان در مجموع زیان بار بوده اند. در غرب به نوعی و در شرق به شکلی دیگر، خطر تبلیغات انفجاری تجاری و سودار سیاسی احساس می شود.  

» ارزیابی اساتید :: ۱۳٩۳/۳/۴
» دانشجویان در دیدار فینال چوگان :: ۱۳٩۳/٢/۵
» استاد بیتا برارین :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» استاد اردلان مقیم اسلام :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» پرداخت شهریه پودمان جدید :: ۱۳٩٢/۱۱/۵
» دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» خلاصه کتاب دین و روابط بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» ازدواج دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» عملیات روانی از نظریه تا عمل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» تصاویر جدید استاد علی میرزایی پور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» اصول روابط بین الملل دکتر خاوری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» مدرسان برتر نیمسال اول :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» بازدید دانشجویان امور فرهنگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ارتباطات سیاسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» نظریه ی رفتار گرایی اسکینر :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» جامعه اطلاعاتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٧

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)