شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
نظریه های ارتباط جمعی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٢/۱٢/۱٧

نظریه های ارتباط جمعی- کارشناسی روابط عمومی

 

سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی

 

سامانه سجاد و نماد

 

سامانه آموزشی (نماد)

 

 

 

 

تعریف ارتباطات: انتقال پیام از طریق رسانه های پر تیراژ برای گروه وسیعی از مخاطبین با سرعت زیاد.

ارتباط غیر کلامی، شفاهی، تصویری، حروف الفبای دستی، خط میخی ، گلی و چاپ در قرن پانزدهم مهم ترین تحول در جهان بخاطر صنعت چاپ بود.

اصل نظریه های ارتباطات قرن نوزدهم نیمه دوم قرن نوزدهم بدلیل انواع صنعت چاپی تیراژ روزنامه بالا آگهی به روزنامه ها اضافه و قیمت نشریات ارزان می شود و مردم از روزنامه ها استفاده می کردند.

بعد تلگراف و تلفن و سینما که دومین رسانه در جهان است در سال 1936 تلویزیون اختراع می شود. بعد از جنگ جهانی دوم گسترش پیدا می کند و تاثیر خود را بر مخاطب می گذارد که انبوه خلق یا توده (MASS)  را بوجود می آورد.  "گوستاول"

یکی از ویژگی های ارتباط جمعی تکثیر پیام است که زیاد می باشد. سرمنشاء مطالعات جمعی از سال 1938 است.

آقای شرام و غیره بعد از جنگ جهانی دوم روی این مسئله خیلی کار کردند. آقای تارد روی موضوع اجتماعی کار می کند که مطبوعات اساس تاثیر را بر روی مخاطب دارد.


 

رواج صنعت و جمعیت باعث دگرگونی درافکار عمومی بوجود آورد .

گزل شافت: مطالب در وسایل ارتباط جمعی نمی شود تعریف کرد و به عناصر زندگی کاملاً وابسته است ولی در ارتباطات سنتی این ویژگی وجود ندارد.

 دو مکتب:

مکتب جامعه شناسی ارتباطات مکتب شیکاگو از هارول لاسول

فرستنده S       

پیام چیست   M

کانال ارتباطی C

مخاطبان R     

بازخورد  F     

 

بحث ارتباط جمعی : ویژگی های آن، کثرت پیام زیاد، استفاده کنندگان نامتجانس هستند، عوامل متعددی وسایل ارتباط جمعی را معرفی می کند.

عوامل ارتباط جمعی: زبان، فرهنگ، سلسه مراتب اجتماعی می شود و اطلاعات را یکسان می کنند

اولین نظریه در حوزه ارتباط جمعی از سوی چه کسانی مطرح شد؟

 

 

*مهم تعریف نظریه ارتباط جمعی :

مجموعه ای از مفاهیم و معرفت ، تصورات و معارفی است که روابط بین پدیده ها را تبیین و تفسیر می‌کند و علت ومعلولی پدیده ها (پدیده های ارتباطی) را مشخص می کند.  (Theory)

 

*مهماز نظر دنیس مک کوایل چهار نظریه در خصوص ارتباط جمعی وجود دارد؟

1. آثار و نظریاتی که مبتنی بر مطالعات جامعه شناختی است .

2. نظریه هنجاری (تجویزی) که شاخه‌ای از فلسفه اجتماعی است. که ماهیت ارزش های اجتماعی را مشخص می کند.

3. نظریاتی که مجموعه ای از آگاهی های ساخته و پرداخته و باور شده توسط فعالان وسایل ارتباط جمعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نظریه نظریه ی کاربردی است توسط کاتز و لاسفلد

4. فهم متعارف از تجربه مستقیم مخاطبان ناشی می شود. (هر فرد بر اساس درک و فهم خود ایده‌ای از رسانه ها دارد)

*مهم ویژگی های عام رسانه های جمعی :

1. صنعت رو به رشد و یک فن آوری است.

2. نهاد یک منبع قدرت است بعنوان یک نهاد مطرح می‌شود.

3. به عنوان یکی از ابزارهای کنترل، مدیریت و نوآوری در جامعه تلقی می شود.

4. زندگی مردم در آن رشد و نمو پیدا می کند و مردم حرفشان را می زنند.

5. در بروز تحولات فرهنگی، خلق و خو، بردها و سلیقه ها و شیوه زندگی تاثیر می گذارد.

6.  تصویری (عکسی) از واقعیت های اجتماعی ارائه می کند.

 

رسانه ها به 3 دسته تقسیم می شود.

1. رسانه های دولتی  (رادیو و تلویزیون رونامه ها)

2. خصوصی (مطبوعات) 

3. عمومی (غیر دولتی) مثل کیهان، اطلاعات

رسانه های جمعی نماینده مردم هستند و در نظام های مردم سالار بعنوان منبع قدرت تلقی می شود.

]سواد رسانه ای: یعنی تحلیل و تفسیر کردن، دربست پیام ها را قبول نمی کنند، ارزش های نهفته در پیام را دریابیم. از بعد شناختی، احساسی، مذهبی و غیره بررسی کنیم.[

 

در تاریخ رسانه های جمعی با چهار عنصر روبرو هستیم که عبارتند از:

1. تکنولوژی

2. وضعیت سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه

3. مجموعه ای از فعالیت ها، وظایف و نیازها (نیاز به رادیو ، نیاز به مطبوعات)

4. مردم در قالب گروه ها، طبقات یا منافع ملی (آن چیزی که مطرح می شود ) اینکه طبقات اجتماعی متفاوت شده جامعه از حالت بسته در آمده و باز شده)

 

سه پروسه از تحولات اجتماعی را که جهان به خود دیده است؟

1. حکومت های استبدادی

2. دوره انقلاب های دموکراتیک (در این زمان رسانه های واقعی داشتیم مطبوعات آزاد قانون مطبوعات فرانسه) از قرن شانزدهم میلادی تا نیمه اول قرن 19

3. از نیمه قرن نوزدهم نظام های سرمایه داری بوجود آمد.

 

تئوری ها و نظریه های ارتباط جمعی در چند سطح مطرح می شود؟ 3 سطح

1. سطح عام و کلان مثل تئوری مک لوهان جامعه شناس ارتباطی کانادایی در خصوص رسانه ها- ویلیام شرام و لاسول هم همینطور، بین گروه های اجتماعی نظریه هایشان مطرح می شود.

 

2. تئوری ها یا نظریه های ارتباطی که بین گروه ها و خانواده و طیف اجتماعی محدودی کاربرد دارند، مثل درون احزاب و گروه ها و گروه های وسیع را شامل می شود . روابط بین ارتباطات فردی و گروهی

 

3. تئوری هایی که در سطح خرد و فردی به مطالعات روح و روان و شخصیت افراد می پردازد. یا نظریاتی که در وانشناسی اجتماعی مطرح می شود مثل گوستاو لوبن – کابریل تارد که اثرات روانی را در گروه اجتماعی بررسی می کنند.

 

 

تقسیم بندی نظریه ارتباطی از لحاظ محتوایی

1. نظریات آرمانی و پیشگویانه:  تحولات آینده را از نظر ارتباطی پیشگویی می کند .

مثل نظریه توده وار (مثل هم اندیشیدن) سی رایت میلز- رزنبرگ – ادگار مورن

 

2. نظریه تجربی گرایان:  آنچه در جامعه در خصوص ارتباطات می خواهیم بدانیم باید در محک آزمایش قرار دهیم یعنی تمام دیدگاهها را باید تست کنیم و تحقیق انجام دهیم.

 

3. نظریه انتقادگرایان: گروهی که به بحث لیبرالیسم یا نظام آزادی گرایی انتقاد دارند.

انتقادگرایان معتقدند سرمایه داری و لیبرالیسم از مردم استفاده ابزاری کرده و توده مردم را برای رسیدن به مقاصد خود فریب می دهند و همچنین معتقد هستند که تحولات جهانی باید در قالب یک جریان فرهنگی از ارتباطات روند بخورد.

 

ویژگی های جامعه توده ای: عبارتند از رشد مطبوعات سیاسی، تجاری شدن، روزنامه ها، وابستگی رسانه ها به آگهی ها، لیبرالیسم، خاتمه یافتن سانسور، تولید انبوه ، مصرف انبوه

 

خود واژه توده یا Mass  یک سری ارزش های مثبت و منفی دارد

توده گروه وسیعی است و تجانس (هماهنگی) در آنها وجود ندارد و پراکنده هستند.

1. ارزش های مثبت توده:  مردم زحمتکش، مردم معمولی، فرهنگ توده، جنبش توده ای، حمایت توده‌ای

2. مفهوم منفی توده : مردم جاهل به قانون، فقدان فرهنگ یا دانش، اغواگر (پوچ گرا، فریب خور و فریب دهنده) اوباش

 

ویژگی های توده:

خود توده ناشناخته بودن اعضاء ، پراکنده، عدم آگاهی و هویت فردی، عدم سازماندگی ، فاقد عمل گرایی، ناهمگون، فاقد سازماندهی و هدف خاص دگرگونی در ترکیب .

توده: مجموعه پراکنده از افراد و استفاده کننده از وسایل ارتباط جمعی

همگان: یک عامل ذهنی مشترک و روانی مشترک این افراد را به هم پیوند می دهد. مثل همه آنهایی که فقط رونامه کیهان یا فقط روزنامه شرق و ...... مطالعه می کنند یا فقط یک مجموعه فیلم‌هایی را تماشا می کنند که کارگران آنها یکی است .

مقایسه گروهGroup ، انبوه خلقCrowd ، همگانPublic ، توده

 


1. درجه تعامل               گروه                درجه تعامل گروه بالاست گروهها برای رسیدن به هدف خاصی

                                               همکاری و تعامل دارند   

 


                         انبوه خلق         درجه تعامل بالاست چون مجاورت فیزیکی دارند. در یک حادثه ای

                                               کمک می کنند و یک عامل باعث جمع شدن آنها می شود

 


                         همگان             درجه تعامل متوسط و پایین است

 


                         توده                درجه تعامل خیلی پایین است  هیچ تعاملی با هم ندارند. من در خانه

                                                نشته ام           تلویزیون می بینم و یکی در شهر دیگر

 

 

 

2. علت یا هدف            گروه                هویت افراد مشخص است  چون منافع مشترک است هدفها مشخص

       مورد علاقه                                است

 


                         انبوه خلق         علت خاصی و هدف مخشصی ندارد   موقتی و گذرا است سطح پایین

                                               است ممکن است در زمان کوتاه مدت باشد (مثلاً در تظاهرات ممکن

                                               است با هم آشنا شوند)

                        

                         همگان             علت و هدف مورد بحث و گفت و گو است  

 


                         توده                علت و هدف مورد علاقه ، سازمان یافته است بدون اینکه خودمان

                                                آگاه باشیم   مثلاً توجه به یک رسانه  

 


3. بحث کنترل              گروه                به شکل غیر رسمی و درونی است  گروه کوجک و افراد همدیگر را

    و سازمان                                     می شناسند.     

 

                         انبوه خلق         کنترل در سطح پایین است   سازمان و تشکیلاتی وجود ندارد و

                                               کنترل هم نیست . غیر رسمی است

 


                         همگان             به صورت متوسط، پائین و غیر رسمی است     

 


                         توده                کنترل خارجی + کنترل داخلی. به نوعی مصرف کننده وسایل

                                               ارتباطی هستند  

 

         

 


4. میزان آگاهی             گروه                میزان آگاهی بالاست .    

 

                         انبوه خلق         به صورت موقتی  بالا است.

 


                         همگان             میزان آگاهی متغیر است .    

 


                         توده                بسیار پائین است .   هیچ آگاهی نسبت به هم ندارند.

 

 

نکته: فرهنگ توده وار به چه شکل بوجود آمد ؟

فرهنگ توده وار، آن نوع محتوایی است که توسط رسانه های جمعی تولید و گسترش یافته است .

 

مقایسه فرهنگ توده ، فرهنگ سطح بالا(نخبه) با فرهنگ  عامه

 

 

فرهنگ سطح بالا

فرهنگ توده

فرهنگ عامیانه

درجه و نوع نهادی شدن

سازمان یافته و منحصر به فرد و تخصصی گرایش آن به کتاب و روزنامه بیشتر است

به رسانه و بازار سپرده شده بیشتر مصرف گرا هستند.

مثل تلویزیون، ماهواره

 

قبلا مورد غفلت واقع شده و درحال حاضر حمایت می‌شود. دید و بازدیدها، تعاملات سنتی و عاطفی

نوع سازمان و تولید

منحصر به فرد و تخصصی استو تخصصی‌است‌دراینجا‌‌‌سازمان‌های فرهنگی خاصی تشکیل می شود که کمتر به بازار وابسته است. نوع سازمان: دانشگاه ها (محدود بودن جمعیت)

 

 

تولید انبوه مبتنی بر بازار مصرف با استفاده از تکنولوژی روز و بازار شامل: جامعه توده وار

مصرف توده وار،تولید توده وار

مثل جامعه غربی یا جامعه خودمان‌در سطح کلانشهرها

گروه ها نامتجانس هستند

شکل گرفته براساس استاندارد و هنجارهای سنتی شکل گرفته طراحی با دست و سنت گرایی (اصلا مبتنی بر بازار نیست)

 

 

 

محتوا و معنا

فرهنگ از نظر محتوایی مبهم، ناخوشایند، بی زمان یعنی به زمان خاصی مربوط نمی شود و ماندنی است

خوشایند، سطحی، بی ابهام و از بین رفتنی است

یعنی فرار است ممکن است در سطح جهانی باشد.

از نظر معنا و هدف ناخودآگاه و غیرجهانی و پایدار در زمان است

(برای زمان خاصی این فرهنگ عامیانه دوام دارد ) در سطح جهانی نیست.

مخاطبان

مخاطبان‌نسبتا‌کوچک،خبرگان آموزش دیده و تحصیل کرده

نامتجانس، مصرف گرا، همگان

فرهنگ خاص و محدود است که اعضای‌یک‌فرهنگ‌را در بر می‌گیرد

هدف از تاثیر

تعمیق و گسترش و ارضای‌ فکری (کتاب)

ارضای آنی و انحراف توجه (فرهنگ تلویزیون)

پیوستگی آداب و رسوم جامعه و وحدت و یکپارچگی

 

 

 

نظریه دو مرحله ای در ارتباطات (کاتز و لازارسفلد):

این نظریه تاکید می کند پیام وسایل ارتباطی ابتدا به رهبران عقاید داده می شود و سپس رهبران عقاید پیام ها را از طریق رسانه های جمعی به دیگران منتقل می کند

رهبران عقاید نقش یک گزینش گر خبر که فقط برخی خبرها را انتخاب می کنند ندارند بلکه آنها با توجه به خط مشی هایی که دارند اخبار را منتقل می کنند و کوشش می نمایند فرد را در جهت اعتقادات خود هدایت کنند و رفتار مورد نظر را در فرد به وجود آورند.

 این افراد (رهبران فکری) گاهی سکوت می کنند و با سکوت خود جریان ارتباطی را قطع می کنند. در این نظریه، اعتبار نظریه (منبع) نیز مطرح است هرکس نمی تواند تاثیرگذار باشد به عبارتی منبع پیام باید اعتبار داشته باشد.

 

نظریه تزریقی یا نظریه تاثیر قدرتمند:

در فاصله بین دو جنگ جهانی از سوی هیتلر، موسی لینین و کافلین مطرح شد براساس این نظریه می توان پیام را طوری تجویز کرد که در قالب و ذهن افراد نفوذ کند و آن رفتاری را که مورد نظر فرستنده پیام است را در مخاطبان به وجود آورد.

در این نظریه بر پیام تکیه می کند مخاطب منفعل است و ارتباط گر همه کاره طرفداران این نظریه به تاثیرات کوتاه مدت و آنی توجه دارند این دیدگاه تا جنگ جهانی دوم برقرار بود. چاکوتین و گوبلز (وزیر تبلیغات هیتلر) از این نظریه استفاده های فراوانی کرده اند.

 

نظریه‌های ارتباط جمعی

1-    نظریه برجسته سازی: رسانه‌ها در انتقال پیام اولویت خاصی قائلند و برخی از موضوعات را پررنگ و برجسته نشان می‌دهند تا بتوانند بر افکار مردم تاثیر بگذارند. یکی از نظریه‌پردازان بنام برنادر کهن معتقد است رسانه‌ها به ما نمی‌گویند چگونه بیاندیشید ولی می‌گویند به چه فکر کنید. براساس این نظریه (برجسته‌سازی) مخاطب پویا ست اما مسئولیت جهت دهی به افکار مردم با رسانه‌هاست.

به عبارت دیگر وظایف رسانه‌ها عبارتند از الگوی آگاهی بخشی (اطلاعات به افراد می‌دهند) الگوی برجسته‌سازی (یعنی مهمترین اطلاعات) سرانجام اولویت بخشی است.

از طرفداران این نظریه (مک کومس و دونالد شاو)

 

2-    نظریه رضایت و خشنودی (نیازجویی)مخاطبان:the use and gratification

طرفداران این نظریه (بلور، کاتز، سیورت)

این نظریه بر دو عامل متکی است :

1-    پویا دانستن  مخاطب (فعال بودن)

2-    چند متغیر بودن فرایند ارتباط

این نظریه می‌گوید مخاطب به نیاز خود آگاه است و در فرآیند انتقال پیام پنج ویژگی را باید در نظر گرفت:

1-    مخاطب پویاست.

2-    رقابت رسانه‌ها برای تامین نیاز مخاطبان الزامی است.

3-    رقابت رسانه‌ها با سایر پدیده‌ها برای تامین نیاز مخاطبان لازم است.

4-    مخاطب جستجو‌گر است.

5-    مخاطب برای تامین نیاز خود آگاهانه رسانه مورد نظر را انتخاب می‌کند.

رویکرد افراد به این رسانه‌ها به دلایل زیر می‌باشد:

1-    پاداش آنی (شامل افکار، رویدادها، حوادث و غیره).

2-    پاداش آتی (دراز مدت) شام ل مقوله‌های آموزشی نیاز به شغل، جستجوی آگهی‌ها، استفاده‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی

 

3-    نظریه هنجاری (الچول): الچول در کتاب عوامل قدرت می‌گوید مطبوعات مستقل نمی‌توانند وجود داشته باشند رسانه‌های همگانی و عوامل آن منافع کسانی را که هزینه‌های آنان را تامین می‌کنند را بر عهده دارند.

 

وی از سه مدل رسانه در جهان یاد می‌کند.

1-    مدل جهان اول لیبرالیسم و سرمایه‌داریست

2-    مدل جهان دوم کشورهای سوسیالیستی  (کمونیست‌ها و کشور شوری)

3-    مدل جهان سوم و در حال توسعه

 

 

الچول معتقد است که در جهان مطبوعات 7 قانون روزنامه‌نگاری وجود دارد که در کلیه نظام‌های سیاسی و ارتباطی حاکم است.

1-    درتمام نظام‌های مطبوعاتی رسانه‌های خبری عوامل آن کسانی هستند که قدرت سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود دارند.

2-    محتوای نظام رسانه‌ای غالباٌ منافع  کسانی را تامین می‌کنند که هزینه‌هایشان را بپردازند.

3-    تمام نظام‌های رسانه‌ای بر این ادعا پا فشاری می‌کنند که به آزادی بیان پایبند هستند. (نوع آزادی بیان متفاوت است).

4-    تمام رسانه‌ها اصل مسئولیت اجتماعی را تائید می‌کنند و مدعی هستند که به نیازهای مردم و منافع آنها خدمت می‌کنند.

5-    در دانشکده‌های روزنامه‌نگاری، ایدئولوژی‌ها و نظام ارزشی حاکم بر آن جامعه را در جهت کنترل بر رسانه‌ها خدمت می‌گیرند.

6-    در هر یک از سه مدل مذکور مدل‌های دیگر را طرد و منحرف ترقی می‌کنند.

7-  عملکرد رسانه‌ها غالباٌ با تئورهایی که براساس آن فعالیت می‌کنند متفاوت است.

 

معیارهایی که مدل الچول رسانه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد عبارتند از:

1-    آزادی

2-    استقلال

3-    نظم و همبستگی

4-    تکثر و دسترسی

5-    کیفیت اطلاع رسانی

6-    عینی بودن

 

4-نظریه جامعه توده‌ای: توسط رایت دانیل بل و هاوزر و رایت میلز

 این نظریه بر وابستگی متقابل نهادها که در جامعه اعمال قدرت می‌کنند و با یک پارچه شدن رسانه با منابع قدرت اجتماعی و اقتدار حکومت تائید می‌شود. این نظریه معتقد است رسانه‌ها با منافع سیاسی و اقتصادی گروهی که قدرت را در کنترل خویش دارند تطبیق دارند. نظریه جامعه توده وار رسانه را علت اصلی و عامل تداوم جامعه دانسته و معتقد است رسانه‌ها دنیای خیالی و غیر واقعی را جایگزین دنیای واقعی می‌سازد.

نظریه هنجاری دنیس مک کوایل 

تقیسم بندی شش گانه مک کوایل از رسانه ها را نام ببرید و یکی را توضیح دهید.

1. رسانه های اقتدارگرا

2. رسانه های آزاد

3. رسانه های نظام کمونیستی (شوروی سابق)

4. رسانه های مسئولیت اجتماعی

5. رسانه های دیدگاه های توسعه بخش (وحدت گرا)

6. رسانه های دموکراتیک (مشارکت اجتماعی)

 

نکته: سیبرت یکی از منتقدان امریکایی بود

 

1. ویژگی رسانه های اقتدارگرا

1. در حکومت های پادشاهی یا نظام های پادشاهی و استبدادی و تک حزبی، این سیتسم اقتدارگرا حاکم بود.

2.  رسانه ها یکی از ابزارهای سرکوب حاکمیت بود که توسط حکومت ها قلمداد می شد.

3. عدم استقلال واقعی رسانه ها

4. سانسور شدید

5. رسانه ها تابع قدرت حاکم هستند.

6. رسانه ها خط قرمز را رعایت نمی کنند، اصول اخلاقی و سیاسی در نظام حاکم را رعایت نمی کنند و زیر سوال می برند.

7. حمله و توهین به مراجع قدرت به شدت منع شده است.

8. برار انتشار نشریات و مطبوعات نیز به اخذ پروانه است (نظام پیش گیرانه است)

 

 

 

2. رسانه های آزاد یا مطبوعات آزاد

1. ریشه این رسانه ها به قرن 17 و 18 بر می گردد، که فارغ از کنترل دولتی هستند.

2. در این نظریه بر حق آزاد بودن عقیده بیان و حق انتشار عقاید تاکید شده.

3. این اندیشه از تفکرات جان میلتون فیلسوف آزادی گرای غربی برداشت شده است

4. در این دیدگاه سانسور ، آزادی مطلق است و آبرو و دارایی و حریم خصوصی و حقوق عقلیت ها محترم شناخته شده است.

5. انتشار نشر روزنامه بدون اخذ مجوز آزاد می باشد.

6. در اینجا نظام تنبیهی بر نظام پیشگیرانه برتری دارد.

7. استقلال حرفه ای برای رسانه ها وجود دارد.

8. هر عقیده و نظری حتی اگر خلاف باشد می توانید منتشر کنید، مگر اینکه به حریم خصوصی دیگران تجاوز کرده باشید.

 

3. رسانه های نظام کمونیستی (شوروی سابق)

1. این رسانه در سال 1917 شوروی است و چون قدرت در این نظام در انحصار طبقه کارگر می‌باشد رسانه ها نیز باید تحت کنترل طبقه کارگر یا حزب کمونیست باشند.

2. رسانه ها  دارایی های خصوصی تلقی نمی شوند بلکه درارایی های دولتی می باشند.

3. رسانه ها نباید دارایی های خصوصی تلقی شوند، دولت این حق را دارد که با استفاده از سانسور و اعمال قدرت از منافع حزب حاکم دفاع کنند.

4. رسانه ها باید از نهضت های قومی چه داخل و خارج دفاع کنند.

5. تصویری که از جامعه در مطبوعات ارائه می شود  باید براساس آمارهای مارکسیسم باشد.

 

 

 

 

 

4. رسانه های مسئولیت اجتماعی

1. این نظریه اعتقاد دارد که مطبوعات و رسانه ها باید به مردم خدمت کنند نه آزادی مطلق داشته باشند بلکه باید منافع مردم را مد نظر داشته باشد.

باید بین سه اصل 1. آزادی و انتخاب فرد  2. آزادی رسانه و 3. تعهد رسانه نسبت به جامعه یک هماهنگی و سازگاری ایجاد شود.

2. رسانه ها باید  استاندارهای حرفه ای  را بر اساس آگاهی بخشی ، حقیقت، عینیت، دقت و تعادل به سرانجام برسانند.

3. رسانه ها باید در این سیستم در جهت خشونت، بی نظمی و تهاجم به گروهای اقلیت منع شوند.

 

5. رسانه های دیدگاه های توسعه بخش (وحدت گرا)

1. این نظریه براساس گزارش مک براید (وزیر خارجه ایرلند) در سال 1980 در یونسکو مطرح شد.   

2. این نظریه با سیستم سرمایه گذاری و سوسیالیستی یا کمونیستی مخالف است و با وابستگی و سلطه خارجی و اقتدار طلبی خودسرانه مخالفت می ورزد به استقلال و هویت فرهنگ توجه دارد.

3.این نظریه به مسئولیت دموکراتیک و مردمی متکی است. به اهداف جمعی به جای آزادی های فردی فکر می کند و از مدل ارتباطی مشارکتی دفاع می کند.

4. اولویت را به فرهنگ و زبان ملی می دهد.

 

6. رسانه های دموکراتیک (مشارکت اجتماعی)

1. اساس این نظریه و ارتباط افقی به جای ارتباط عمودی است. یعنی رسانه ها نباید در انحصار دولت باشد بلکه باید پخش شود.

2. این رسانه به تمرکز زدایی ومحلی بودن مطبوعات تکیه می کند

3. آزدای خواهی، آرمان گرایی، برابر گرایی و محلی گرایی از ویژگی های این رسانه است.

4. حکومت ها نباید کنترلی بر رسانه ها داشته باشند.

 

نکته: رسانه های تعاملی و چند سویه بهتر از رسانه هایی است که فقط از یک سو عمل می کنند.

 

الگوی چهارگانه تاثیر پیام از نظر مک کوایل:

1. فرستنده          گیرنده           فعال      تعاومل و مبادله      

(در این الگو هم فرستنده و هم گیرنده فعال است و در به این الگو تعامل و مبادله می گویند.)

2. فرستنده فعال         گیرنده منفعل         خطابه، انتشار، وعظ و نصیحت      

(در این الگو فرستنده فعال است و گیرنده منفعل به این الگوی ارتباطی سخنرانی و خطابه می گویند.)

3.فرستنده منفعل         گیرنده فعال           جستجو، سوال

(یک زمانی فرستنده منفعل است ولی گیرنده فعال که در این الگو جستجو و سوال مطرح است)

4.فرستنده و گیرنده هر دو منفعل      وقت پرکنی، بطالت

 

مذهب یا نظریه فرانکفورت: (مهم)

آدرنو، مورکهایمر و مارکوزه از بنیانگذاران این مکتب بودند و اعتقاد داشتند جهان سرمایه داری با توسل به تولید انبوه و مکانیزم عقلانی کردن تکنولوژی، توسعه مصرف زدگی و افسانه بی طبقه بودن جامعه نظرات خود را مطرح کردند.

       این نظریه اعتقاد داشتند رسانه ها در جوامع سرمایه داری افراد را بی تفاوت، محافظه کار و حافظ وضع موجود تربیت می کنند این مکتب اعتقاد داشت که تنها شناخت جهان کافی نیست بلکه باید تلاش شود جهان را تغییر داد. اصطلاح صنایع فرهنگی و فرهنگ توده از آدرنو است. صنایع فرهنگی مثل رادیو و تلویزیون مطبوعات و سینما در جهت منافع صاحبان صنایع است و نتیجه این فرهنگ باعث تخدیر ذهن جوانان  افراد جامعه می شود. محصولات فرهنگی ایجاد شده در خدمت موسسات تجاری است و یک سازگاری سیاسی را در جامعه ایجاد می کند و به آزادی های حقیقی و واقعی لطمه وارد می کند. مکتب فرانکفورت زوال فردیت انسان را در سه عامل زیر می داند:

1.      یکپارچه شدن آگاهی ها به وسیله ارتباطات هدایت شده

2.      ناچیز شمردن خصلت و کیفیت فرد در تحول اشکال تولید

3.      دگرگونی در ساختمان روانی انسان به دلیل اجتماعی شدن یکپارچه انسان ها

از طرفداران مکتب فرانکفورت مارکوزه می باشد وی در کتاب انسان تک ساحتی (تک بعدی و فقط به مادیات توجه می کند) و فرهنگ بسته بندی شده می نویسد:

«دستگاه ارتباط جمعی صفت سرگرم کنندگی، فوت گذران وقت و افزایش مصرف را ترویج می کند و نوعی شعور کاذب را ایجاد می کند و مردم از طریق رسانه ها با نظم اجتماعی یکپارچه و سرکوب گر خو می گیرند و در سیستم رسانه ای خلاقیت و اندیشه های فردی به تدریج از بین می رود.

تعریف علم:  شناخت حقیقت اشیاء و امور است که بر پایه آزمایش تجزیه و استدلال و منطق بدست می آید. ویژگی های آن عبارتند از:

1.      مبتنی بر تئوری یا نظریه است

2.      نظم پذیر است

3.      کمی است

4.      در جریان زندگی اجتماعی تحول پیدا می کند.

 

الگوی بصیرت و محاوره پائولو فریره:

فریره از مشهورترین منقدان در حیطه ارتباطات و توسعه است اساس تفکر او بر محاوره قرار دارد افراد دوست دارند علاوه بر دریافت پیام اندیشه ها و نظرات خود را به دیگران انتقال دهند و این به منزله یک فراگرد ارتباطی مشارکتی است فراگرد محاوره باعث دستیابی به آزادی می شود و فراگرد ارتباطی فاقد مشارکت و محاوره و از خود بیگانگی منجر می شود ارتباط واقعی زمانی شکل می گیرد که با همگرایی و اعتماد طرف مقابل باشد. و ارتباط یک سویه که از طرف منابع قدرت دریافت می شود منجر به تاثیر مثبت در مخاطب نمی شود.

وی در کتاب آموزش ستم دیدگان مبنای نظر خود را شامل 5 اصول زیر می داند:

1. محاوره

2. طرد تفاوت دو طرف ارتباط

       3. اعتقاد به توانایی و خلاقیت فرد

4. مشارکت

5. کوشش های رهایی بخش ارتباطی

 

نظریه نشر نوآوری ها:

این نظریه توسط راجرز مطرح شد در این نظریه از وسایل و ابزارهای جدید برای دستیابی به یک الگوی اجتماعی جدید استفاده می شود و نوآوری ها به عنوان یک ایده، هدف و وسیله برای بطبیق فرد با شرایط جدید به وجود می آید.

ماهیت نوآوری از نظر راجرز عبارتند از:

1.امتیاز نسبی           2. سازگاری                3. پیچیدگی

4. دارا بودن قابلیت آزمایشی                        5. عینیت

هر چه قدر نوآوری به وسیله دریافت کنندگان آن از امتیاز نسبی بیشتر، سازگاری بیشتر، قابلیت آزمایش و عینیت بیشتر و پیچیدگی کمتری باشد آسانتر و سریعتر مورد قبول واقع می شود.

 

فرآیند اقتباس نوآوری از نظر راجرز عبارتند از:

1.آگاهی           

2. ترغیب             

3. تصمیم                                               

4. اجرا                                         

5. تثبیت

 

فرآیند درجات پذیرش نوآوری توسط افراد از نظر راجرز عبارتند از:

1. نوآوران                                       4. اکثریت متاخر

2. نفوذمندان                                   5. دیرباوران

3. اکثریت متقدم                              6. جان سختان

 

نظریه هژمونی (سلطه، تفوق) فرهنگی گرامشی:

سلطه از نظر گرامشی دلالت بر تسلط و استیلای یک طبقه نه فقط از جنبه اقتصادی بلکه از تمام جنبه های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی است به نظر گرامشی نهادهای مهم جامعه مدنی مانند مدرسه، کلیسا، خانواده، احزاب و وسایل ارتباطی عوامل اصلی حفظ و بازآفرینی فرهنگ می باشد و بدون نفوذ در این نهادها تحکیم قدرت سیاسی ممکن نیست. به عقیده او دولت با استفاده از برتری های فرهنگی امکانات و خدمات را با زور و اجبار در اختیار می گیرد و قدرتش را تحکیم می کند. گرچه در هژمونی فرهنگی در نظام های غربی مردم از قدرت حمایت می کنند و نظام حاکم از قوه قهریه (اجبار) استفاده نمی کند.

از مفهوم هژمونی برای توصیف بیشتر کنترل اجتماعی از سوی گروه حاکم استفاده می شود و افراد با میل باطنی و داوطلبانه نظرات دولت را می پذیرند.

ابراز هژمونی بر جامعه مدنی، وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون، مطبوعات و سینما می باشد.

 

 

نظریه شکاف آگاهی:

بر اساس این نظریه رسانه ها، فاصله اطلاعاتی بین طبقات مردم را روز به روز بیشتر می کند بخشی از مردم که شرایط اقتصادی بهتری دارند و از وضع معیشتی بالایی برخوردارند دسترسی آنان به اطلاعات بیشتر است و گروهی دیگر که از دانش و سود کمتری برخوردارند آگاهی آنان درباره مسائل روز کمتر است. موضوع شکاف آگاهی نیز خود سبب افزایش فاصله بین مردم یک جامعه می گردد که در طبقه بالا و پایین قرار دارد.

افراد گروه اول به لحاظ موقعیت اجتماعی خود ارتباط بهتری با همتایان خود دارند که منجر به تبادل اطلاع می شود. افراد با سطح تحصیلات بالاتر دارای پایگاه اجتماعی بهتری نیز هستند و همچنین افراد گروه اول توانایی نگهداری اطلاعات را دارند.

 

نظریه سلطه رسانه در مقابل کثرت گرایی رسانه ها: (پلورالیسم)

نظریه سلطه رسانه را وسیله ای در دست طبقه مسلط بر جامعه و عاملی برای قدرت در نظر می گیرد. رسانه در کنترل نخبگان و قدرتمندان می باشد. اما نظریه پلورالیسم یا کثرت گرایی معتقد به چندگانگی منابع، تمرکززدایی، تنوع پیامها براساس منافع همگان است و رسانه ها تحت رهبری یک جریان واحد نیست و نسبت به مردم پاسخگوست اما از دیدگاه سلطه رسانه در کنترل عده ای محدود، سرمایه دار یا دولت است.

 

نظریه جزمی (جبری) مک لوهان درباره تاثیر رسانه ها:

مک لوهان در کتاب درک رسانه ها جمله ای دارد با این عنوان که رسانه خود پیام است وی می گوید: تصورات، عادات و نحوه تفکر ما تحت تاثیر رسانه ها قرار دارد در اصل نظام قبیله ای انسانها از هر پنج حس خود استفاده می کردند ولی تکنولوژی ارتباطی سبب شده انسانها تنها بر یک حس بیشتر از سایر حواس استفاده کنند چنانچه چاپ بر حس بینایی تاکید می کرد. چاپ شیوه تفکر ما را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد تا تفکر را از احساس جدا کند و در عین حال چاپ انسان را به احساس بیگانگی و فردگرایی رهنمون سازد و در سطح ملت‌ها باعث رواج ناسیونالیسم (ملی گرایی) شد. در مقایسه با چاپ، تلویزیون یک رسانه دیداری، شنیداری و لمسی است. تلویزیون بیش از چاپ انسان را درگیر با خود می کند و مشارکت او را بر می انگیزاند.

مک لوهان همچنین معتقد بود که تلویزیون توازن حواس انسان را به او بازمی گرداند در حالی که رسانه چاپ آن را از بین می برد. تلویزیون انسان را به وضعیت قبیله ای باز می گرداند و سبب می شود که از وضعیت ملت‌های جدا از یکدیگر فاصله بگیریم و به یک دهکده جهانی تبدیل شویم.

 

 

نظریه سلطه رسانه ها «آلتاید»

این نظریه از شخصی به نام آلتاید می باشد و به تاثیر فوری پیام بر مخاطبین توجه دارد و از اندیشه های مارکسیستی الهام گرفته است از این دیدگاه رسانه های همگانی به دست طبقه مسلط بر جامعه کنترل میشود. و اخبار رسانه ها منطبق با شرایط و مقتضیات نظام سرمایه داری و ایدئولوژی حاکم است . آلتاید 3 پیش فرض را در این زمینه مطرح می کند:

1. جامعه پذیری ژورنالیست ها (روزنامه نگاران) و موضوعات و مسائلی که ذهنیت آنان را هدایت می کند تحت تاثیر ایدئولوژی مسلط است.

2. ژورنالیست ها آن دسته از گزارش ها و اخباری را پوشش می دهند که محافظه کارانه بوده و از وضع موضوع حمایت می کنند.

3. ژورنالیست ها تمایل به ارائه مطالبی دارند که در دولت های سرمایه داری به ویژه آمریکا حمایت می کنند و برای کشورهای جهان سوم و بیگانه اخبار منفی را پخش می کنند.

 

نظریه کنش ارتباطی و گستره همگانی یورگن هابر ماس

براساس نظریه کنش ارتباط تمایزی میان کنش ارتباطی و استراتژیک وجود دارد، در کنش ارتباطی هابرماس افراد را از طریق تفاهم، درک مشترک و موفقیت گروهی و اجتماعی فعالیت می کنند اما در کنش استراتژیک رفتار افراد براساس محاسبه ، سود و زیان و غیر تفاهمی است و در این زمینه با سازمانهای اقتصادی تجاری و اجتماعی روبرو هستیم.

خودباوری، گسترش ارتباطات انسانی، مکالمه آزاد و روابط غیر اجباری و میان فردی در کنش ارتباطی مطرح است. عقلانیت ارتباطی در این نظریه ازسلطه به دور است و افکار و عقاید در کنش ارتباطی آزاد نمی باشد. و دو دیدگاه را در نظر دارد:

1. کنش ارتباطی  یا تفاهیم – زیست جهان که ب راساس توافق و تفاهم است و بیان آزادانه عقاید است.

 

2. کنش ابزاری یا استراتژی و اجتماعی – براساس یک قرارداد ، پول، محاسبه، سود اقتصادی است.

 

به نظر هابر ماس در جوامع صنعیت جدید (از اواخر قرن نوزدهم میلادی) عمل و کنش استراتژی یک حوزه و عمل تفاهم را در خود هضم کرده است و پول و ترس در دنیای استراتژیک بخش اعظم اعمال انسانها را تشکیل می دهد.

به نظر هابرماس گسترده همگانی فضای اظهار  نظر، مکالمه، بحث و باور عمومی در مسائل همگانی است و مهم‌ترین نقش در این گستره همگانی بر عهده روزنامه ها و نشریات است .

از نظر هابرماس در شکل گیری ارتباط جمعی جدید 2 مرحله تعریف یا دیده می شود.

1. از قرن هفده تا نوزده میان دولت و جامعه پدیده حوزه یا گستره عمومی در اماکن ، کارفه ها، گالری ها شکل گرفت و بحث های مطرح شده در این مرحله به روزنامه های آزاد راه یافت.

 

2. از قرن نوزده با پیدایش تشکیلات اقتصادی که دارای منافع انحصاری بودند حوزه های عمومی به حوزه اعمال نظر گروه های فشار تبدیل شد.

 

تاریخ تحول ارتباطات از نگاه ژان کلوتیه:

1. ارتباطات شخصی: ارتباطات رودررو و چهره به چهره است و همه افراد در یک مکان زندگی می کنند به همین خاطر در چنین ارتباطاتی زمان و مکان معنا ندارد.

 

2. عصر ارتباطات نخبگان: ارتباطات از انسان های اولیه دور می شود.در این دوره ارتباطات مذهبی و نقش موثر کاهنان مصری و مذاهب شرقی تعیین کننده است. رهبران مذهبی و روحانیون انحصار ارتباطات را در جامعه در اختیار داشتند حتی آموزشهای کلاسیک در مدارس جدید توسط کلیسا رقم می خورد و ارتباطات بدین گونه برقرار می شد یکی از عوامل حفظ قدرت روحانیت کلیسا «کرسی خطابه» بود.

 

3. عصر ارتباطات توده ای: با انتشار روزنامه و افزایش تیراژ آن، شیوه مسلکی (مذهبی) به شیوه خبری مبدل شده و ارتباطات از دست نخبگان خارج می شود.

 

4. عصر ارتباطات فردی: در ارتباطات فردی مصرف پیام ها کمتر شکل شخصی دارد. با اختراع ابزارهایی که معرف فردی دارد (تلویزیون، اینترنت و....) افراد ارتباطات فردی خود را تامین می کنند شاخص ارتباطات فردی ضبط صوت است.

 

 

 

 

 

نظریه دانیل لرنر:

    گذار از جامعه سنتی (نوسازی خاورمیانه) نظریه او و «گذار از جامعه سنتی، نوسازی خاورمیانه» کتاب معروف اوست که درسال  1985 چاپ شد. این کتاب نتیجه کار تیمی به سرپرستی او در 6 کشور خاورمیانه است. (ایران، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان و مصر)

وی طی مطالعات خود در مورد 6 کشور مدلی ساخته و در آن چهار مرحله تا مشارکت برای توسعه را آورده است: شهر نشینی، سواد، استفاده از رسانه، مشارکت سیاسی و اقتصادی. وی معتقد است این چهار مرحله در ارتباط متقابل با یکدیگرند و مشارکت آنها به معنای توسعه در سیستم کلی جامعه است.

الف ـ شهرنشینی: اولین مرحله تکامل توسعه است. انتقال جمعیت از حاشیه به مراکز شهری به گسترش نیازها کمک می کند و در نتیجه شرایط برای صعود و خیز به سوی توسعه فراهم می شود. وی معتقد است که شهرها به لحاظ داشتن جمعیت زیاد به افراد متخصص نیاز دارد و این افراد برای اینکه تخصص داشته باشند نیازمند سواد هستند و لذا اولین کارکرد سواد افزایش آگاهی و درک مردم و در نتیجه بالا رفتن میزان مشارکت و توسعه یافتگی است.

ب ـ سواد آموزی: یکی از ابزارهای موثر برای گسترش مصرف تولیدات شهری فراسوی مرزهاست. گسترش سواد  به بسط تولید و مصرف رسانه ای می انجامد. سواد به رشد رسانه منجر می شود و متقابلا رشد رسانه ای به گسترش سواد کمک می نماید.

ج ـ استفاده از وسایل ارتباط جمعی: در این مرحله جامعه شروع به تولید انواع رسانه های م کند. این عمل به نوبه خود رشد و گسترش سواد را تسریع می کند و نتیجه این تعامل به پیدایش نهادهای مشارکتی و در نهایت به توسعه جامعه می انجامد.

دـ مشارکت سیاسی و اقتصادی: با گسترش نهادهای مشارکتی فعالیت افراد در بخشهای مختلف جامعه و سپس میزان همدلی فزونی می یابد و این همدلی موجب درک احساس و توانمندی دیگران شده و مشارکت سیاسی و اجتماعی را به دنبال دارد. لرنر مفهوم همدلی را برای سنجش میزان مشارکت بکار برده و آنرا یکی از فاکتورهای اساسی مشارکت می داند. همدلی یا قدرت انتقال فکر دارای دو جنبه است: اول برون فکنی به معنی قدرتی که انسان می تواند خود را در قالب هر آنچه غیر است تصور کند. دوم درون فکنی عبارت است از نسبت دادن شاخصه های هر آنچه غیر است به خود.

آرشیو وبلاگ    صفحه نخست

» استاد اردلان مقیم اسلام :: ۱۳٩٢/۱٢/۳
» پرداخت شهریه پودمان جدید :: ۱۳٩٢/۱۱/۵
» دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» خلاصه کتاب دین و روابط بین الملل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» ازدواج دانشجویی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» عملیات روانی از نظریه تا عمل :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» تصاویر جدید استاد علی میرزایی پور :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» اصول روابط بین الملل دکتر خاوری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» مدرسان برتر نیمسال اول :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۴
» ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» بازدید دانشجویان امور فرهنگی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» دریافت کارت ورود به جلسه :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» ارتباطات سیاسی :: ۱۳٩٢/۱٠/۸
» آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» نظریه ی رفتار گرایی اسکینر :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» جامعه اطلاعاتی :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» بازدید از شرکت توزیع نیروی برق :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» آشنایی با نرم افزارهای حسابداری :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» امپریالیسم خبری :: ۱۳٩٢/۱٠/٧

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)