شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
ارتباطات سیاسی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٢/۱٠/۸

 

ارتباطات سیاسی 

مقدمه 

ارتباط سیاست با ارتباطات: 

1-   برانگیختن احساسات مردم برای رسیدن به هدف 

2-   لزوم رسانه برای برقراری ارتباطات 

3-   آمارهای سیاسی 

4-   برآورده کردن توقعات مردم. 

5-تغییر معادلات سیاسی 

تغییر معادلات سیاسی:

در جنگ دوم خلیج فارس که آمریکا برای آزادسازی کویت از دست عراق نیاز به جلب افکار عمومی و جلب نظر سیاسیون جهان را داشت در ابتدا با یک نظر سنجی در داخل آمریکا با نظر منفی 80 درصد از مردم آمریکا روبه رو شد.پنتاگون با پرداخت 70 میلیون دلار به یک موسسه ی ارتباطی و نظر سنجی برای طراحی چگونگی تغییر اذهان عمومی به نظر موافق آنچه را که آمریکا می خواست از موسسی مذکور کمک گرفت در فاصله ی 10روز با پیاده کردن برنامه های سیاسی و تبلیغاتی این موسسه ی علمی و ارتباطی در رسانه های آمریکا از جمله مطبوعات و شبکه های مختلف تلوزیونی وماهواره ای توانست 68 در صد نظر مخالفان را به موافق تبدیل کند .با این طرح از صدام در غرب و اروپا چهره ای ساخته شد که از هیتلرهم بدتر می نمود در مقابل مردم کویت را چنان مظلوم و فلاکت زده نشان دادند که بیشتر نظر موافق چهره های سیاسی کشورهای خاورمیانه و جهان سوم را بدست آوردند.

 


 

نتیجه:بدون وجود رسانه در دنیا هیچ سیاستی پیش برده نمی شود وچرخه های اقتصادی کشورها با رکود مواجه می شوند.

 

تحول تاریخی وسایل ارتباط جمعی:

 

نظام ارتباطی از ابتدا وجود داشته است این نظام ابتدا به صورت شفاهی بوده و سپس با به وجود آمدن صنعت چاپ در قرن 14 و در ادامه با به وجود آمدن رادیو توسط مارکونی ایتالیایی در قرن 19 میلادی برای اولین بار از رادیو در انگلستان از رادیو به صورت محرمانه استفاده شد.حکومتها و افراد جهت بیان نظرات خود والقای خواسته های خود برای بدست آوردن منابع قدرت ومنابع مالی به شدت رو به رسانه آوردند.

 

با اختراع رادیو تعداد مخاطبین افزایش یافته همچنین با اختراع رادیو ترانزیستوری در آمریکا باعث شد تا رادیو قابل حمل شده و دسترسی مخاطبان به آن بیش از بیش افزایش یابد .

 

از تلوزیون برای اهداف سیاسی بار اول در جنگ ویتنام استفاده شد تلوزیون و رادیو با این تفاسیر زمینه ی استیلای سیاسی صاحبان قدرت را مهیا کردند .در کودتای شیلی که سالوادور آلنده رییس جمهور آنجا بود توسط {سیا}از کار برکنار شد واین روند را پس از سالها رسانه ها کشف وبه مردم دنیا منتقل کردند.

 

موسسات مالی و اقتصادی بزرگ جهان به دلیل منافع مالی و سیطره سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رسانه های خود رسانه های خبری خود را به وجود آوردند.تا روی دنیا سیطره ی سیاسی اجتماعی فرهنگی داشته باشند.

 

نتیجه اینکه این نظامهای اقتصادی است که نظامهای سیاسی و اجتماعی جامعه را ترسیم می کنند.

 

نظریه های تاثیر وسایل ارتباط جمعی :

 

الف)نظریه تزریقی یا تاثیر نامحدود:

 

این نظریه اهمیت و اولویت ارتباط را به فرستنده ی پیام می دهد .فرستنده ی پیام قدرت دارد و گیرنده ی پیام منفعل وپذیرنده است هر پیامی که فرستنده می فرستد گیرنده به صورت کامل آنرا قبول می کند.

 

ب)نظریه ی تاثیر محدود یا استحکام:

 

در این نظریه فرستنده قوی بوده اما گیرنده ی پیام آنرا به صورت کامل نمی گیرد.

 

ج)برجسته سازی:

 

رسانه درکل هر مطلبی را که خواستند می توانند بزرگ کرده و به آن اولویت بخشند و گیرنده ی پیام در این نظریه ضعیف بوده و پیام را می پذیرد.

 

د)نظریه ی نیاز جویی یا استفاده و بهره مندی :

 

رسانه ه9ا مطلبی را مطرح می کنند اما مخاطب بر اساس نیاز خود گزینش و انتخاب می کند و ممکن است پیامهایی را که تولید کننده ایجاد کرده است نیازش نبوده وآنرا دریافت نکند.بسیاری از موترد اولویت ها توسط زمینه ها و موقعیت های اجتماعی توسط مردم تعیین شده و رسانه ها در آن نقشی ندارند.

 

تحول وسایل ارتباط جمعی :

 

اصولا نهادهای سیاسی به طور فزاینده ای هر روز وابستگی شان به رسانه بیشتر می شود.امروز سیاست دیگر نمی تواند مثل گذشته بدون داشتن ارتباطات به حیات خود ادامه دهد.برخی از پژوهشگران معتقدند سیاست یعنی رسانه ها  وسیاست یعنی ارتباطات رسانه های همگانی به ویژه در غرب در پی یک نیاز به وجود آمده اند و در این خصوص مسۀله ی اعتماد عامه ی مردم به رسانه ها در شکل گیری مطبوعات و رسانه ها ی دیگر حاۀز اهمیت است به عبارت دیگر توسعه و ایجاد رسانه ها به پیشتازی روزنامه ها و به دنبال انقلاب صنعتی انگلیس و فراوانی اخبار مهم رشد اطلاعات و اطلاع رسانی ونیز تکنولوژی از طرفی ضرورت انتقال و توزیع سریع اخبار را به وجود آورد .تحول دیگر در رسانه های غربی این گونه بوده است که کسی بر اخبار جهانی می تواند کنترل داشته باشد که توانایی تولید و انتقال سریع اخبار را با کمک و استفاده ی تکنولوژی های ارتباطی داشته باشد.

 

 

 

عصرهای ارتباطات:

 

 

 

الف)عصر اول ارتباطات:ویژگی عصر اول ارتباطات سیاسی بودن آن است .قبل از اینکه رادیو و تلوزیون ملی به وجود آید شبکه های ارتباطی به وجود آمده بودندو اطلاع رسانی به وجود آمده بود. در عصر اول ارتباطات سیاسی سیستمهای ارتباطات مبتنی بر چند نشریه و کانال بود و با سیستمهای سیاسی همزیستی داشته اند.

 

ب)عصر دوم ارتباطات:در عصر دوم که در طی آن تحولات عمده ای در ماهیت سیستم های ارتباطی  وسیستم های سیاسی و روابط بین آنها صورت گرفت  و تفاوتهای زیادی نسبت به عصر اول انجام شد ورود شبکه های جهانی و اینترنت و تکنولوژیهای نوین و متناسب آن روند جهانی شدن کاملا نو و جدید شد .نکته ی دیگر اینکه وقتی شهروندان به خاطر تغذیه ی سیاسی خود شان شدیدا به رسانه های همگانی متکی می شوند در شیوه ی رفتار و فعلیت سیاسی شان تحولی بنیادین صورت گرفت.

 

جامعه ی اطلاعاتی :در این جامه مسایل صنعتی و فرا صنعتی مهم نیست .این تولید و پردازش اطلاعات است که مهم است.

 

جامعه ی اطلاعاتی اطلاعات را در برخی از جوامع به عنصری حیاتی تبدیل کرده است .در جوامعی که در آنها به جای تولید صنعتی به تولید و پردازش یا توزیع اطلاعات اشتغال داشته باشند و فناوری اطلاعاتی را تغذیه کند جامعی اطلاعاتی می گویند.در این جوامع اطلاعات کم کم جایگزین سایر منابع می شود بنابر این گذار از جوامع صنعتی وسنتی به جوامع اطلاعاتی نوین مستلزم تغییرات بنیادی و شگرف در ساختار جوامع است این تغییر یا دگرگونی شامل تحول در رسانه ها نیز می شود.

 

تعریف ارتباطات سیاسی:  سهم و نقش ارتباط را در به دست آوردن وتوزیع قدرت مورد مطالعه قرار می دهد و لذا هر نوع ارتباط که در حوزه ی بدست آوردن و توزیع قدرت در جامعه مربوط باشد در حوزه ی ارتباطات سیاسی به شمار می آیند.

 

مطالعات حوزه ی ارتیاطات سیاسی :  

 

مطالعات ارتباطات سیاسی شامل سه محور ارتباطات به معنی عام کلمه و ارتباطات کلامی وعلوم سیاسی می باشد .ارتباطات سیاسی یک رشته ی میان رشته ای بوده که با علوم دیگری هم چون روانشناسی اجتماعی و فردی و جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ارتباط دارد .

 

روانشناسی اجتماعی و فردی چون در مورد فکر عقیده نگرش افکار قالبی و تغییر نگرش صحبت می کند به روانشناسی نیازمند هستیم.

 

به دلیل اینکه در مکانیزم های دولت صحبت و تحلیل می کند به جامعه شناسی سیاسی نیز نیاز داریم.و سوم به دلیل اینکه وسایل ارتبط جمعی نقش موثری بر شکل گیری افکار و نگرش و عقیده ی مردم  دارد بیشترین استفاده را از جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی می بریم.

 

 

 

 

 

مهمترین عناصر ارتباطات سیاسی:

 

 

 

الف)پیام دهندگان:که ممکن است شامل احزاب گروه ها ی فشار وشوراها انجمنها و افراد باشند.

 

ب)پیام:پیام دهندگان تلاش دارند که به وسیله ی پیام که خود می تواند کلمه یا تصویر  جمله و یا حرکات دست باشد تمایلات خود را به مخاطب یا مخاطبین نشان دهند.

 

ج)رسانه:رسانه که پیام را به فرد یا افراد و یا عده ای از مخاطبان می رساند .تلوزیون – مطبوعات- روزنامه- ماهواره- کتاب و رادیو که دارای بیشترین مخاطب و بالاترین تاثیر سیاسی هستند بر اساس نوع جامعه تاثیر گذار است.

 

د)دریافت کننده ی پیام با مخاطبان:دریافت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است و هر چه قدر میزان علاقه و آگاهی دریافت کننده بیشتر باشد تاثیر گذاری آنها بیشتر است.

 

و)بازخورد :دریافت پیام به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و به وجود آوردن واکنش در مخاطب و یا دریافت کننده ی پیام هدف ارتباطات سیاسی است.

 

این واکنش می تواند به طور واداشتن مخاطب برای اندیشیدن به یک مو ضوعی یا مطلبی در فرد دگرگونی ایجاد کند و تغییرنظریات و اعتقاد ات مخاطب یکی از اهداف دیگر ارتباطات سیاسی می باشد تحریک مخاطب و فعال ساختن او برای انجام یک اقدامی که از قبل طراحی شده است در بازخورد می توان مورد سنجش قرار داد.

 

هدف کلی ارتباطات سیاسی:

 

هدف از مطالعه در ارتباطات سیاسی شناخت کار برد وسایل ارتباط جمعی در زندگی سیاسی مخاطبان و تاثیر پیام های سیاسی در آن است به عبارت دیگر هدف از مطاله و کاربرد ارتباطات سیاسی چگونگی به وجود آوردن واکنش در مخاطب است .

 

ویژگی های ارتباطات سیاسی :

 

ارتباطات سیاسی از طریق نظام ارتباطی جامعه ایفای نقش می کند واگر در نظام پیامها و مجراهای سیاسی و ارتباطی خاص وجود داشته است.

 

به طور عینی میان خود نظام سیاسی قسمت اعظم ارتباط سیاسی از طریق کانال وروند اجتماعی ایفای نقش می کند.پیام سیاسی بویژه در ذهن مخاطبین همیشه متمایز از پیامهای دیگر است.

 

 

 

 

 

عوامل موثر بر ارتباطات سیاسی :

 

 

 

عوامل فیزیکی – تکنولوژیست و فرهنگی ارتباطات سیاسی همانند ارتباطات در مفهوم کلی آن از عوامل فیزیکی – تکنولوزیست- اقتصادی – فرهنگی- اجتماعی و سیاسی تاثیر می پذیرد.موانع و محدودیت های فیزیکی ارتباطات چه در شکل کوهها دریاها بیابانها و حتی جنگلها و فاصله های دور همیشه قابل توجه بودند.این وضعییت ها در جوامع جهان سوم وجود دارند.از طرفی پیشرفت تکنولوژیک تعداد زیادی از این مشکلات را تا حد زیادی از بین ببرد ویا آنها را کاهش داده تا آنجایی که ماشال مک لوهان یکی از مشهورترین نظریه پردازان ارتباطات جهان را به عنوان دهکده ی جهانی توصیف کرد.تکنولوژیهای جدید توسعه ی وسایل ارتباط جمعی را تسریع کرده است به دلایل اینکه اطلاعات می تواند به طور ارزان در سطح وسیعی و با سرعت زیاد برای انبوه مخاطبین پخش شود.

 

عامل تحول و تغییرات بنیادی در جامعه:

 

عامل تغییرات بنیادی در جامعه بر اساس دیدگاهها و مکاتب مختلف فرق می کند.

 

الف)دیدگاه کارل مارکس:کارل مارکس معتقد است اقتصاد و شیوه های تولید عامل اصلی در تحول جامعه است.

 

ب)دیدگاه مارشال مک لوهان:برای اولین بار اعلام کرد که وسایل ارتباط جمعی وگسترش این وسایل مبنای تغییرات اجتماعی جامعه و بشر را بنیان می گذارد گسترش وسایل ارتباط جمعی امتتداد حواس انسان است.

 

:Telecracy  حکومت راه دور یا

 

وسایل ارتباط جمعی خصوصا وسایل ارتباط جمعی نوین به قدری فراگیر وقوی هستند که از مرزهای جغرافیایی حکومتها و دولتها گذز می کنند استفاده از وسایل مدرن و تکنولوژی های ارتباطی نوین از طریق امواج الکترونیکی وامواج الکترومغناطیسی توسط برخی از کشورها که باعث شده است تعریف جدیدی از مقوله ی دولت و حتی امنیت ملی داده شده است این حکومت ها از راه دور در صدد ایجاد دگرگونی هایی در ساختار فرهنگی واجتماعی وسیاسی کشورها به وجود آورده اند .

 

طبیعت تکنولوژی های ارتباطی  نوین ویژگی جهانی بودن آنها بوده که خود را با تکنولوژی های مختلف الکترونیکی و الکترومغنا طیسی مجهز کرده اند .

 

رسانه ها به خصوص تلوزیون وماهواره زمینه ی استیلای فرهنگی وسیاسی دولتها وقدرتهای سیاسی را مهیا کرده اند.

 

 

 

اهمیت وسایل ارتباط جمعی نوین

 

1-اشتغال صنعتی:وسایل ارتباط جمعی به خودی خود یا ذاتا واجد صنایع جدید ودر حال رشد مخصوصا در دهه ی اخیر بودند.این وسایل باعث ایجاد اشتغال صنعتی شده  ماهواره ها – نرم افزارها وسخت افزارهای کامپیوتری پخش مستقیم برنامه های تلوزیونی انواع مختلف وسایل ارتباط جمعی مخابرات و ارتباطات ماهواره ای که سالیانه میلیاردها دلار به جیب تولید کنندگان آن تکنولوژی وارد می کنند در زمره ی این مسئله و وسایل ارتباط جمعی نوین به حساب می آیند.

 

2-منبع قدرت بودن:وسایل ارتباط جمعی تقریبا در همه ی زمینه ها تبدیل به یک منبع قدرت گردیده اند شبکه های مخابراتی و اطلاع رسانی با تعداد انبوه مخاطبان و گیرندگان پیام به منابع قدرت در سطح منطقه ای و بین المللی تبدیل شدند.

 

3-پر کردن اوقات فراغت:وسایل ارتباط جمعی زمینه ای جدید را به وجود آورده اند که در برخی موارد با تاکید بر اصل تفریح و سرگرمی اذهان را از مسائل زندگی عمومی و اجتماعی به دور می کنند اما در مواردی این گونه وسایل ضمن ایجاد فضای سرگرمی و تفریح برای شهروندان ایجاد راحتی و نشاط نیز می کند.

 

4-جمعی کردن ارتباطات انسانی و روابط انسانی: وسایل ارتباط جمعی در راستای ایجاد ارتباط و همبستگی بین آحاد جامعه  و زندگی عمومی و روابط جمعی بین آنها عمل می کند .بسیاری از دولتها جهت اجرای پروژه های ملی  اهداف توسعه ی فرهنگی اجتماعی و سیاسی استفاده ی بسزایی از این گونه وسایل به عمل می آورند .

 

5-ازدیاد تولیدات ومحصولات فرهنگی :وسایل ارتباط جمعی موجب افزایش وتوسعه ی محصولات فرهنگی وهنری می شود .سیل نرم افزارها و تولیدات فرهنگی مختلف که تاثیر بسزایی در اقشار مختلف جامعه دارد این روزها در بسیاری از جوامع قابل مشاهده است.

 

6-انتقال نماد و تصاویر:وسایل ارتباط جمعی منبعی قالب و تاثیر گذار در ارائه ی ارزشها و هنجارهای اجتماعی ونگرشهای مختلف برای افراد جامعه میباشد .این روزها تولید کنندگان اخبار و اطلاعات به طرزی بسیار ماهرانه از نمتدها و تصاویر در جهت بیان عقاید خویش سود می برند.

 

نظریه های مربوط به تاثیر وسایل ارتباط جمعی :

 

 

 

الف)نظریه ی قدرت نا محدود پیام یانظریه ی گلوله ی جادویی: نظریه های متفاوت و متقانض در خصوص تاثیر وسایل ارتباط جمعی وجود دارد برخی از این نظریه ها تاثیر این وسایل را به افراط و تفریط کشانده اند برخی دیگر از این نظریه ها تاثیر این وسایل را مطلق وبرخی نیز آن را کاملا بی اثر خوانده اند.بر اساس نظریه ی گلوله ی جادویی قدرت پیام بسیار بالا و نا محدود در نظر گرفته شده است و توجه اصلی به پیام است و به مخاطب پیام که منفعل تصور شده است ارزش چندانی داد ه نمی شود بر اساس این نظریه منبع پیام باید قوی باشد و اصولا توجهی به خود و تفاوتهای فردی معطوف نمی شود چرا که مخاطبین توده های مردم هستند .از دیدگاهخ صاحبنظران این الگو در وسایل ارتباط جمعی بسیار قدرتمند بوده و قادر است افکار را کاملا تحت تاثیر خود قرار دهد.ونیز جمعیت مخاطبان یا گیرندگان پیام با وسایل ارتباط جمعی در ارتباط ا ند اما با یکدیگر بی ارتباط اند.

 

ایرادات وارده به نظریه ی تزریقی یا گلوله ی جادویی:

 

1)نادیده گرفتن ارتباطات میان فردی به دلیل اینکه جامعه را به صورت واحدی مجزا تصور می کند.

 

2)این نظریه به دنبال تاثیرات کوتاه مدت جریان ارتباطات است در حالی که برای ایجاد نظم اجتماعی و مشارکت اجتماعی پیامهای با تاثیر بلند مدت لازم است.

 

3)پایه های این نظریه بر اساس تاثیرات تبلیغات جنگ اول و دوم جهانی بوده است.بنابر این زمان و مکان خاصی قابل طرح کردن در این نظریه نیست.

 

4)در این نظریه مخاطب منفعل در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر نقش رهبران فکری اصولا نا دیده گرفته می شود.

 

ب)نظریه ی تاُثیر محدود یا نظریه ی استحکام:در سال 1944 پل لازارسفلد و برلسن در کتاب انتخاب مردم که تأثیر روابط جمعی بر تصمیم گیریهای انتخاباتی بود را منتشر کردند.این اثر پایه ای شد برای به وجو آمدن نظریه ی استحکام یا محدود .لازارسفلد و همکارانش دریافتند که رسانه های جمعی تأثیر مستقیم اندکی بر رأی دهندگان جریان انتخابات سیاسی دارند .و در این رابطه رهبران فکری تأثیر بیشتری دارند بنابراین بر اساس این نظریه و بر خلاف نظریه ی تزریقی مخاطب منفعل نیست بلکه پویاست بر اساس این نظریه رسانه های جمعی صرفا نگرشها و رفتار های موجود را استحکام بخشیده اما نمی توانند تأثیر عمیقی بر مخاطب داشته باشند چرا که مخاطبین با اتخاذ روشهایی از جمله توجه گزینشی و انتخابی و یاد آوری انتخابی در برابر پیامهای متناقض و هجوی پیام دهندگان محافظت می کنند.

 

ایرادات وارده بر نظریه ی تأثیر محدود :

 

1)نقش رهبران فکری و افکار عمومی تا حدودی مطلق در نظر گرفته شده است.

 

2)نقش رسانه ها را تنها به استحکام نگرشها و رفتارها محدود می کند .اما نقش رسانه ها در تغییر نیازها نادیده گرفته می شود .

 

ج)نظریه ی برجسته سازی :یا دستور گذاری .این نظریه بر این عقیده است که رسانه های جمعی در انتقال پیامها نوعی اولویت بندی و یا دستور گذاری اعمال می کنند .بر طبق این نظریه اگر رسانه ها نمی توانند تأمین کنند که مخاطبان چگونه بیاندیشند و چگونه فکر کنند در واقع این تئوری  رسانه ها را با بزرگ کردن اولویت ها و اولویت دادن به برخی عناوین موضوعاتی که به نظر آنها مهم بوده وبر روی مردم و علائق آنها تأثیر می گذارد عمل می کند .طبق این نظریه مخاطب پویا بوده ولی مسئولیت خط دهی وجهت دهی افکار با رسانه ها می باشد ارتباط گران سیاسی در حوزه ی ارتباطات سیاسی و ارتباط گران به معنی عام کلمه احزاب گروهها ومطبوعات حزبی با استفاده از این نظریه به بیان اولویت های خود در موضوعات مورد توجه شان وبیان تمایلات حزبی می پردازند.

 

ایرادات وارده بر نظریه ی برجسته سازی:

 

در مواردی اولویت ها توسط زمینه ها وموقعیتهای خاص اجتماعی – سیاسی و یا فرهنگی توسط مردم تأیین می گردد ونه رسانه ها .برای مثال برخی از روزنامه ها و یا رسانه ها با اولویت بندی وبرجسته سازی برخی از نقطه نظرات به القای فکری مطلوب خویش می پردازند .اما همیشه اولویت بندی آنها الزاما اولویت بندی همگانی نمی باشد.

 

د)نظریه ی استفاده و رضا مندی (نیازجویی):این نظریه اصولا بر دو اصل پویا و غیر منفعل دانستن مخاطب و دوم بر چند متغیره بودن فرآیند ارتباط تأکید دارد .بر طبق این نظریه استفاده و رضامندی مخاطب به صورتی است که به نیاز خود آگاه بوده و بنا بر این فرآیند انتقال پیام دارای پنج مرحله می باشد:

 

1)آغازگر ارتباط مخاطب است که با انتخاب رسانه های مختلف فرآیند ارتباط آغاز می شود .

 

2)خود مخاطب پویاست.

 

3)رقابت رسانه ها برای تأمین نیاز مخاطبان یک الزام است.

 

4)مخاطب جستجوگر بوده .یعنی برای تأمین رضایت خود روشهای مختلف را تجربه می کند.

 

5)مخاطب برای تأمین نیازهای معرفتی خود آگاهانه و هوشیارانه رسانه ی مورد نظرخویش را انتخاب می کند.

 

ایرادات وارده بر نظریه ی استفاده و رضامندی :در این نظریه تأثیر رسانه ها بر ایجاد نیازها نادیده گرفته شده است.

 

الگوی جریان دو مرحله ای ارتباط:

 

الیهو کاتز در سال 1960 این واژه را برای جریانی که طی آن پیامی از سوی رهبران عقاید پخش شده و پس از سپری شدن مدتی پیام به عامه ی مردم می رسد.برای مثال پیامی یا مصاحبه ای از طرف مقامی از رادیوو تلوزیون پخش می شود ویا از طریق رسانه های نوشتاری منتشر می شود در مرحله ی اول از طریق رسانه های جمعی از طرف افراد یا رجل سیاسی  اساتید صاحبنظران روزنامه نگاران و دیگر افراد نخبه درک شده و یا انعکاس می یابد وپس از این در مرحله ی دوم به اطلاع مردم می رسد .

 

ایرادات وارده بر جریان دو مرحله ای ارتباط:

 

1)فرآیند ارتباط ممکن است چندین مرحله داشته باشد در حالی که جریان دو مرحله ی ارتباط پله ای است.

 

2)نظریاتی که درباره ی مسائل عمومی ابراز می شود اکثرا متقابل است ودر یک حالت تعاملی بیشتر اشتراک نظر وجود دارد تا فرآیند نظر دادن به دیگران.

 

3)برخی جریانات خبری و اطلاعاتی که از طریق رسانه ها ی همگانی پخش می شود بیش از دو مرحله دارد و مراحلی را فراتر از منافع شخصی دارد.

 

4)برخی معتقدند بعضی از رهبران فکری هم فعال می باشند هم منفعل در حالی که در مدل جریان دو مرحله ای ارتباط یک طبقه بندی دوگانه بین رهبران فکری که عموما در جستجوی اطلاعات هستند و پیروان و مخاطبین که برای کسب اطلاعات مورد نیاز متکی به رهبران فکری هستند وجود دارد.

 

کاربرد رسانه های همگانی(عام و کلی):

 

1)جامعه پذیر کردن افراد     2)پرورش سیاسی     3)تغییر در نگرش و عقیده

 

4)تاثیر بر تضادهای موجود در جامعه که سه حالت دارد-الف)بی تفاوتی ب)مخلفت ج)تشدید    5)رشد روحیه ی انتقادی(نظریه مارسل موس)الف)میل به همرنگی ب)میل به اعتراض  6)کارکرد آموزشی و خبری 7)انتقال میراث اجتماعی 8)اعطای پایگاه اجتماعی  9)همبستگی افراد جامعه 10)کارکرد تفریحی و تبلیغی

 

نظریه انتشار اشاعه یا نشر نو آوریها :

 

با مطرح شدن نظریه ی انتشار یا نظریه ی اشاعه جریان چند مرحله ای ارتباط جای جریان دو مرحله ای ارتباط را گرفت این مدل از سال 1970 وارد ارتباطات شد .مدل اشاعه یا انتشار نو آوریها دارای چهار مرحله است 1)اطلاعات  2)ترغیب 3)پذیرش 4)تثبیت

 

در این مدل نقش رسانه ها در مرحله ی اول یعنی اطلاع یابی و آگاهی تمرکز دارد در مراحل بعدی تماس های میان فردی نظر متخصصان و نظریه پردازانمسئولیتهای آن و نهایتا تجربه ی واقعی در جهت فرآیند تثبیت نقش اساسی دارد . مکتب اشاعه بر سازمان دهی و برنامه ریزی سلسله مراتب ساختار اجتماعی جنبه های تفریحی و باز خورد تاکید فراوان دارد.

 

کاربر وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه تئوریک و ارتباطات:

 

وسایل ارتباط جمعی کاربرد وسیعی در انواع زمینه های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی دارد دست اند کاران جامعه شناسی و جامعه شناسی رسانه ها در این خصوص به چند مسئله ی مهم توجه دارند:

 

1)تحقیق در پیام رسانه ها که تا کنون شیوه ی مناسبی برای تحلیل آن به طرزی که همگان آنرا تائید کند وجود ندارد .

 

2)تحقیق در موسسات رسانه ای مالکیت شکل گیری و کارکنان آن جهت درک چگونگی پدید آمدن تولید و توزیع نسبت به پیامها می باشد.

 

3)مخاطبان الی رغم مطرح بودن وضوح تاثیر رسانه ها برخی مخاطبان

 

تحقیقات زیادی بر روی صورت نگرفته است در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مخاطبان را غیر فعال و منفعل واز طرفی رسانه ها دارای قدرت مطلق می پنداشته اند در سالهای پس از 1970 بر عکس مخاطبان را فعال انتخاب کننده و حتی رد کننده ی عقائد به حساب می آورند.

 

نتیجتا در سالهای اخیر نوعی مصالحه بین این دو طیف برقرار شده است.

 

کارکرد رسانه های همگانی:

 

بحث و کارکرد اجتماعی وسایل ارتباط جمعی از مباحث رسانه ی جمعی  و ارتباطات سیاسی است با توجه به اهمیتی که رسانه های جمعی در جامعه دارند می توانند عهده دار کارکردهای مختلفی باشند که از این جمله اند :

 

1)جامعه پذیر بودن افراد:در عصر رسانه های الکترونیکی روند جامعه پذیری به صورت توده وار کردن یا انبوهی کردن صورت می پذیرد به این گونه که رسانه های جمعی در هماهنگ کردن فرد با دیگران نقش مهمی را ایفا می کند با استفاده از وسایل ارتباط جمعی انسان تصویر فردی خویش را از آیینه ی ذهن خارج می سازد و تصویری مشابه دیگران را جایگزین آن می سازد و به انسانی توده ای تبدیل می شود.

 

2)پرورش سیاسی:کلیه ی وسایل ارتباط جمعی ماهیتی سیاسی دارند لذا از مهمترین اثرات وسایل ارتباط جمعی سیاسی کردن توده هاست از آنجایی که رسانه ها وسیله ی پخش اخبار و مطالب فرهنگی هستند خود به خود به مسائل سیاسی که در گذشته در چارچوب گروههای محدود حل می شد امروز به صورت یک رخداد ملی در می آید در نتیجه وده ها که تا زمانی از مسائل سیاسی دور بودند به نحوی با مسائل سیاسی آشنا و در گیر می شوند رسانه های جمعی ارزشهای سیاسی مورد قبول یک جامعه را به طور خود آگاه و یا نا خود آگاه به افراد جامعه منتقل می کنند این پیامها البته باید در چارچوب های فرهنگی و اجتماعی جامعه از قبیل خانواده گروههای اجتماعی مراکز آموزشی و غیره تنظیم شوند تا بهتر بتوانند تاثیر بگذارند.

 

3)تغییر در نگرش عقیده و رفتار:تغییر در نگرش و عقیده در نتیجه تغییر در رفتار از عملکردهای عمده ی رسانه های همگانی به شمار می روند ولی در عمل به نظر می رسد که بعضی از وسایل ارتباط جمعی از جمله تلوزیون بر روی تغییر رفتار ظاهری موثرتر می باشد تا بر تغییر عقاید و نگرشها به نظر می رسد تاثیر رسانه های نوشتاری بر روی تغییر نگرش عقیده و رفتار موثرتر باشد.

 

 

 

4)تاثیر بر تضادهای موجود در جامعه :در برابر تضادهای موجود در جامعه رسانه های همگانی می توانند سه راهبرد گوناگون اتخاذ کنند :

 

 

 

الف)بی اعتنایی:نسبت به تضادها که در واقع نوعی بی تفاوتی و فرار از مسئولیت است برخی از گروهها و برخی از سیستمهای تجاری به خاطر منافعشان غالبا ا زاین راهبرد استفاده می کنند.

 

ب)تشدید یا دامن زدن به تضادها :برخی از سیستم های رسانه ای به دلیل اینکه تحت تاثیر یک گروه خاص هستند به انحصار یا خط فکری آن گروه در می آیند .بنابر این دانسته یا ندانسته راهبردی را انتخاب می کنند که عملا به تضادهای موجود جامعه دامن زده و آنها را تشدید می کند.

 

ج)تلاش برای حل و فصل تضادها :اتخاذ این شیوه از دو شیوه ی قبلی مشکل تر است چرا که به مسائل متعددی از جمله کشمکش رسانه ها آگاهی آنها از محیطی که در آن عمل می کنند و نحوه ی برخورد آنها با افکار عمومی بستگی دارد.

 

5)رشد روحیه ی انتقادی:رسانه ها گاهی افکار عمومی را در جهت تثبیت نظم جاری جامعه سوق می دهند و گاهی نیز در جهت اشاعه تردید واعتراض نسبت به آن عمل می کنند واین عمل ناشی از حرکت پاندولی می باشد که به قول مارسل موس در طبیعت زندگی اجتماعی وجود دارد که در آن گاهی انسان میل به همرنگی دارد و گاهی تمایل به اعتراض و انتقاد . در بعضی از کشورها فرهنگ انتقاد به وسیله ی رسانه اشاعه پیدا کرده است که خود می تواند در مواقعی نوعی از همگرایی باشد.

 

6)کارکرد آموزشی و خبری :جهت آنکه افراد بهتر بتوانند به زندگی اجتماعی ادامه دهند ودر صحنه های فعالیت اجتماع راه مناسب را بر گزینند واز عهده ی مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند باید همیشه در جریان حوادث و رویدادهایی که هر لحظه در محیط پیرامون آنان رخ می دهد قرار داشته باشند.از این رو صدها خبر گزاری هزاران ایستگاه رادیوو تلوزیون و نشریه های فراوان هر لحظه خبرها وتفسیرها و بخشهای مختلف را به طور وسیع و مرتب در اختیار مردم می گذارند.این امر به انسانها این امکان را می دهد که محیط زندگی خویش را بهتر شناخته وبا عنایت بر آن احتیاجات فردی و اجتماعی را به طور وسیع مرتفع ساخته از طرفی دیگر پخش اخبار علمی فرهنگی غالبا باعث بالا رفتن دانستنی های عمومی می گردد

 

7)انتقال میراث اجتماعی:در هر جامعه ای باید حداقل یگانگی و وحدت در نظام آن جامعه وجود داشته و در زمینه ی ارزشها و هنجارهای اجتماعی نیز این مقوله ها وجود داشته باشد در غیر این صورت نظام آن جامعه به احتمال زیاد دچار از هم پاشیدگی خواهد شد .از آنجا که اشتراک و اعتقاد جمعی طی جریان اجتماعی شدن محقق می شود وسایل ارتباط جمعی با انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و تاکید بر معیارهای اخلاقی این امر را ممکن می سازد .

 

8)اعطای پایگاه اجتماعی به افراد:لازاسفلد و مرتون وظایف اساسی سازمانهای ارتباط جمعی وظیفه ی اخلاقی – حمایت از هنجارهای اجتماعی و اغمکان اعطای پایگاه اجتماعی عنوان کرده اند .به این طریق که وسایل ارتباط جمعی با دادن معروفیت و اهمیت به اشخاص و گروهها به آشکار کردن پایگاههای آنها می پردازد.

 

9)هم بستگی افراد جامعه:جامعه برای تداوم حیات خود لازم است پاسخ هایی مناسب در جهت انطباق با محیط نشان دهد این امر مستلزم اطلاع مداوم از مسائل ونیز هم بستگی و توافق و همکاری اعزای جامعه در تصمیمات و پاسخ های جمعی می باشد.بنابر این هم بستگی جوامع امروزی از طریق وسائل ارتباط جمعی تامین می شود.

 

10)کارکرد تفریحی و تبلیغی :وسایل ارتباط جمعی هر گاه باعث سرگرمی افراد وپر کردن اوقات آنها گردند نقشی تفریحی و هر گاه به منظور جلب توجه یا ایجاد اعتماد و اطمینان مورد بهره برداری قرار گیرد دارای نقش تبلیغی خواهد بود.با توجه به زندگی ماشینی و زندگی در شهرهای بزرگ وصنعتی وخستگی ناشی از آن وسایل همگانی می توانند موجب سرگرمی انسان شوند . عده ای از روانشناسان بر این اعتقادند که وسایل ارتباط جمعی می تواند نقش روان درمانی را بین مردم بازی کنند .

 

         دلایل توجه به افکار عمومی

 

 

 

 1)گسترش دموکراسی

 

2)کشورداری

 

3)روابط اقتصادی

 

4)گسترش روابط ارتباط جمعی

 

5)همگانی شدن تسهیلات آموزشی

 

سه دوره ی تاریخ غرب:

 

 

 

1)دوره ی طلائی رم و یونان باستان                                       2)دوران قرون وسطی(دوران سیاه)

 

3)رنسانس قرن 14 به بعد حیات دوباره اروپا

 

 

 

گسترش دموکراسی:

 

 

 

1)از دیدگاه ارسطو

 

2)از دیدگاه افلاطون

 

 

 

گسترش دموکراسی:به طور کلی می توان گفت از زمانی که دولتها شروع کردن به این امر که مردمی باشند افکار عمومی اهمیت خاصی پیدا کرد بنابراین اولین دلیل توجه به افکار عمومی را باید در توسعه و گسترش دموکراسی و توجه به دخالت افراد در تعیین سرنوشت حکومتها جستجو کنیم.

 

ارسطو در نظریات سیاسی خود یک تقسیم بندی در مورد حکومتها ارائه داده است وحکومتها را در مرحله ی اول بر حسب هدف وشیوه ی حکومت کردن به انواع حکومتهای درست و نادرست تقسیم کرده و بر سه نوع حکومت تاکید می کند.

 

 

 

         انواع حکومتهای درست از دیدگاه ارسطو:

 

 

 

 

 

1)حکومت پادشاهی

 

2)حکومت آریستوکراسی

 

3)جمهوری

 

 

 

حکومت پادشاهی:

 

 

 

حکومتی است که صلاح عمومی را در نظر داشته و به وسیله ی یک تن اعمال میگردد.

 

 

 

حکومت آریستوکراسی(اشراف):

 

 

 

حکومتی است که توسط گروهی از مردم یعنی اشراف اعمال می شود وهدف آن نیز تامین بهترین چیزها برای کشور وافراد آن است.

 

 

 

حکومت جمهوری:

 

 

 

حکومتی است که در آن حکومت به دست اکثریت اداره می شود.وهدف آن نیز خیر و صلاح همگانی است.

 

 

 

 

 

ارسطو معتقد است که اگر این سه نوع حکومت از راه ومسیر مستقیم منحرف شود به اهدافی که ذکر آن رفت نمی تواند دست یابد و تبدیل به انواع نادرست حکومتها می شود.

 

در حکومت اشراف (آریستوکراسی)اگر صلاح توانگران را در نظر بگیرد یعنی اینکه حکومت اشراف به جای تامین بهترین چیزها برای مردم وکشور صلاح اغنیا را در نظر بگیرد تبدیل به حکومت آلیگارشی مشود.

 

 

 

در حکومت نادرست مانند حکومت پادشاهی به تامین منافع فرمانروا کشیده می شود وتبدیل به حکومت ستمگر می شود .

 

 

 

و اگر تامین منافع تهیدستان را در نظر داشته باشد به حکومت دموکراسی تبدیل می شود .

 

 

 

آنگونه که از نظریات ارسط بر می آید او دموکراسی را از انواع حکومت دانسته و آنرا جز حکومتهای نادرست دسته بندی می کند البته ارسطو پس از بحثهای مفصلی که پیرامون انواع حکومتها ارائه می کند به طور مشروط از حکومت دموکراسی دفاع می کند و می گوید اگر چه توده ی مردم از فضیلت بی بهره اند اما چون گرد هم آیند در مجموع از گروه کوچک دارای فضیلت بیشتری می شوند.

 

 

 

نظریه های مربوط به افلاطون:افلاطون نیز سه نوع حکومت در دسته بندی های خود بر شمرده است.

 

1)حکومت سلطنتی

 

 

 

2)حکومت اشرافی

 

 

 

3)حکومت دموکراسی

 

 

 

 

 

از نظر افلباطون حکومت سلطنتی حکومتی است مطلقه وحکومت اشرافی نیز از نظر افلاطون حکومتی است که در آن کم کم بر اثر افزایش ثروت عده ای جای خود را به حکومت سرمایه د اری می دهد .ودر مرحله ی بعدی نفع طلبی سرمایه داری باعث شورش مردم و از بین رفتن سرمایه داری می شود .ودر نتیجه به دنبال آن دموکراسی به وجود می آید افلاطون نیز همانند ارسطو نظر خوبی نسبت به دموکراسی ندارد چرا که به عقیده ی وی مردم در حکومت دموکراسی آرای بیشتری می یابند واز آنجایی که دموکراسی متکی بر توده های مردم   است این گروه صلاحیت انتخاب بهترین افراد را برای حکومت و اداره ی کشور ندارند.وچون شدیدا تحت تاثیر تبلیغات سیاسی قرار می گیرند عملا قدرت را به دست گروهی می سپارند که صلاحیت کافی ندارند.

 

 

 

نظریات ارسطو و افلاطون در خصوص دموکراسی در اولین دوره از سه دوره ی تاریخ غرب بر می گردد.و آنها همان گونه که گفته شد نسبت به دموکراسی نظری مساعد نداشته و اگر آنرا تایید کرده اند به صورت مشروط بوده است.

 

شروع دموکراسی به تعبیر جدیدتری که ما می شناسیم از دوره ی رنسانس یعنی در واقع دوره ی سوم تاریخ غرب یعنی حدودا از قرن 15 شروع شده است.

 

ثمره ی رنسانس انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا علیه امپریالیسم انگلیس ودیگر جنبشها ونهضت های اجتماعی در جهان و اروپا می باشد.واز همه مهمتر دموکراسی به معنای امروزی آن است که از جنگ جهانی دوم به این طرف یعنی در 50 سال گذشته این حکومت طرفداران زیادی پیدا کرده است.

 

در جوامع غربی دموکراسی وقتی به وجود آمد که قبل از آن جامعه و دولت لیبرال پا گرفته بود .در واقع دموکراسی به عنوان زینتی بر قامت جوامع لیبرال جلوه گرشد وبرای هماهنگی بین  جامعه و دولت لیبرال دموکراسی به وجود آمد.

 

دولت لیبرال:

 

منظور از دولت لیبرال جامعه ی بازار آزاد مبتنی بر رقابت است.لیبرالیسم در تعریف بسیار مختصر آن یعنی اصل آزادی انتخاب که در امور مختلف پذیرفته شده است.یکی از نظریات قابل توجه در این ارتباط توکویل است.

 

نظریه ی توکویل :

 

توکویل دموکراسی را بیشتر برای مشخص کردن نوع جامعه به کار می برد تا نوع قدرت.وی معتقد است دموکراسی برابر کردن شرایط است به گونه ای که برای همگان مشابه باشد البته منظور وی شرایط فکری واقتصادی نیست بلکه شرایط اجتماعی می باشد که در آن تمایز ناشی از طبقات و دسته ها برداشته می شود و تفاوتهای موروثی ونسلی در آن وجود نخواهد داشت به طوری که همه ی مشاغل و مناصب در دسترس همگان قرار بگیرد.

 

 

 

ارکان دموکراسی از نظر توکویل:تکویل روی سه مسئله تمرکز دارد:

 

1)آزادی به معنای نبودن خودکامگی وقتی به دست می آید که قدرت بر اساس قانون اعمال گردد.به عبارتی قدرت بازدارنده ی قدرت باشد.

 

2)عدالت

 

3)برابری همه افراد جامعه

 

تعریف توکویل از جامعه دموکراتیک:جامعه ای است که مردم کم وبیش در حکومت خویش مشارکت دارند.تامین رفاه اکثریت نیز مطرح است و سلسله مراتب موروثی وجود نداشته و جامعه باز و متحرک است.در ان توسعه بازرگانی و صنعتی وجود دارد او در این مورد خطر بروز اشرافیت جدید را در صنایع تولیدی امری استثنائی می داند.چون دموکراسی توسط گروههای توانگر ممتاز و مسلط و غالب در حوزه های مختلف اقتصادی همواره از تهاجم مستقل وبی نظم توده ها به سیاست بیمناکندو دائما به این دلیل دموکراسی تهدید و اغلب سرکوب می شود .مخصوصا زمانی که در معنی و مفهوم وسیع آن یعنی مشارکت کلیه ی مردم در سازماندهی و تنظیم کل زندگی اجتماعی در نظر باشد.

 

 

 

نظریات ماکس وبر:

 

در نظریات جدیدتر در مورد دموکراسی نظریه ی ماکس وبر قابل توجه است وبر در اقتصاد و جامعه این نظریه را که دموکراسی نوعی حکومت مستقیم به وسیله ی مردم است را رد می کند او معتقد است که تنها در جوامع ابتدائی و کوچک دموکراسی مستقیم وجود دارد نه در جوامع پیچیده ومتنوع .این نظریه وبر در عصر اطلاعات و جامعه ی اطلاعاتی ودنیایی که در آن رسانه ها و خبر گزاریها ی بین المللی تحت سیطره و نفوذ شرکتهای چند ملیتی به تولید پردازش و توزیع اطلاعات می پردازند بیشتر قابل تعمق است وبر معتقد است مبتنی بر آرای عمومی است که در آن رهبران جامعه دارای نفوذ کلام در بین مردم هستند و آنها هدف ما را تعیین کرده وپس از آن این هدفها می بایست به وسیله ی ماشین های حزبی به مردم فروخته شود وسپس به کمک بروکراسیهای اداری اجرا شوند.

 

نتیجه گیری از دموکراسی:

 

نتیجه اینکه دموکراسی چه در معنای کلاسیک آن و چه در معنای جدید آن آنچه مهم به نظر می رسد جلب نظر مردم وبه دست آوردن آرای آنان است یک حکومت زمانی می تواند مشروعیت داشته باشد که به اتکای افکار عمومی اداره شود .دولتها همیشه به افکار عمومی نیاز دارند دولتها گاهی با محبت و احترام وگاهی نیز با تهدید و ارعاب افکار عمومب آنان را به سوی خود جلب می کنند ودر حکومتهای سرمایه داری غربی مثلا در امریکا سالیانه میلیاردها دولار صرف تبلیغات دولتی و بخش خصوصی به منظور جلب افکار عمومی هزینه می شود .در کشورهای کمونیستی نیز حکومت از هر نوع وسیله ای برای جلب افکار عمومی استفاده می کنند مثلا از سانسور در وسایل ارتباط جمعی انسداد اطلاعات مجازات اشخاص ودیگر روشها جهت اداره ی افکار عمومی استفاده می کنند . حتی در جوامعی که خود را دموکراتیک می نامند آزادی عقاید با نوعی تحدید وتعدیل روبه رو می شود . در پاسخ به این سوال که چرا جلب افکار عمومی این همه اهمیت یافته می توان به صراحت گفت پیشبرد اکثر سیاستهای ملی بدون همکاری  وخاص قشرهای وسیع اجتماعی میسر نخواهد بود از سوی دیگر هر گونه تحول و تغییر در قالبهای فرهنگی و اجتماعی مستلزم جلب آرای عمومی می باشد .به طور خلاصه می توان گفت جهت برنامه ریزی بهتر برای همزیستی مسالمت آمیز تامین رفاه اجتماعی جلب آرای عمومی و شناخت آن امری ضروری است از طرفی دیگر میان دولتها و افکار عمومی همواره رابطه ای دو جانبه وجود دارد که یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند.

 

افکار عمومی می تواند به طور مستقیم از طریق انتخابات و رفراندوم سنجش آرای عمومی و یا به طور غیر مستقیم از طریق گروههای فشار تماسهای شخصی شکایت تظاهرات سیاسی و از همه بالاتر از طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی بر روی حکومت تاثیر بگذارند.

 

دولتها نیز از طریق برگزاری کنفرانسها مصاحبه های مطبوعاتی اجرای قوانین و با وسایل ارتباط جمعی می توانند بر افکار عمومی و جامعه تاثیر بگذارند وبعضا سعی در قالب سازی و شکل دهی افکار عمومی نمایند.

 

عقاید قالبی:

 

عقاید قالبی به عقایدی گفته می شود که واقعیت نداشته و از قدیم الایام شایعه پیدا کرده ودر ذهن مردم به جای واقعیت جای گرفته است.

 

می توان گفت که رهبران یک ملت نمی توانند واقع بینانه حکومت کنند الا اینکه بر آرا وافکار عمومی مردم واقف باشند و از علایق و خواسته های آنان مطلع شوند این امر لازمه ی کشور داری و فواید زیادی برای دولت به همراه می آورد.

 

روابط اقتصادی :

 

تغییرات اقتصادی تاثیری عمیق در افکار عمومی داشته است صنعتی شدن جوامع و اجتماعات کنونی سبب گردیده است تا به سوی تولید انبوه به منظور جلوگیری از تورم اقتصادی قدم برداشته شده است بدین ترتیب که عقاید آنان را که پایبند مصرف تولیدات کارگاههای کوچک هستند تغییر داده و آنها را در جهت مصرف انبوه سوق داده و در نتیجه روابط اقتصادی جدید به دو دلیل عمده به افکار عمومی توجه ویژه دارد:

 

1)قانع کردن مردم مبنی بر تولیدات انبوه است بپذیرد

 

2)نیاز به مصرف هر چه بیشتر در آنها ایجاد کند

 

گسترش روابط ارتباط جمعی :

 

یکی از دلایل توجه به افکار عمومی بهبود امر تماس و ارتباطات می باشد که گسترش آن سبب گردیده است فاصله ی بین شهرها وکشور ها از میان رفته و گروههای پر جمعیت جدیدی در قالب ساخت اجتماعی جدید به وجود آمده و امروزه وسایل ارتباط جمعی بهترین وسیله ای است که می توان با آن در افکار عمومی نفوذ کرده آنرا تغییر داده وبه انحراف بکشد و یا به طور نسبی آنرا اداره کند.

 

 

 

همگانی شدن تسهیلات آموزشی:

 

با پیشرفت تمدن آمزش در کلیه ی سطوح و از حالت انحصاری در آمدن مقوله ی آموزش ودر اختیار اکثریت طبقه های اجتماعی قرار گرفتن این امر مهم سبب گردیده که ایده ها و افکار و امیدهای تازه ای در ذهن افراد مخصوصا افراد آموزش دیده به وجود آید وبا عنایت به این حقیقت که توده ی آموزش یافته نفوذ موثرتر و ریشه ای در اجتماع دارند توجه به عقاید آنها اهمیت و فوریت بیشتری می یابد.

 

 

 

عوامل موثر در شکل گیری افکار عمومی:

 

الف)برداشتهای تک عاملی

 

 

 

ب)برداشتهای چند عاملی :

 

 1) فرد

 

 2)محیط:الف)خانواده ب)مذهب ج)مدرسه(آموزش پرورش) د)گروههای فشار

 

3)نژاد

 

4)مسئله ی رهبری

 

5)تاثیر وسایل ارتباط جمعی

 

 

 

 توضیح:اگر برداشت چند عاملی بر عوامل موثر در شکل گیری افکار عمومی را داشته باشیم عوامل زیر اساسی ترین مقوله های موثر در شکل گیری افکار عمومی می باشد:

 

1)فرد:اولین عاملی که در شکل گیری افکار عمومی موثر است فرد می باشد فرد یا مجموعه ای از گرایشها – باورها- عواطف و سطح اطلاعات عمومی که ناشی از تعلیم وتربیت و آموزش می باشد نقش مهمی را در شکل گیری افکار عمومی ایفا می کند .از سوی دیگر مفهومی که در ارتباط با فرد اهمیت ویژه ای پیدا می کند افکار قالبی یا افکار کلیشه ای می باشد.

 

 

 

افکار قالبی:

 

مراد از افکار قالبی آن دسته ار افکار از پیش ساخته شده و کلیشه ای است که جامعه به افراد می دهد.این اصطلاح نخستین بار توسط  والتر لیپمن ابداع شد وی معتقد است انسان بر اساس صرفه جویی کردن در فکر باور های قالبی را ابداع کرده است تا مجبور نباشد در هر وضعیتی بیاندیشد وتنها به اعتبار باورهای قالبی اش واکنش نشان دهد باور های قالبی ساخته ذهن هستند وبر پایه صفات مشترکی که تصور می شود وجود دارند ساخته می شوند .ذکر این نکته لازم است که بگویم هر جامعه ای عقلانی شود نسبت داوری ها که مبتنی بر دلیل و استدلال است بر پیش داوری ها که مبتنی بر افکا قالبی و کلیشه ای می باشد غلبه می کند.

 

خصوصیات افکار قالبی :

 

1)افکار قالب مبتنی بر تجربیات عینی نیستند ولی امکان دارد به طور تصادفی با واقعیت مطابقت پیدا کند.

 

2)افکار قالبی افکاری کلی می باشند که بر تعمیم استوارند.

 

3)افکار قالبی افکاری هستند که با فرد آمیخته شده و از کودکی در او جای می گیرند.

 

4)افکار قالبی معمولا به سختی ذپدگرگون می شوند.

 

5)افکار قالب اغلب در قضاوتها مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 

2)محیط:منظور از محیط محیط اجتماعی است که در برگیرنده ی خانواده  گروههای اجتماعی مانند مدرسه و مذهب و گروههای فشار می باشند.

 

الف)خانواده:از آنجا که پایه های شخصیت انسانی در سالهای آغاز زندگی گذاشته می شود خانواده نقش قالب ساز شخصیت را در همین سالها به عهده می گیرد اثر اولیا بر گرایشهای ذهنی و عقاید کودکان از نخستین مرحله ی زندگی آغاز می شوند دقیقا از همین مرحله است که بر داشتها عادتها ی ابتدائی پیشداوری ها علائق خواسته ها و هدفهای کودکی درقالب رشد شخصیت به طور زیر بنایی شکل می گیرد در این دوران از زندگی است که هم بستگی خانوادگی سبب تشدید فراگیری از راه تقلید و تکرار و تلقین می گردد.

 

خانواده هنوز مرکز مشخص ساختن مقام اجتماعی افراد و محل اصلی انتقال فرهنگ قومی و رشد عمومی و زیر بنای گرایشهای مذهبی .ذهنی وعقاید به ویژه از نوع قومی است هر چند خانواده و نقش آموزندگی آن چون گذشته دیگر توانمند و یکپارچه نیست.

 

ب)مذهب: مذهب به عنوان مفهومی فطری وبه عنوان یک نهاد اجتماعی بر روی گرایشهای مختلف انسانی از جمله گرایشهای اساسی همچون عدالت طلبی – نیکی –صداقت- نوع دوستی وهمچنین بر روی گرایشهای سیاسی علمی واقتصادی تاثیر می گذاردو از این طریق در شکل دهی وجهت دهی افکار عمومی موثر است .از سوی دیگر محتوای افکار عمومی علاوه بر این که بر ارزشها هنجارها – حقوق – اخلاق و منافع اجتماعی بستگی دارد به مذهب ودین هم وابسته است.

 

ج)مدرسه:دورکیم  می گوید آموزش و پرورش عبارت است از عملی که توسط نسلهای قدیمی تر به آنان که هنوز آماده یزندگی اجتماعی نیستند اعمال می شود هدف آموزش وپرورش بیدار کردن و پروراندن آن دسته از حالاتع جسمانی وفکری و اخلاقی در کودک است که هم جامعه ی او به طور کلی و هم محیط خاصی که وی باید در ان زندگی کند از او توقع دارند برای آمزس وپرورش اهداف و کارکردهای مختلقی از جمله شش مورد زیر می توان بر شمرد:

 

1)اجتماعی کردن افراد :بدین معنا که فرد مسائل وگرایشهای خویش را با جامعه ربط می دهد . واخلاقیات آداب رسوم و سنتها را فرا می گیرد.

 

2)افراد نقشهایی که در آینده به عهده می گیرد در مدرسه یاد می گیرد.

 

3)وظیفه ی نوآوری و فراهم ساختن زمینه هایی برای ابتکار و خلاقیت

 

4)رشد تخصصی

 

5)ایجاد همبستگی اجتماعی از طریق انتقال فرهنگ و ایجاد زمینه های مشترک فکری و فرهنگی وبه طور کلی هم زمان کردن افراد در یک جامعه وهم دل کردن آنها

 

6)پروراندن روح انتقاد بدین معنا که بالا بردن سطح معلومات افراد که قادر شوند به روشهای جدید و ارزیابی دقیق نسبت به امور دست یابند.

 

 

 

د)گروههای فشار : هدف گروههای فشار به زانو در آوردن سیاست دولتها و حکومتها وسازمانها و موسسات خاص به سود منافع با گرایشهای ویژه ی گروههای فشار می باشد.گروههای فشار ممکن است دارای پایگاه رسمی باشند یا نباشند .احزاب سیاسی را نمی توان گروههای فشار قلمداد کرد چرا که در حالت متعارف احزاب سیاسی سعی دارند به نحو مستقیم به قدرت سیاسی برسند . در جوامع نوین که عقاید عمومی نفوذی عمیق دارد گروهها ی مختلف سعی می کنند برای رسیدن به اهداف خود عقاید عمومی را با عقاید خود همساز گردانند.از جمله ی این گروهها گروهها فشار می باشند که به طور مستقیم و غیر مستقیم سعی می کنند در عقاید عمومی راه یابند ودر این جهت ارزشها و تدابیر مختلفی سود می جویند که از آن میان به چهار مورد زیر اشاره می کنیم:

 

1)تدابیر اقتصادی : گروههای فشار ممکن است با دادن وام یا هدیه یا رشوه به  جمعیتها گروهها وافراد مورد نظر را به فرمان خود درآورند.

 

2)تدابیر حقوقی : گاهی اوقات گروههای فشار سعی می کنند حواسته های خود را به وسیله ی مقررات و قوانین اجتماعی بر مردم تحمیل کنند در این موارد این کار با رخنه و نفوذ کردن در سازمانها ی قانون گذاری انجام می شود.

 

3)تدابیر تخریبی : در بعضی از موارد  به صورت آشکارا یا غیر علنی گروههای فشار برای در هم شکستن دسته جات مردم و ربودن عقاید عمومی به خرابکاری و انحدام سازمانها و جمعیتهای مختلف مبادرت می کنند.

 

4)تدابیر تبلیغاتی : گروهها فشار در مواردی با تبلیغات سعی می کنند عقاید عمومی را دگرگون سازند.

 

 

 

3)نژاد:در طول دهه های گذشته با گسترش فرهنگ عمومی ارتباطات بین الملل به وجود آمدن سازمانهای جهانی ونهایتا واقع بینی عمومی خوشبختانه طرفداری علنی و تبلیغات نژاد پرستانه رو به کاهش بوده است.

 

گوستاو لبون میگوید تکوین روح مشترک فقط در ملتهایی امکان پذیر است که اختلافشان با یکدیگر ناچیز باشد واگر اختلاف عمده باشد به هیچ وجه با یکدیگر اختلاط پیدا نمی کنند. وروح ملی زمانی تجلی پیدا می کند که روح منافع عمومی در کار باشد به نظر می رسد که منظور لوبون این باشد که برای به وجود آمدن یک فکر عمومی بر سر یک مسئله وجود سنخیتهایی لازم است و از جمله ی این سنخیتها می توان به نزاد اشاره کرد.

 

4)رهبری:نقش متفکران نویسندگان و نظریه پردازان ومردان سیاسی که به ایجاد افکار عمومی می پردازند نباید نا دیده گرفته شود البته افرادی که می خواهند افکار عمومی را پدید آورند و یا افکار عمومی را جهت دهند باید دارای عقل ومنطقی قوی از یک سو و مقبولیت اجتماعی از سوی دیگر باشد.

 

5)تاثیر وسایل ارتباط جمعی:در جوامع امروزی یکی از عوامل مهم که در شکل گیری افکار عمومی موثر است وسایل ارتباط جمعی می باشد .در جوامع اولیه که انسانها در گروههای کوچک و در کنار هم زندگی می کردند زبان و ارتباطات شفاهی مهمترین وسیله ی ارتباطی بود در جوامع بعدی به موازات پیشرفت فرهنگ انسانی ابتدا خط تجسمی و بعد خط قراردادی به وجود آمد پس از آن اختراع چاپ در قرن 15 میلادی انقلاب بزرگی در زمینه ی وسایل ارتباط انسانی ایجاد کرده وبا به وجود آمدن وسایل ارتباط جمعی در قرن گذشته عصر تازه ای در ارتباطات به وجود آمد کتاب- مطبو عات به شکل روزنامه – هفته نامه – ماهنامه و دیگر شکل های آن سینما- رادیو – تلوزیون- وتلوزیون های کابلی و ماهواره ای شبکه های اطلاع رسانی ملی وبین المللی و از همه مهمتر شبکه ی اینتر نت جزو وسایل ارتباط جمعی موثر در شکل گیری افکار عمومی می باشد.

 

 

 

 

 

طرق گوناگون تاثیر گذاری کشور ها بر رفتار کشورهای دیگر:

 

1)مذاکره واقناع(دیپلماسی) 2)نفوذ ایدوئولوژیک 3)تبلیغات و جلب افکار عمومی  4)ترغیب و تشویق 5)پاداش دادن(کمک اقتصادی به کشور ها )

 

6)تهدید و تنبیه(از جمله محاصره ی اقتصادی) 7)دوستی و اتفاق نظر داشتن در مسائل بین المللی ) 8)اعمال زور و توسل به قوای نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدرت و طرق اعمال آن:

 

مفهوم قدرت آنگونه که در روابط بین الملل و سیاست خارجی استفاده گردیده است باعث به وجود آمدن مباحث و گفتگو های زیادی شده است.گفتگوهایی که تا امروز نتوانسته است بر تعریفی واحد از مقوله ی قدرت دست یابد.

 

پوپالا:پوپالا بر این عقیده است که غالبا بحث درباره ی به دست دادن تعریفی واحد درباره ی قدرت بی فایده است به عقیده ی او قدرت را می توان تنها به توانایی انجام عمل در روابط بین الملل تعریف کرد به عبارت دیگر قدرت به معنای توانایی تحصیل هدف است.

 

کراپ:کراپ محقق و استاد سیاست خارجی می گوید مقصود از قدرت در سیاست خارجی توانایی یک ملت است در این که رفتار و اعمال کشور های دیگر را به نفع خود تحت تاثیر قرار  دهد .

 

برتراند راسل :او قدرت را عبارت از تولید یا به وجود آوردن اثرات مورد نظر می داند.

 

هارولد لاسول:قدرت را تاثیر گذاری بر سیاست دیگران می شمارد.

 

مورگنتا:او می گوید که در سیاست وقتی از قدرت صحبت می کنیم مقصود نیرو مندی انسان در برابر طبیعت وتسلط بر امور مادی نیست.همچنین منظور این نیست که شخصی در یک رشته توانایی کامل داشته باشد .خویشتن داری و تسلط بر وسایل تولید ویا مصرف نیز منظور نمی باشد.مورگنتا اعتقاد دارد وقتی در مباحث سیاسی راجب قدرت صحبت می شود منظور تسلط و کنترل انسان بر اعمال دیگر انسانها می باشد که به جهت نفوذ بر افکار آنها انجام می پذیرد بنا بر این قدرت سیاسی یعنی تسلط بر افکار دیگران.

 

تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی:

 

یکی از مسائلی که غالبا توسط جامعه شناسان و نظریه پردازان علوم اجتماعی مطرح می گردد این است که وسایل ارتباط جمعی تا چه حدود و به چه

 

صورت می توانند بر افکار عمومی تاثیر گذاشته و به آن جهت دهند.بعد از سالهای 1930 که در عرصه ی سیاست به نحو وسیعی از وسایل ارتباط جمعی کمک گرفته شد در ابتدااین تصور به وجود آمدکه مردم در مقابل قدرت تاثیر وسایل ارتباط جمعی منفعل بوده وکاملا تسلیم هستند در این خصوص اغراق و مبتلغه های زیادی صورت گرفت اما از سال 1958 درباره ی تاثیر وسایل ارتباط جمعی نوعی تعدیل وتجدید نظر به وجود آمد و بسیاری از محققان و نظریه پردازان این مسئله را این گونه بیان کردند :که مبالغه در باره ی تاثیر وسایل ارتباط جمعی  صحیح نمی باشد با این استدلال که انسان در برابر وسایل ارتباط جمعی موجودی فعال است و خود وسایل ارتباط جمعی بر آنها بی تاثیربوده و اختیار و انتخاب با مخاطب است ودر برابر پیام های آنها عکس العمل نشان می دهد از دیگر سو عکس العمل فرد در مقابل وسایل ارتباط جمعی بستگی به ارتباطات اجتماعی فرد و وابستگی وی به گروه های خاص می باشد برای مثال کسی که عضو یک گروه خاص است مطلبی را که از طریق رسانه ها پخش می شود را به یک صورت تفسیر می کند وکسی که عضو گروه دیگری است به گونه ای دیگر تفسیر می کند.

 

 

 

نظریه ی مشارکت اجتماعی دانیل لرنر :

 

عده ای  از صاحب نظران از جمله دانیل لرنر معتقدند رسانه ها با بالا بردن آگاهی های سیاسی موجب مشارکت مردم می گردند وبا تاکید بر ارزشهای مشترک عمومی همدلی را در میان افراد جامعه تامین می کنند.

 

ساموئل هانتینگتون:

 

معتقد است که مهمترین تاثیر رسانه ها این است که توقع روز افزونی را در بین توده ی مردم ایجاد می کنند  و اگر این توقعات به وسیله ی نهاد های سیاسی و اجتماعی و دولتها تامین نشود موجب رکود سیاسی می گردد.

 

پل لازارسفلد:

 

پل لازارسفلد و مورتن و هربرت مارکوزه اعتقاد دارند که رسانه ها اثر تخدیری بر روی پیام گیران خود دارند مرتن بر این عقیده است که رشد فزاینده ی داده هایی که از طریق وسایل ارتباط جمعی در اختیار آمریکا ئی های قرن 20 قرار گرفته آنان را قادر می سازد تا خود را همواره در جریان رویدادهای جهان نگاه دارند .با این وجود به نظر می رسد که حجو عظیم ارتباطات و اطلاعات موجب بروز نوعی شناخت سطحی از مسائل اجتماعی شده و این امر به نوبه ی خود بر بی تفاوتی جامعه سر پوش می گذارد به عبارت دیگر در واقع مرتن بر این عقیده است که رسانه ها ممکن است موجب فرار مردم از دنیای واقعی و روی آوردن آنها به دنیای رویا ها گردند و نهایتا آنها را غیر سیاسی کنند به نحوی که نسبت به امور بی تفاوت  علا قه مند شوند و به قبول نظم موجود تن داده ودر نتیجه سطح مشارکتشان در امور اجتماعی و سیاسی کاهش یابند.

 

چگونگی و میزان تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی :

 

برای دستیابی به پاسخ سوال چگونگی و میزان تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی ابتا بایست درک دقیقی میان مناسبات دقیقی از وسایل ارتباط جمعی و نوع شناخت اجتماعی که در آن عمل می کنند به دست آورند چرا که میزان و کیفیت رسانه بر افکار عمومی بستگی به منزلت و جایگاه رسمی آن دارد که جامه به این طریق برای وسایل ارتباط جمعی معین می کند .از سوی دیگر کیفیت و چگونگی نوع عقاید و افکار یک دجامعه در تاثیر پذیری حائز اهمیت است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل و عناصر ارتباطات سیاسی از نظر برایان مک نیر :

 

 

 

1)سازمانهای سیاسی

 

2)رسانه

 

3)شهروندان

 

 

 

وسایل ارتباط جمعی در نظام های سیاسی :

 

 

 

     متقاعد سازی     persuasion-1

 

        تبلیغات – تبلیغ puplicity-2

 

  تبلیغات سیاسی propaganda-3

 

    تبلیغات تجاری advertising-4

 

    تبلیغات مذهبی missionary-5

 

 

 

انواع نظام ها:

 

1)نظام های دموکراتیک

 

 

 

2)نظام های استبدادی

 

 

 

3)نظام های کشورهای در حال توسعه

 

 

 

وسایل ارتباط جمعی در نظام ها و حکومت ها دارای نقش متفاوتی می باشد این تفاوت در نقش وسایل ارتباط جمعی در نظام های گونا گون در حدی است که متناقض و متخالف می باشد.به این معنی که وسایل ارتباط جمعی در نظامی ممکن است در جهت منافع ملی و مصالح عمومی به کار گرفته شود که در این مورد با مشارکت اجتماعی – همدلی – تفاهم و گفتگو به وجود خواهد آمد  در مقابل وسایل ارتباط جمعی ممکن است در نظام هایی به ابزار های قدرت و تحصیل قدرت تبدیل گردد مطمئنا در این نظام ها منافع و مصالح عمومی مد نظر به صورت کامل نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)نظام های دموکراتیک:

 

رسانه ها می توانند در این نظام ها در راه گسترش ارتباط بین رهبری کنندگان و رهبری شوندگان خدمات مهمی را ارائه دهند وبه عنوان آینه ی تمام نمای افکار عمومی در جلب افکار عمومی مردم وشرکت دادن آنان در امور اجتماعی  تاثیر فراوان به جای گذارند.

 

 

 

2)نظام های استبدادی:

 

در این نظام ها که میان حکومتها و توده ی مردم روابط رضایت بخشی وجود ندارد انواع وسایل ارتباط جمعی معمولا به ابزار تحمیل قدرت و اقناع مردم تبدیل می گردند.در این گونه نظام ها آنچه که اهمیت دارد حفظ نظام و ادامه ی وضعیت موجود می باشد به همین لحاظ آثار نا مساعد تبلیغات سیاسی و ارتباطات سیاسی در جوامع استبدادی جملگی از یک سویه بودن لوازم ارتباط جمعی ومنعکس نساختن افکار عمومی ناشی می شود در چنین جوامعی وسایل ارتباط جمعی صرفا و عملا موجب سرگرمی و تفریح خبر رسانی و القا افکار عمومی قالب که متناسب با ایدوئولوژی حاکم می باشد را فراهم آورده است.

 

 

 

3)نظام های کشور ها در حال توسعه :

 

در نظام های کشور های در حال توسعه استفاده ی صحیح و مناسب از وسایل ارتباط جمعی  می تواند در توسعه ی اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و فرهنگی این گونه جوامع موثر واقع شود به همان گونه که سو استفاده از این وسایل موجب عقب ماندگی بیشتر و کندی روند توسعه می گردد.مطبوعات و رادیو و تلوزیون با پخش و گسترش اندیشه ها قادرند وجدان اجتماعی فرد را بیدار کرده و با آشنا ساختن و آگاهی دادن به آنها به اهمیت اجرای برنامه های مهم مملکتی توجه وعنایت سریع و وسیع همگان را به لزوم تحولات اساسی در جامعه گوشزذ کنند .

 

 

 

اقناع وترغیب:

 

تبلیغ به عنوان عام کلمه با فرآیند روان شناختی و متقاعد سازی ارتباط نزدیکی دارد متقاعد سازی یکی از نمونه های بارز و برجسته ی بخش های مربوط به نگرش و تغییر نگرش می باشد . تبلیغ را می توان فر آیند ارتباطی متقاعد گرا دانست که رسانه ها زمینه ی تحقق آنرا به وجود می آورند به نحوی که می توان ادعا کرد حیات تبلیغ با رسانه رابطه ی تنگا تنگی پیدا کرده است. امروزه تبلیغ نه تنها بخشی از رسانه ها شده است بلکه در مواردی یکی از علل وجودی آنها به شمار می رود .مبلغان تبلیغات سیاسی – تجاری- خدمات فرهنگی و اجتماعی همگی به نوعی دست اند کار کوشش های متقاعد سازی رسانه ای هستند . واز این بابت دارای مشترکات زیادی می باشند درباره ی تبلیغات سیاسی و ارتباطات سیاسی می توان گفت این گونه تبلیغات عبارت است از طرح یکطرفه ی عقاید و دیدگاه ها به نحوی که مخاطب را به گونه ای داوطلبانه و از روی اختیار به پذیرش آن وادار سازد به نحوی که این فکر یا دیدگاه اصولا فکر یا دیدگاه خود شخص است اما در تبلیغات تجاری نظیر آنچه که کمپانی نوشابه سازی کوکا کولا در جهان انجام می دهد متقاعد سازی رنگ ترغیب  به خود می گیرد .وبیش از هر چیزی این تبلیغ با حوزه ی هیجانی و عاطفی افراد سرو کار داشته و ربطی به حوزه ی شناختی آنها ندارد.

 

سازمانها ی تبلیغاتی با بهره گیری از فنون متقاعد سازی یر افکار عمومی و یابر نظرات گروهها ی اجتماعی مسلط شده و آنها را به نفع هدف  های خود جهت دهند.

 

متقاعد سازی فرآیندی است برای تغییر نگرش و نگرشها ارزیابی های پایداری از جنبه های مختلف دنیای اطراف ما هستند اما هدف از متقاعد سازی نوعی ایجاد یا دگرگونی در عواطف و احساساتی است که ممکن است به رفتار دینی – سیاسی – اجتماعی و اقتصادی منتهی گردد (رسانه ها به عنوان سخت افزار تبلیغ شناخته می شوند و در کنار آن نظریه ها دیدگاه ها ومتون متقاعد سازی وشیوه های تغییر نگرش جزو جنبه های نرم افزاری تبلیغ به شمار می روند .)

 

تبلیغات رسانه ای را در این راستا باید پوششهای متقاعد گرایانه ای دانست که بیشتر از همه به ابزار و فنون در حوزه ی علمی ارتباطات وروانشناسی اجتماعی وابستگی دارد .امروزه نظریه پردازان وپژوهشگران نه تنها توانسته اند پدیده های متقاعد سازی وتغییر نگرش را توضیح دهند بلکه توانسته اند طرح های انگیزشی مشخصی را که به رفتار های مختلف سیاسی – اقتصادی و دینی می انجامد را تبیین کنند.

 

هنر تغییر دادن عقاید:

 

در بیشتر سالهای قرن 20 روان شناسان اجتماعی به موضوع اندازه گیری نگرشها – افکار عمومی و تاثیر تبلیغات علاقه مند بوده اند  در سالهای 1940 و1950 پژوهشهای گسترده و فعالی در دانشگاه های امریکا به اجرا در آمد . این اولین پژوهش در زمینه ی تبلیغات بوده است.نتایج پژوهشهای انجام گرفته به صورت مجموعه ای از کتاب منتشر شد که اولین آنها ارتباطات و ترغیب (کارل پاولند )آمریکائی در سال 1953 می باشد مباحث مربوط به تغییر افکار ومتقاعد سازی و ترغیب در این کتاب به صورت فرمول :که می گوید ؟به چه کسی می گوید ؟ چه چیزی می گوید ؟در چه کانالی می گوید؟وچه اثری دارد؟ ارائه شده است.

 

پیدایش خبر گزاری ها ی جهانی :

 

 

 

انتشار سریع و پی در پی روزنامه ها در سراسر اروپا و امریکا این نیاز را ایجاد کرد که برای ارسال اخبار کشور های اروپائی وهمچنین ارسال اخبار مربوط به آمریکا بایستی به مراکز خبری دست یافت که با ارسال خبر نگاران حرفه ای و کار کشته به اقصی نقاط جهان بتوانند رویدادهای سراسر اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر را پوشش دهند این نیاز باعث تشکیل خبر گزاری های مختلف در سراسر جهان شد که مهمترین انها عبارت است   خبر گزاری انگلیسی رویتر  و   خبر گزاری فرانسه (فرانس پرس ) خبر گزاری آسوشید پرس و خبر گزاری آلمانی دیچوله .

 

 

 

1)خبر گزاری هاواس:نخستین خبر گزاری جهان در سال 1835 شروع به کار کرد و تا سال 1870 بدون هیچ رقیبی در فرانسه مشغول به کار بوده است.

 

 

 

2)خبر گزاری وولف:در برلین در سال 1849 تاسیس شده ودر سال 1865 بیسمارک صدر اعظم معروف آلمان آنرا تحت کنترل دولت پروس در آورد .

 

 

 

3)خبر گزاری رویتر:این خبر گزاری در سال 1851 در لندن تاسیس شد . رویتر اولین خبر گزاری جهانی بود که اخبار را به سرعت و با وسعت جهانی از سراسر دنیا به همه جا انتشار می داد.

 

 

 

4)خبر گزاری آسوشید پرس :این خبر گزاری در ایالات متحده ی آمریکا در نتیجه ی اتحاد شش روزنامه بزرگ نیویورک در سال 1848 پدید آمد ه ودر ارسال اخبار اروپا به آمریکا نقش مهمی ایفا کرده است.

 

 

 

خبر گزاری های یاد شده به سبب آنکه رقابت را بی فایده می دیدند به سرعت به هم نزدیک شدند و در سال 1872  توافق نامه ای به امضا چهار خبر گزاری هاواس و وولف و رویتر و آسوشید پرس رسید که بر اساس آن به مبادله ی اخبار می پرداختند و بدین قرار نخستین تقسیم بندی جهانی پدید آمد.

 

اتهام امپریالیسم رسانه ای که در حکم شعار منتقدان خبر گزاریها بود اساس و پایه ی تاریخی محکمی دارد که در قرن 19 شارل هاواس در فرانسه پل ژولیوس رویتر انگلستان و برنارد وولف خبر گزاری آلمان را تاسیس کردند در ست همانند جارچیانی بودند که تصمیمات دادگاههای روم باستان را اعلام می کردند.خبر نگاران هاواس رویتر و وولف در سرتاسر مستعمرات پراکنده می شدند تا از مناطقی که زمینه ی گرفتن امتیاز های مالی سود آور برای تاجران بودند کسب خبر کنند کشور های اروپائی در این مناطق از منافع بسیاری بر خوردار می شد از این رو بریتانیا فرانسه و آلمان برای جلو گیری از بروز رقابتهای غیر اصولی در این زمینه طی پیمان اتحاد خبر گزاریها جهان را به حوزه های ذی نفوذ تقسیم بندی کرده برخی از کشور ها زیر سلطه  امپراتوری بریتانیا کشور های خاور دور زیر سلطه ی رویتر امپراتوریهای اسپانیا فرانسه ایتالیا پرتغال زیر سلطه ی خبر گزاری هاواس و سرزمینهای استرالیا نیوزلند و آلمان و سرتا سر آمریکا ی لاتین تحت نفوذ خبر گزاری آلمان بودند.

 

خبر نگاران بی باک از خبر گزاری ها در کنار همکارانشان که در استخدام روزنامه های امپراتوری کبیر بریتانیا به ویژه روزنامه تایمز لندن بودند برای تهیه گزارش مثل ماموران مخفی به همه جا سر می زنند در این راه منابع نا محدودی را چه به لحاظ انسانی و چه به لحاظ مالی صرف می کردند . جنگها و نبردهای مختلف مذهبهای بیگانه و رسم های عجیب جنگلها و کوهها وحشیان و بت پرستان بیماریهای رایج و انقلابهای مختلف توسط خبر گزاری ها در اختیار مخاطبان رسانه ها در قرن 19 گذاشته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعات انتقادی در وسایل ارتباط جمعی :

 

1)مارکسیسم کلاسیک

 

2)نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها

 

3)مطالعات فرهنگی

 

4)مطالعات فرهنگی توده

 

5)مکتب فرانکفورت

 

 

 

1)مارکسیسم کلاسیک:

 

مارکس ضمن تفکیک زیر بنا و روبنا در جامعه نقش اساسی را به زیر بنا می دهد زیر بنا همان شیوه ی معیشت است و روبنا ایدوئولوژی . به اعتقاد مارکس طبقه ای که ابزار های تولید را مالک هستند یعنی بر زیر بنا مسلط می باشند برای بقا و ماندگاری خود اندیشه های متناسب با آن را تولید می کنند به عبارتی اندیشه ی هیات حاکمه اندیشه ی حاکم بر جامعه است به این علت است که مارکس آزادی جامعه را دروغین می داند و معتقد است و قتی امکانات و اختیارات جامعه دردست طبقه ی کار گر باشد آزادی واقعی مطبو عات نیز محقق می شود.

 

 

 

2)نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها:

 

این نظریه بر وابستگی جهان بینی به زیر ساخت اقتصادی تاکید دارد و توجه پزوهش و تحقیق را متوجه تحلیل تجربی ساختار مالکیتی  و گونه های عملکردی نیرو های بازار رسانه ها می سازد . از این نظر است که نهاد رسانه ای را باید از نهاد اقتصادی و نظام اقتصادی جدا ندانست که این نظام نیز با نظام سیاسی پیوندی تنگاتنگ دارد.

 

 

 

3)نظریه ی مطالعات فرهنگی :

 

در این نظریه جایگاه خاصی برای عنصر فرهنگ در نظر گرفته می شود به دعبارت دیگر مثل نظریات مارکسیسم کلاسیک بر اقتصاد صرف تاکید نمی شود بلکه در این مجموعه نظریات کسانی مثل – گرامشی – آلتوسر – روزه گاردی هر یک به نوعی عامل فرهنگی را موثر تر لز اقتصاد می دانند.

 

 

 

 

 

4)نظریه ی مطالعات فرهنگ توده:

 

مجموعه ی نظریاتی است متاثر از مکتب فرانکفورت معروفترین صاحب نظر در این مجموعه ادگار مورن است او با طرح نظریه ی زمان زدگی  به مسله ی صنایع فرهنگی و فرهنگ توده شک تازه ای بخشیده است.تا پایان قرن 19 عصر استعمار فکر و اندیشه که دارای زمینه های نا محدود است آغاز می شود . همچنین با تحولات صنعتی صنایع فرهنگی جدید هم به وجود می آید که دارای خصوصیات تجاری هستند . فرهنگ توده محصول همین صنایع فرهنگی است این فرهنگ فرهنگ سطحی  و مبتذل در سطح انبوه تولید می کند که خلاقیت را از بین می برد و کار فرهنگی را تبدیل به کالای تجاری می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)مکتب فرانکفورت:

 

بیشتر کارهای مکتب فرانکفورت در جهت انتقاد از جامعه ی نوین و اجزای سازنده اش بوده است.

 

مکتب فرانکفورت تفکیکی میان عقلانیت صوری و عقلانیت ذاتی به وجود آورده که به صورت آشکار پذیرفته شده است.عقلانیت صوری بدون تامل به مسئله ی کار آمدترین وسایل به هر مقصودی توجه دارند آنها این نوع عقلانیت را خرد تکنولوژیک که هدفش  خدمت به نیرو های سلطه گر است نه رها ساختن مردم از بند تسلط طرفداران این نظریه هرکایمر و تئودر آدرنو و

 

هابر ماس می باشد.

بازدید از شرکت توزیع نیروی برق

آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

امپریالیسم خبری

بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی

بازدیدهای دانشجویان واحد 13

 

بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی

بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری

بازدید دانشجویان کامپیوتر

بازدید از موزه هنرهای معاصر

بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی

بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور

بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا

ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲

 بازدید از روابط عمومی HYUNDAI

تجلیل از استادان واحد 13

بازدید از روابط عمومی HYUNDAI

ثبت نام کنکور سراسری

 فرم نظرسنجی را تکمیل کنید

دانشجوی عزیز روزت مبارک

خلاصه و نقد کتاب موج سوم

تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی

تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی

 

 

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)