شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز!
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران (علمی کاربردی)
جزوه قانون اساسی و حقوق اساسی نویسنده: شهرام الف، خبرنگار بدون مرز و با مرز! - ۱۳٩٢/٦/٥

 

جزوه قانون اساسی و حقوق اساسی

 

1.    حق : جامعه برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز های خاصی می دهد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند .مانند: حق رای ، حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و ...

 

2.     حقوق :  ( جمع حق است ) مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

 

3.    تقسیم حقوق : 1. حقوق عمومی     ،  2. حقوق خصوصی

 


 

 

4.    حقوق عمومی : مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد.

Jحقوق عمومی از بخش های : 1.حقوق اساسی  2.نهادها و سازمانهای حقوقی 3 .حقوق بین الملل عمومی  4.حقوق شهرداری و امور اراضی  5.حقوق اداری و استخدامی  6.حقوق کار و تامین اجتماعی  7. حقوق بیمه 8 .حقوق ثبت و ... تشکیل شده است.

 

5.    حقوق خصوصی :مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط شخصی افراد است. حق خصوصی یعنی این فرد حق دارد و آزاد است و دیگران حق ندارند . مثلا حضانت بچه، حق مادر است یعنی دیگران این حق را ندارند و بر آنها حضانت این بچه ممنوع است.

حقوق خصوصی از بخش های : 1. حقوق کار ، حقوق مدنی ، حقوق تجارت  ، حق مالکیت ، حق ارث و ... تشکیل شده است .

 

6.      تفاوت حقوق خصوصی و حقوق عمومی :

 

1.قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است  اما  قواعد حقوق عمومی بر مبنای اراده جمعی است .

 

2  . در حقوق خصوصی نفع  اشخاص مهم است  امادر حقوق عمومی منفعت کل جامعه (عموم مردم) مورد نظر است.

3. در حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط اشخاص  با یکدیگر است  اما  در حقوق عمومی قواعد حاکم بر روابط کل جامعه است .

 

 

7.    هر شخص :

 

الف) شخص حقیقی :  هر انسان زنده ای است که  صاحب حق و تکلیف است.

 

 ب)  شخص حقوقی : عبارت است از دسته ای از افراد انسان یا موسسه ای از موسسات تجاری یا خیریه و غیره که قانون به آنها شخصیت می‌دهد .( مجموعه ای از افراد با یک هدف مشترک )

 

8.    تعریف حقوق اساسی: حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابل سه قوا را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق عمومی است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد .

 

9.    منابع حقوق اساسی :  1.قرآن ،  2.سنت ،  3.اجماع ،  4.عقل

 

10.                 قاعده حقوقی :  قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم – امنیت- حفظ حقوق و آزادی های افراد و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.

 

 

 

11.                 ویژگی های قواعد حقوقی:

1-    الزام آور بودن :  یعنی در صورت تخلف مجازات در پی  دارد.

2-    ضمانت اجرا : یعنی دولت تضمین میکند که در صورت تخلف اشخاص از قواعد مجازات را اجرا کند.

3-    یک امر کلی و عمومی است : یعنی  همه ی افراد برای حفظ نظم اجتماع مجبور به رعایت آن می باشند.

مثال : مهریه : پرداخت آن الزامی است ، دولت ضمانت کرده است که در صورت پرداخت نکردن مجازات کند ، برای همه مرد ها بدون استثنا مجبور به پرداخت آن هستند.

 

12.                 تعریف قانون اساسی : قانون اساسی یک قاعده حقوقی  و اولین و مهمترین منبع حقوق اساسی است. پس با توجه به تعریف قاعده حقوقی ، قانون اساسی نیز الزامی و کلی است و ضمانت اجرا دارد.

 

13.                  ویژگی های قانون اساسی:از آنجا که قانون اساسی سند مهم حقوقی و اساسی یک نظام تلقی می گردد به عنوان منبع مهم و همیشه قابل ارجاع و با ضمانت اجرای قوی حقوق اساسی معرفی شده است، برای تنظیم و تدوین و حتی نحوه نگارش آن ضوابط و معیارهایی را بیان نموده اند که اختصارا به چند خصیصه مهم آن اشاره می شود:
الف) قانون اساسی می بایست از عقیده و مرام و ارزشهای خاص جامعه خود الهام بگیرد و متناسب با فرهنگ و نیازمندیهای جامعه خویش باشد.
ب) ابتکاری و غیر تقلیدی بودن قانون اساسی یک کشور از خصایص بارز اعتبار قانون تلقی می گردد و می بایست به سوی فرهنگ و متخصصان و خبرگان کشور خود روی آورند و از آنان برای تدوین مقررات کمک بگیرند.
ج) قانون اساسی به امور جزیی نپردازد که در غیر این صورت آن را از حالت بنیادی و چهار چوبی خارج می سازدو در واقع قانون اساسی حتی الامکان باید به امور ثابت انسانیت بپردازد و امور نفسیر را به قوانین عادی واگذار کند.

 

14.                 طرق وضع قانون اساسی :از طریق همه پرسی  قوانینی پیشنهاد میشود  سپس شورای نگهبان  آن قوانین را بر اساس قرآن و سنت بررسی میکند که بر خلاف شرع و عرف و احکام اسلامی و بر ضد منافع کشور نباشد و بعد آن را به مجلس ارجا می دهد و دوباره بعد ازرای نمایندگان مردم آن قانون تصویب میشود.

 

15.                 تجدید نظر در قانون اساسی : تجدید نظر در قانون اساسی به دو صورت است :1) اصلاح ، 2) تکمیل .    یعنی ممکن است در شرایط خاص و یا به خاطر مصلحت کشور قوانین جدیدی وضع گردد که بعد از آن شرایط  با تائید مراجع و مقامات سیاسی و در نظر گرفتن مصلحت کشور ،مجلس آن قوانین را حذف یا اصلاح میکند .به طور مثال قوانینی که در هنگام جنگ وضع میشوند میتوانند بعد از اتمام جنگ از قانون اساسی حذف گردند یا اصلاح شوند و جزئی از قوانین اصلی قانون اساسی کشور شود.

 

16.                 به طور کلی بازنگری در قانون اساسی ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد :
1)انتخاب یک مجلس ویژه برای تجدید نظر به نام مجلس مؤسس یا کنوانسیون،صرفأ برای تجدید نظر نه قانونگذاری عادی
2)انعقاد مجالس قانونگذاری عادی ( مجلس نمایندگان و سنا ) در یک مجلس واحد به نام کنگره بدون داشتن اختیار قانونگذاری
3)اعطاء اختیار تجدید نظر به مجالس قانونگذاری عادی قبل از تشکیل انها
4)تشکیل یک شورای بازنگری منتخب از طرف ملت و یا خود ملت از طریق رفراندوم

 

17.                 تمایزات قانون اساسی : یعنی تفاون قانون اساسی با سایر قوانین .مهم ترین این تمایزات عبارتند از:

 

 1 -از جهت وضع تصویب : معمولا قانون اساسی با تشریفات سنگین تر و بیشتری در مقایسه با قوانین عادی تصویب میگردد ،اما قوانین عادی فقط از طریق مجلس وضع و تصویب میشود.
- 2
از لحاظ شرح وتفسیر: شرح وتفسیر قانون اساسی تابع تشریفات خاص ومتمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است حتی مرجع تفسیر این دو دسته از مقررات هم از یکدیگر جدا است به عنوان مثال در ایران تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است .اما مرجع تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس
است.
- 3
از لحاظ لغو تغییر: قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر یا تبدیل می شود واگرکشوری مسئله بازنگری وتجدید نظر در قانون اساسی خود را بپذیرد. دراین مورد تشریفات سنگینی را وضع می کند .حال آنکه در مورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد.
- 4
از جهت تبعیت و مطابقت قوانین با یکدیگر: قانون اساسی در راس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشوری قرار دارد و مقررات پائین تر از آن مثل قوانین عادی احکام و نظام نامه های قوه مجریه نباید به نحوی باشد که قانون اساسی را نقض کند یا با اصول آن مغایر باشد در صورت تشخیص ،عدم انطباق یا مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی توسط مراجع صالح (مانند شورای نگهبان در ایران ) آن دسته از قوانین از درجه اعتبار ساقط می شود.

 

 

18.                  دستگاههای مختلفی که ضمانت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارند ، (با ذکر اصول) :

1)    مردم  : طبق اصل 8 : دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای همگانی است بر عهده مردم به یکدیگر ، مردم به دولت  ، دولت به مردم .

2)    نهاد رهبری : طبق اصل 57: مهم ترین دستگاه است که سه قوا وظایف خود را تحت نظارت و امر ولایت فقیه اعمال و اجرا میکنند.

3)    ریاست جمهوری: طبق دو اصل 113 و 126 : عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد که از جمله این مسئولیت ها امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است .

4)    شورای نگهبان : طبق اصل 92 :  از مهمترین دستگاههای ضمانت اجرا می باشد که موظف است کلیه مقررات و قوانینی که مجلس تصویب میکند  را  کنترل نموده که خلاف اصول  قانون و احکام اسلامی نباشند.

5)    مجلس: طبق اصل 90: وظیفه مجلس غیر از تصویب قوانین ، رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی و حقوقی از طرز کار سه قوه و به عبارتی نظارت بر حسن اجرای قوانین حاکم در کشور است .

6)    قوه قضائیه: طبق اصل 156 : موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت و  تحقق آزادی های مشروع  حمایت کند .

 

19.        تعریف دولت : دولت نهادی درون حکومتی است که از طرف حکومت تاسیس می شود و اختیارات و قدرتش را از رئیس حکومت که ولی فقیه یا رهبری  می باشد می گیرد .  مجموع این سه قوه 1- قوه مقننه یا قانونگذار ، 2- قوه مجریه یا اجراکننده ، 3- قوه قضائیه یا قضاوت کننده  ، دولت را تشکیل می دهند که اصطلاحاَ آن را دولت به معنای بزرگ می گویند چون بیشتر مواقع قوه مجریه به تنهایی دولت خوانده می شود .

 

20.                 عناصر تشکیل دهنده دولت :

 

1.مردم (جمعیت): عنصر اولیه و بنیادی موجودیت دولت، مردم است. دولت را به عنوان نهادی بشری، بدون مردم نمی توان تصوّر کرد. باید عده کم و بیش زیادی از مردم وجود داشته باشند و به فرمان روا و فرمانبردار تقسیم شده باشند تا دولت تأسیس شود..


2.سرزمین: امروزه سرزمین، یک عامل اساسی و اجتناب ناپذیر برای وجود دولت تلقّی می شود و بسیاری از حقوق دانان، دولت منهای میهن معیّن و محدود را مردود می شمارند. سرزمین یک دولت، شامل خاک، آب و فضا است.

3.حکومت (سازمان حکمرانی): حکومت به معنای سازمانی که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی (مانند قوه قانون گذاری، قضائیه و مجریه) باشد، از عمده ترین عناصر و عوامل تشکیل دولت است و دولت به وسیله این نهادها، تجلّی یافته و اعمال حاکمیت می کند. حکومت کارگزاری است که بدان وسیله اراده دولت متبلور می شود، بیان می گردد و جامه عمل می پوشد.

 

21.                  تعریف حاکمیت : حکومت (government) گروه به خصوصی از افراد است که در چارچوب دیوان اداری، دولت را اداره می کند و بر دو نوع است : 1. حاکمیت الهی و 2. حاکمیت ملی.

 

22.                 حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران :حاکمیت مردم که در طول حاکمیت الهی است بدین معنی می باشد که مردم حاکمیت خود را از خدا می گیرد چنانکه اصل 56 مقرر می دارد:... و هم او (خدا) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. اصول قانون اساسی نحوه تحقق حاکمیت مردم را در دو مرحله وضع قانون و اجرای آن پیش بینی نموده است.در مرحله وضع قانون از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 6) و شرکت در همه پرسی (اصل 59) شرکت در شورای اسلامی و انتخاب اعضای آنها که به موجب اصل هفتم قانون اساسی می باشد محقق می شود.

 

 

 

23.                  بررسی اصل 56 و حاکمیت :

 

1)    حاکمیت مطلق از آن خداست .(حاکمیت الهی)

2)    خدا حاکم انسان است .

3)    انسان به اذن خداوند بر سرنوشت خود حاکم است .(حاکمیت ملی )

 

24.                  اصول کلی قانون اساسی :

 

Jاصول بنیادی :
اصل یکم ؛

 یعنی جمهوری اسلامی ایران که با رای آری مردم پس از شاه آن را قبول کردند .
Jاصول اعتقادی:
اصل دوم؛

پایه های جمهوری اسلامی بر این اصول پنجگانه اعتقادی مسلمانان بنا شده است :
ایمان به خدای یگانه و وحدانیت و حاکمیت مطلق خدا
به کار گیری اصول قرآنی مانند عدل و... به عنوان قوانین
اعتقاد به معاد
اعتقاد به نبوت
اعتقاد به امامت که نیاز به داشتن رهبر را توجیه میکند.
Jاصول کرامت:
اصل دوم بند ششم ؛

خداوند انسان را در قرآن به عنوان برترین مخلوق خود و یا اشرف مخلوقات نام آورده بنابر این انسان لایق بهترین امکانات و تجهیزات ، آزادای کامل و هرگونه رفتار و برخورد ی که شایسته کرامت و ارزش آن مانند عدل و اسقلال و برابری قومی و جنسی و ... می باشد .
Jاصول اخلاقی ، اجتماعی ، فرهنگی :
اصل سه بند یک و سه و چهار، اصل سی ام ، اصل هشتم ؛
در این اصول اعمال و قوانینی مانند امر به معروف و نهی از منکر ،حق آزادی مطلق انسانها در انتخاب رهبر و مسئولان خود ، ایجاد محیطی مناسب برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و نبارزه با فساد ، تامین عدالت اجتماعی ، فراهم نمودن تمامی امکانات برای تحصیل و همچنین تربیت بدنی تمام مردم در همه سطوح به طور رایگان ، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر
Jاصول مذهبی :
اصل سوم بند شانزدم ، اصل یازدهم ،اصل دوازدهم ، اصل سیزدهم، اصل چهاردهم ، اصل صدو پنجاه و دوم ؛
این اصل به سه شاخه : امت اسلامی ، دین و مذهب رسمی کشور ، اقلیت های دینی تقسیم شده است . در این اصول به دفاع از حقوق همه مسلمانان و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان بدون در نظر گرفتن و همچنین رعایت حقوق اقلیت های دینی ساکن ایران و احترام به دین و شخصیت آنها و آزادی آنها مشروط به عدم نقض قوانین جمهوری اسلامی است و دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و قابل تغییر نیست و تمامی امور بر طبق قوانین اسلامی انجام می پذیرد و قوانین بر اساس قرآن نوشته میشود .
Jاصول ملی :
اصل نهم ، اصل پانزدهم ،اصل هفدهم ، اصل هجدهم
در این اصول میپردازیم به اینکه : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها هیچ تاثیری بر اجرای عدالت بین آنها نباید داشته باشد . پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است . زبان رسمی کشور زبان فارسی است . در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر جدایی ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و مردم است . مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

25.                  حقوق مردم
فصل دوم از حقوق اساسی اختصاصی به حقوق مردم اختصاص داده شده است. هر انسانی به صورت طبیعی و خدادادی دارای حقوقی است. هر انسانی به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادی، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهی، تعلیم و تعلم و... است .از نکته های چشمگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به حقوق مردم و آزادی های عمومی و اجتماعی است.
مهم ترین حقوق و آزادیهایی که در این فصل آمده، به شرح زیر می باشد:
1)حق برابری همه مردم در برابر قانون.

2)حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها.
3)حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی.
4)حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل.
5)حق مصونیت از تجسس.
6)حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض.
7)حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.
8)حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانند تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها.
9)حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید.
10)حق آزادی کار و شغل.
11)حق برخورداری از تامین اجتماعی.
12)حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش.
13)حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز.
14)حق انتخاب محل اقامت.
15)حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها.
16)حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل.
17)حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین.

       Jاصل مساوات و برابری: طبق این اصل مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همچنین در بند 9و14 اصل سوم ،اصل بیستم به این مساله اشاره شده

J حقوق زن :در اینجا زن از حالت (شی بودن و یا ابزار کار بودن)در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ،خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی تلتش می کندهمچنین در بند 14 از اصل سوم و در فصل سوم اصل 20و 21 به حقوق زنان اشاره دارد.

! وظیفه  دولت :
1)ایجاد ضمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2)حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودک بی سرپرست.
3)ایجاد دادگاه سالم برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4)ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5)اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
!آنچه طبق قانون اساسی برای زنان در نظر گرفته نشده است:
1) با توجه به شرایط و ویژگیهایی که برای ولی امر مسلمین و امامت امت پیش بینی شده است زنان از پذیرفتن این مسوولیت معاف هستند.
2)  زنان از تصدی مشاغلی که مستلزم قضاوت و فصل خصومت بر اساس احکام قضایی اسلام باشد ممنوع شده و تنها برای مردان مجاز است.
3)ریاست جمهوری تنها سمتی است که صریحا قانون اساسی آن را مختص مردان دانسته است.

Jحقوق سیاسی افراد:حکومتها موظفند علاوه برحمایت و حفظ امنیت برای افرادخود حقوق آنان را نیز رعایت نموده اصل 41و اصل 25و اصل 6 نیز به این موضوع اشاره دارد.

Jحقوق اجتماعی مردم ایران : مثل حق داشتن شغل مناسب ،حق برخورداری از تامین اجتماعی،حق داشتن مسکن مناسب، حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی ، حقوق اقتصادی مردم ، حقوق قضایی افراد در جمهوری اسلامی ایران

Jدر اسلام برای اجرای عدالت و قضاوت بین مردم سفارش زیادی شده است. همچنین درباره حق مالکیت باید بدانیم که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و قانون برای مالکیت های نا مشروع اعم از : ثروت های ناشی از ربا، غصب ،رشوه، سرقت، قمار و... هیچ ارزشی قائل نشده است.

 

26.                  آزادی و اقسام آن :
مونتسکیو در تعریف آزادی می گوید: آزادی یعنی انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و میدهد بکند و آنچه که قانون منع کرده و صلاح او در آن نیست مجبور به انجام آن نگردد

27.                 اقسام آزادی:
Jآزادی فرد:
انسانها در ایران تنها در برابر خدا تسلیم بوده و بندگی برای غیر خدا ممنوع ونامشروع می باشد. در اسلام آزادی یک امر قراردادی و جعلی نیست بلکه امری فطری است که با خلقت هر انسان در نهاد او به ودیعه گذاشته شده است.
Jآزادی فکر وعقیده:
قرآن می فرماید ( لا اکراه فی الدین) قرآن به حضرت محمد می فرماید:یعنی تذکر بده و بیاد آر زیرا وظیفه تو یادآوری است نه الزام و اجبار دیگران
Jآزادی سیاسی
Jآزادی در انتخاب شغل و کسب
Jآزادی انتخاب محل اقامت
Jآزادی های مربوط به فرقه های اسلامی(غیر شیعی)
Jآزادی های مربوط به اقلیت های مذهبی
Jآزادی های مربوط به اقوام و قبایل ایران

 

28.                 تعریف مصونیت : مصونیت و یا به عبارت دیگر امنیت یعنی اینکه افراد از هر گونه تجاوز و تعرضی نظیر ضرب و جرح – حبس-شکنجه های روحی و جسمی و سایر مجازاتهای غیر قانونی و به تعبیر دیگر هر عمل منافی شئون و حیثیت انسانی و بهره کشی که براساس موازین منطقی و قانونی نباشد در امان بماند.

 

29.                  انواع مصونیت:

 

1)مصونیت شخصی یا امنیت فردی

یکی از موارد موجود در قانون اساسی مصونیت شخصی یا امنیت فردی می باشد :

Jاصل 21 :حیثیت, جان, مال, مسکن و حقوق و شغل افراد محفوظ است و یادآور شده اشت که اشخاص از لطمات وارده به این موارد مصون هستند و در صورت بروز مشکل می توانند حق خود را مطالبه نموده مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

Jاصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانونتجویز کند.

Jاصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

Jاصل25 : به شرح این موضوع می پردازد که اشخاص در حفظ حریم خصوصی خویش در حمایت قانون قرار دارند و هرگونه تجسس , استراق سمع و فاش نمودن مکالمات تلفنی از نظر قانون رد شده و با شخص خاطی برخورد می شود مگر به حکم قانون.
Jاصل 28 : این اصل اشخاص را در انتخاب شغل مناسب برای خود مختار دانسته و به افراد اجازه داشتن شغل را داده است و این حق برای همه یکسان می باشد.
Jاصل 31: نیزحق داشتن مسکن را برای تمام افراد محترم می شمارد و دولت را برای ایجاد آن ملزم می دارد.

J اصل 38 :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.


Jاصل 40: که از مهمترین اصول قانون اساسی می باشد چرا که این اصل به نقل از پیامبر اکرم گرفته شده و به عنوان قاعده لا ضرر معرفی می شود و اشخاص در برابر ضرر و زیانی که برای احقاق حق خود به خود و یا به دیگران می زنند مسئول هستند.
Jاصل41 :تابعیت اشخاص نیز از دیگر مواردی است که به عنوان مصونیت های شخصی از آن یاد می شود.
Jاصل46: این اصل نیز اشخاص را در مورد حفاظت از مالکیت حاصل از کسب و کار مصون داشته البته غیر از اموالی که از راه غیر مشروع حاصل شده باشد.


2)امنیت قضایی: تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه مردم که تحقق عدالت منوط به دو امر : الف)حق دادخواهی ، ب)  آزادی دفاع ، است .( اصول156 و 2 بند 14 و166و167)


3)اصول قضایی که شامل :

الف) اصل لزوم رعایت موازین اسلامی در کلیه قوانین از جمله قوانین قضائی (اصول 159 و 163)

ب) اصل برائت ( اصل 37)

پ) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجراء مجازات از طریق مراجع قانونی (اصل 36)

ت) اصل علنی بودن محاکمات(اصل 165)

ث) اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی (اصل 169)

ج) اصل لزوم رسیدگی به شکایات و تظلمات (اصول 156 و 167)

چ)اصل لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی (اصل 171)


4)مصونیت قاضی ( اصول 164 و 171)

 

30.                  وظائف و اختیارات قوه مقننه:قانونگذاری مهمترین وظیفه قوه مقننه قانونگذاری در چهار محور است:

          الف)قوانین معمولی : که عبارتند از قوانین و مقررات جاری کشور که اصل 71 قانون اساسی به آن اشاره دارد.

           ب) قوانین خاص و سازمان دهنده: قوانینی که به لحاظ اهمیتی که دارد به صورت خاص مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است.مانند شوراها، امنیت و مصونیت، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و...

          ج)قوانین تفویضی:  بنا بر اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند تصویب برخی قوانین آزمایشی و یا تصویب دائمی اساسنامه دستگاههای دولتی را به کمیسیونهای تخصصی خود واگذار کند.

          د ) تفسیر قوانین:  وظیفه دیگر مجلس در حوزه قانونگذاری تفسیر قوانین مبهم است.

!نظارت؛ وظیفه محوری دیگر قوه مقننه نظارت است که در چند جنبه ظاهر می شود:

الف) نظارت تاسیسی: که شامل نظارت بر تشکیل دولت و رای اعتماد به وزیران و کابینه و همچنین نظارت بر تغییر وزرا و نیز درمورد تسلیم برنامه دولت به مجلس می شود.

 ب) نظارت اطلاعی: که شامل اطلاع مردمی، سئوال از وزیر و ریس جمهور و تحقیق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه های زیر مجموعه آنها،

 ج)نظارت استصوابی: بر معاهدات و قراردادهای بین المللی ، نظارت بر تغییر خطوط مرزی ،نظارت بر برقراری حالت فوق العاده و محدودیتهای ضروری، نظارت بر صلح دعاوی مالی دولت یا ارجاع ان به داوری، نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات به خارجیان،

 د) نظارت مالی: نظارت مالی بر تدوین بودجه ، اجرای بودجه

ه) نظارت سیاسی ؛ بر مسیولیت سیاسی اعضا قوه مجریه، استیضاح وزیران، و رییس جمهور.

31.                  وظایف و اختیارات قوه مجریه:

Jاداره امور عالیه کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی، امضای قراردادهای بین المللی، اعزام و پذیرش سفیران و ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور
Jریاست اعمال اجرایی کشور؛ که زیر نظر وزرا و سازمانهای اجرایی زیر مجموعه ریاست جمهوری انجام وظیفه می کنند.
Jوظایف در ارتباط با تعامل با قوای دیگر: امضای قوانین ، همه پرسی ، نصب و عزل وزیران ، توقف انتخابات، تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی
Jتصویب لوایح و ارسال به قوه مقننه ، تصویب آیین نامه ها ی اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و ...

32.                 وظائف قوه قضاییه:

Jرسیدگی و صدور حکم
Jنظارت بر حسن اجرای قوانین
Jکشف جرم ، تعقیب و مجازات مجرمین
Jپیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
Jاداره زیر مجموعه ها قوه قضاییه و...

 

33.                 وظایف شورای نگهبان:
Jتشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادی و مصوبات موقتی و آزمایشی .
Jتفسیر قانون اساسی .
Jتائید صلاحیت کاندیداهای زیاست جمهوری.
Jحضور اختیاری در جلسات مجلس شورای اسلامی هنگام مذاکره درباره لوایح و طرحهایی که در دستور کار مجلس قرار دارند.
Jنظارت بر کل انتخابات ایران

 

 

تصاویر جدید استاد ملکی دوست

تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی

رهام جوان ترین دانشجوی ایران

یک جوان دیگر از دست رفت!

تصاویر جدید استاد آل قیس

برنامه امتحانی روابط عمومی

ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای

ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93
 

تصاویر جدید استاد حاج علی

ثبت نام علمی کاربردی 92-93

نشست نمایندگان با جاوید مهر

استاد سعید میرشاهی

برنامه هفتگی

استاد علیرضا آل قیس

استاد سعیده حاج علی استاد سمیه کاظم زاده

The second report on English

... علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر

  نظرات ()
مطالب اخیر ورود به سامانه نماد علمی کاربردی ورود به سامانه سجاد ورود به سامانه نماد کتاب منشور ملل متحد لیلی رضوی طوسی مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ ورود به سامانه سجاد انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهلت ثبت نام انتقال دانشجو انتخاب واحد علمی کاربردی تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجانی
کلمات کلیدی وبلاگ علمی کاربردی (٥٩) دانشگاه علمی کاربردی (٢٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی (٢٠) جامع علمی کاربردی (۱٤) ثبت نام (۱۳) علمی کاربردی واحد 13 (۱۱) دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱٠) واحد 13 علمی کاربردی (۱٠) وبلاگ واحد 13 (٩) دانشگاه (٩) دانشجو (٧) سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی (٧) روابط عمومی (٦) انتخاب واحد (٦) سید سروش دزفولی (٦) سروش دزفولی (٦) آسیه بهبودی (٥) کاخ گلستان (٥) کارشناسی ارشد (٥) uast (٥) سامانه سجاد (٥) سعید میرشاهی (٥) سامانه سجاد و نماد (٥) اردلان مقیم اسلام (٥) سامانه سجاد و نماد علمی کاربردی (٤) استاد سعید میرشاهی (٤) وبلاگ علمی کاربردی واحد 13 (٤) علی جاویدمهر (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 (٤) uast13 (٤) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 1 (٤) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی (٤) استاد اردلان مقیم اسلام (٤) گلستان کاخ (٤) ورود به سامانه نماد (٤) کاخ زیبای گلستان (۳) ورود به سامانه سجاد (۳) موزه گلستان (۳) استاد آسیه بهبودی (۳) استاد بهبودی (۳) سیاوش دانیالی (۳) وبلاگ دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) اردشیر لارودی (۳) آدرس دانشگاه علمی کاربردی (۳) uastacir (۳) uast13com (۳) زهرا ملکی دوست (۳) کارت ورود به جلسه (۳) دریافت کارت ورود به جلسه (۳) جامعه شناسی (۳) خبرنگاری (۳) روابط بین الملل (۳) برنامه هفتگی (۳) ازدواج دانشجویی (۳) ثبت نام علمی کاربردی (۳) دکتر جاوید مهر رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۳) سامانه سجاد علمی کاربردی (۳) واحد 13 (۳) دکتر علی جاوید مهر (۳) سامانه آموزشی (نماد) (۳) میرشاهی سعید (۳) سعیده حاج علی (۳) علیرضا آل قیس (۳) آل قیس (۳) بهبودی آسیه (۳) استاد علی میرزایی پور (۳) ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی (٢) علی میرزایی پور (٢) کارشناسی روابط عمومی (٢) مقیم اسلام اردلان (٢) مقیم اسلام (٢) استاد سعید محمدی پور (٢) زمان انتخاب واحد ترم جدید (٢) سجاد و نماد (٢) سامانه نماد (٢) پروین نورانی آسیا بر (٢) سعید محمدی پور (٢) استاد سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (٢) دانشگاه جامع علمی (٢) نورانی آسیا بر (٢) استاد سعیده حاج علی (٢) نماد علمی کاربردی (٢) طریقه انتخاب واحد علمی کاربردی (٢) http://uast13persianblogir/ (٢) استاد سید محمد هاشمی مطهر (٢) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی (٢) مشاهده نمرات (٢) وبلاگ و سایت واحد 13 (٢) سید محمد هاشمی مطهر (٢) استاد میرشاهی (٢) علوم ارتباطات اجتماعی (٢) حسن روحانی (٢) فتحعلی شاه (٢) مقاله نویسی (٢) حاج علی (٢) زبان انگلیسی (٢) روان شناسی (٢) دانلود کتاب (٢) جنگ روانی (٢) خلاصه کتاب (٢) کارشناسی (٢) اسکینر (٢) برنامه امتحانی (٢) کتاب (٢) تعریف (٢) کنکور (٢) تبلیغات (٢) رسانه (٢) ادوارد دمینگ (٢) جامعه شناسی تبلیغات (٢) روزنامه‌نگاری (٢) دمینگ (٢) ثبت نام کارشناسی ارشد (٢) ثبت نام دانشگاه (٢) میرشاهی (٢) تدریس موفق (٢) ارتباطات بین الملل (٢) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران (٢) الهام حیرت سجادی (٢) استاد سیاوش دانیالی (٢) آدرس کاخ گلستان (٢) استاد سید سروش دزفولی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان (٢) دزفولی سروش (٢) لارودی اردشیر (٢) استاد اردشیر لارودی (٢) بازدید از کاخ زیبای گلستان(7) (٢) استاد گل احمدی (٢) ابراهیم عزیزیان (٢) استاد ابراهیم عزیزیان فام (٢) ابراهیم عزیزیان فام (٢) حسن گل احمدی (٢) سامانه نماد:ورود به سامانه نماد (٢) سامانه ورود به سجاد (۱) ورود به سامانه نماد علمی کاربردی (۱) گل احمدی حسن (۱) استاد گل احمدی از دیار کردستان (۱) تخت فتحعلی شاهی (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(6) (۱) بازدید از کاخ (۱) کاخ زیبا (۱) رونمایی از وب سایت همایش (۱) دکترین هویج و چماق (۱) پلیس خوب، پلیس بد (۱) مکانیسم ماشه (۱) گرایش روزنامه‌نگاری و خبر نگاری : (۱) روزنامه‌نگاری و خبر نگاری (۱) 94-95 (۱) زمانبندی انتخاب واحد (۱) زمانبندی انتخاب واحد نیمسال (۱) سال تحصیلی 95-94 (۱) مهلت ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای دانشگ (۱) ثبت نام دوره‌های کاردانی فنی‌و حرفه‌ای (۱) روابط عمومی ها، رسانه های نوین یا استعمار نوین؟! (۱) تعریف روابط عمومی (۱) رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی (۱) ارشد علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی (۱) کارشناسی ارشد خبرنگاری بین المللی (۱) خبرنگاری بین المللی (۱) بررسی ۷ برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) درس های علمی کاربردی (۱) ورود به سامنه علمی کاربردی (۱) تسلیت دانشگاه جامع علمی کاربردی به خانواده رفسنجان (۱) انتقال دانشجو (۱) انتخاب واحد و ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) سجاد سامانه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام در آزمون ارشد ۹۶ در اسفند ماه (۱) مهلت مجدد ثبت‌نام (۱) کتاب منشور ملل متحد (۱) لیلی رضوی طوسی (۱) دانلود رایگان کتاب منشور ملل متحد لیلا رضوی طوسی (۱) استاد محمد احمدی (۱) عزیزیان فام (۱) تصاویر استاد گل احمدی (۱) گل احمدی (۱) نسرین آقا ملا (۱) انتخاب واحد آخر! (۱) رشته کاردانی تاکسیرانی (۱) ثبت نام کارشناسی حرفه ای (۱) ثبت نام کارشناسی (۱) ثبت نامدانشگاه جامع علمی – کاربردی (۱) جلسه توجیحی درس کارورزی (۱) تالار خوارزمی (۱) ثبت نام عمره دانشگاهیان (۱) ثبت نام حج عمره دانشگاهیان آغاز شد (۱) حج عمره دانشگاهیان (۱) سی ثانیه پای صحبت برایان تریسی (۱) کاربرد قانون 20/80 پارتو (۱) پارتو 8020 (۱) برنج ایرانی و برنج ژاپنی! (۱) اتحاد و کار گروهی (۱) ژاپن درسی از استاد ژاپنی (۱) سندروم شکنجه (۱) آیا می دانید شکنجه خاموش چیست؟ (۱) بهنوش محتشمی (۱) استاد بهنوش محتشمی (۱) محتشمی بهنوش (۱) انتخاب واحد 94-93 (۱) شرایط و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی (۱) محمدی پور سعید (۱) توریست ها و جهانگردان خارجی (۱) کاخ زیبا و تاریخی گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش کاخ گلستان (۱) داستان زیبای شیر و خرگوش (۱) روابط عمومی و ارتباطات (۱) kakh golestan (۱) آی سی تی چیست؟ (۱) هفته روابط عمومی و ارتباطات (۱) حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی (۱) تصاویر جدیدتر استاد بهبودی (۱) استاد لارودی (۱) تصاویر جدید استاد اردشیر لارودی (۱) نکته مهم در تدریس موفق (۱) از دهکده جهانی تا خانواده جهانی (۱) خانواده جهانی (۱) استاد سروش دزفولی (۱) داستان غم انگیز پایان گوبلز (۱) خودکشی گوبلز (۱) دکتر جوزف گوبلز (۱) رسانه سرد و گرم (۱) عنوان : رسانه سرد و گرم cool media and hot media (۱) رسانه گرم، مک لوهان (۱) جوامع سرد و گرم (۱) شماره های تماس ساختمان فاطمی (۱) خیابان حجاب روبروی هتل لاله (۱) دانشگاه آدرس (۱) آشنایی با افکار دمینگ deming (۱) عصاره آموزه‌های دمینگ (۱) دکتر ادوارد دمینگ (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) استاد نبیان (۱) تصاویر ساختمان جدید در فاطمی (۱) آدرس ساختمان فاطمی (۱) آخرین عکس با استاد میرشاهی (۱) آخرین عکس بهار با استاد بهبودی (۱) به عقل آفرینان دیوانه ات (۱) هرم وارونه در رسانه (۱) تعریف هرم وارونه (۱) هرم وارونه در خبر (۱) لید و انواع آن (۱) شروع خبر: لید lead (۱) *مشخصات لید: (۱) تعریف شایعه (۱) آلپورت و پستمن (۱) روان‏شناسى شایعه (۱) نظریه گوردون آلپورت (۱) گوردون آلپورت (۱) آلپورتِ (۱) ویلیام شرام (۱) مدل ارسطو (۱) شرام لاسول (۱) مدل هارولد لاسول (۱) مک لوهان و جامعه ایرانی (۱) دیدگاه های مارشال مک لوهان (۱) انتخاب واحد تابستان سال 93-92 (۱) انتخاب واحد تابستان 93-92 (۱) شرایط و زمانبندی (۱) الفتی علی احمد (۱) رسولی آذر (۱) سالاریان رجبعلی (۱) دکتر جاویدمهر (۱) علی جاوید مهر (۱) دکتر جاویدمهر مدیری پاسخگو (۱) دکتر جاوید مهر و فاطمه سادات نبیان (۱) برنامه واحد ها و زمان و محل برگزاری کلاس ها (۱) برنامه محل برگزاری کلاس ها (۱) رجب علی سالاریان (۱) رجبعلی سالاریان (۱) سالاریان رجب علی (۱) استاد سالاریان (۱) سعید میرشاهی علمی کاربردی (۱) انواع سبکها و روشهای تبلیغات (۱) سبکها و روشهای تبلیغات (۱) تبلیغات آمریکایی (۱) تبلیغات آلمانی (۱) فرم ارزیابی اساتید (۱) elmi karbordi (۱) ترم و پودمان تابستانه (۱) عکس تیمی با استاد مقیم اسلام (۱) دریافت کارت ورود به جلسه با آرامش (۱) کارت امتحان (۱) درس جامعه شناسی تبلیغات (۱) هنر در روابط عمومی (۱) هنر مصر هنر مرگ و هنر بابلی و سومری (۱) معلمی به سبک جدید (۱) اصول تدریس (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر، (۱) 40 نکته مهم برای مطالعه بهتر: (۱) مطالعه پیشرفته (۱) آدرس کاخ گلستان 15 خرداد ارگ (۱) موزه گلستان تهران (۱) ادامه تصاویر بازدید از کاخ گلستان (2) (۱) گزارش بازدید از کاخ زیبای گلستان(1) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(4) (۱) بازدید از کاخ زیبای گلستان(5) (۱) استاد مقیم اسلام (۱) انجمن علمی دانشجویی (۱) مشخصات کاربری آسیه بهبودی (۱) استاد خدیجه ططری (۱) مشخصات کاربری خدیجه ططری (۱) خدیجه ططری (۱) اصول گزارش و مقاله نویسی (۱) مقاله نویسی در مطبوعات (۱) مقاله‌های ساده خبری (۱) گزارش به چه معنی (۱) to report (۱) reportare (۱) قهرمان چوگان (۱) اشعار استاد دانیالی (۱) دانیالی سیاوش (۱) زندگینامه سقراط (۱) داستان مرگ سقراط (۱) برنامه امتحانی تان را بگیرید (۱) خبر رسانی به سبک اخبار ساعت 14 سیما (۱) شبکه های اینترنتی (۱) اصول طلایی (۱) تصویر جدید از استاد میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد اردلان مقیم اسلام (۱) تصاویر جدید استاد آسیه بهبودی (۱) قبولی آزمون (۱) خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند سهراب سپهری (۱) مشتریان خود را از دست ندهید! (۱) چت هولمز (۱) بزرگ‌ترین خطر برای روزنامه‌نگاری (۱) 24 سریال یا سناریو (۱) سروش دذفولی (۱) افکار عمومی، نیرویی نامریی (۱) دزفولی ارتباطات اجتماعی (۱) پیشگویی استاد دزفولی (۱) علمی کاربردی وبلاگ (۱) خلاصه کتاب شناخت افکار عمومی (۱) داوود زارعیان (۱) شناخت افکار عمومی (۱) جنگ روانی و افکار عمومی (۱) جامعه شناسی تبلیغات چیست؟ (۱) ارتباطات توسعه در جهان سوم (۱) استاد بیتا برارین (۱) بیتا برارین (۱) برنامه امتحانات کلیه دانشجویان (۱) برنامه امتحانات کاردانی (۱) اکرم عباسی مقانکی (۱) استاد ندا آریان مهر (۱) استاد اقتصاد (۱) واحد آموزش دانشگاه (۱) واحد 13 تهران (۱) بایگانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) بایگانی کوچک اما مرتب دانشگاه جامع علمی کاربردی مر (۱) فرهنگ و هنر تهران واحد 13 (۱) لیلی اکبری فر (۱) علی آذرنیای کماری (۱) سعادت شیرزادی (۱) شیرین الله بخش (۱) نرگس مرادخانی (۱) نظرسنجی عجله ای!! (۱) علمی کاربردی واحد13 (۱) آدرس علمی کاربردی واحد 13 47 38 (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی (۱) آدرس تلفن علمی کاربردی واحد (۱) آدرس دانشگاه های علمی کاربردی تهران (۱) تلفن دانشگاه علمی کاربردی واحد (۱) آدرس مراکز آموزش علمی کاربردی تهران (۱) سایپا یدک سلام - کامپیوتر - کتاب - وبلاگ - موبایل (۱) برنامه هفتگی دانشجویان (۱) خبر مهم واحد 13 (۱) برنامه هفتگی کلاسها (۱) برنامه هفتگی کلاسهای علمی کاربردی واحد 13 (۱) ساختمان مرکزی (۱) خبر نگاری (۱) بی توجهی برخی مدرسان به گرانی وسایل آموزشی (۱) معلمان و دبیران برخی مدارس (۱) عزت الله پوریانuast (۱) آدرس دانشگاه علمی -کاربردی واحد 13 (۱) آدرس واحد 13 خیابان زرتشت (۱) اکرم عباسی (۱) استاد معصومه مولایی (۱) معصومه مولایی (۱) لیلی اکبری فر شهناز اسدیان (۱) معصومه مولایی استاد زبان و ادبیات فارسی (۱) اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور (۱) آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی (۱) wwwuastacir (۱) آدرس مراکز علمی کاربردی (۱) تصاویر استاد اکرم عباسی (۱) هدیه خانم نبیان توسط استاد دانیالی (۱) فاطمه سادات نبیان (۱) عزت ا پوریان (۱) عزت اله پوریان (۱) نمایی از کافی نت دانشگاه با سرعت عالی! (۱) نمایندگان و بازاریابان خدمات بیمه ای سایپا (۱) آدرس نمایندگی های معتبر سایپا (۱) http://wwwsaipayadakorg/home (۱) uast13ir (۱) http://wwwuast13com/ (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد (۱) خلاصه سریال عمر گل لاله (۱) http://uast38com/ (۱) میر رضی الدین آرتیمانی (۱) اطلاعیه دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر (۱) مخصوص کلیه ورودیها (۱) صندوق رفاه (۱) قابل توجه دانشجویان محترم واحد 13 (۱) پذیرش بهمن ماه از هم اکنون آغاز شد (۱) وسایل ارتباط جمعی (۱) روش های نوین تدریس (۱) فریدون وردی نژاد (۱) تاکسیرانی (۱) ارزیابی اساتید (۱) تعطیلی مدارس (۱) پذیرش دانشگاه (۱) امور فرهنگی (۱) نظریه های ارتباط جمعی (۱) آزمون ارشد (۱) منشور ملل متحد (۱) ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی (۱) هویج و چماق (۱) الوین تافلر (۱) آزمون کنکور (۱) سرفصل دروس (۱) دانشجویان دختر (۱) جامعه ایرانی (۱) روز معلم مبارک (۱) مدیریت خانواده (۱) امپریالیسم خبری (۱) فرهنگسرای فناوری (۱) hyundai (۱) تبلیغات تجاری (۱) کاخ موزه (۱) دانشجویان کاردانی (۱) اعتراض به نمرات (۱) شورای حل اختلاف (۱) سالاریان (۱) محمود سریع القلم (۱) رشته های کارشناسی (۱) رضی الدین آرتیمانی (۱) تلخیص کتاب (۱) تبریک روز معلم (۱) کارنامه کارشناسی ارشد (۱) انواع آمار (۱) اصول طلایی مشتری مداری (۱) فرم نظرسنجی (۱) سید محمود موسوی (۱) امپریالیسم رسانه ای (۱) حقوق ثبتی (۱) الهی به مستان میخانه ات (۱) اصل پارتو (۱) حسین قندی (۱) اصول روابط بین الملل (۱) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱) alvin toffler (۱) مدرسان (۱) نرم افزارهای حسابداری (۱) علمی کاربردی (۱) ثبت نام کنکور سراسری (۱) علم آمار (۱) وام دانشجویی (۱) محمد احمدی (۱) روابط عمومی الکترونیک (۱) برنامه ریزی فرهنگی (۱) جملات زیبا بزرگان (۱) دیپلماسی رسانه ای (۱) هرم وارونه (۱) golestan (۱) اعتراض به نمره (۱) sanjesh (۱) شرام (۱) شکنجه خاموش (۱) 80 نکته مهم در تدریس موفق (۱) روابط عمومی مدرن (۱) ثبت نام حج عمره (۱) قاجار (۱) شکسپیر (۱) کنکور سراسری (۱) افکار عمومی (۱) کلاس (۱) علامه طباطبایی (۱) تابستان (۱) روز معلم (۱) ict (۱) کنکور ارشد (۱) انتخاب رشته (۱) جامعه اطلاعاتی (۱) مدیریت فرهنگی (۱) ایدئولوژی (۱) سنجش (۱) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (۱) ارتباطات سیاسی (۱) توریست (۱) نمونه سوالات (۱) آزمون (۱) نتایج (۱) ایرنا (۱) ارتباط (۱) حسابداری (۱) ضرب المثل (۱) نظرسنجی (۱) ارتباطات (۱) شایعه (۱) کنش (۱) آمریکا (۱) الکترونیک (۱) استاد (۱) روش تحقیق (۱) کشاورزی (۱) دانشجویی (۱) فراخوان (۱) توسعه (۱) اجتماعی (۱) خانواده (۱) ازدواج (۱) هنر (۱) دانشگاه آزاد (۱) همایش (۱) فناوری اطلاعات (۱) کاربردی (۱) گرافیک (۱) ثبت نام کنکور (۱) بازدید (۱) خبر رسانی (۱) حج عمره (۱) گلستان (۱) فساد (۱) کاردانی (۱) سوال (۱) اساتید (۱) زندگی (۱) تدریس (۱) سال نو مبارک (۱) گوبلز (۱) اقتصاد ژاپن (۱) زوج خوشبخت (۱) کاظم زاده (۱) عشق و ازدواج (۱) سریع القلم (۱) ملل (۱) غفاری (۱) پیام نور (۱) برایان تریسی (۱) بختیاری (۱) چوگان (۱) دهکده جهانی (۱) پارتو (۱) اطلاعیه ها (۱) نماد (۱) فیلسوف (۱) کارورزی (۱) پذیرش (۱) بنیاد شهید (۱) ترم تابستان (۱) ماهاتما گاندی (۱) برنامه امتحانات (۱) ویلیام جیمز (۱) ناصرالدین شاه (۱) عملیات روانی (۱) فقر فرهنگی (۱) پرداخت (۱) حقوق بین الملل (۱) مهلت ثبت نام (۱) پایان نامه (۱) کاردانی به کارشناسی (۱) میراسماعیلی (۱) حذف کنکور (۱) شهریه (۱) تئوری آشوب (۱) سجاد (۱) مطبوعاتی (۱) سبد کالا (۱) عشق و سیاست (۱) ارتباط جمعی (۱) دانشجویان کامپیوتر (۱) موزه هنرهای معاصر (۱) مک لوهان (۱) تابستانه (۱) مارشال مک لوهان (۱) متغیر (۱) اهمیت تبلیغات (۱) بهبودی (۱) جامعه آماری (۱) سقراط حکیم (۱) نوام چامسکی (۱) 16 آذر روز دانشجو (۱) آی سی تی (۱) غیرحضوری (۱) نظریه های جامعه شناسی (۱) حیاط زیبای ساختمان ملایی (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها (۱) فقر فعالیت‌های فرهنگی (۱) بودجه فرهنگی (۱) روزت مبارک استاد (۱) استاد بی بی سادات میراسماعیلی (۱) بی بی سادات میراسماعیلی (۱) سادات میراسماعیلی (۱) استاد فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری (۱) استاد فرهاد فتاحی (۱) فرهاد فتاحی (۱) استاد فرهاد فتاحی استاد آمار و ارقام (۱) فرهاد فتاحی کاربرد آمار در علوم اجتماعی (۱) استاد فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) فاطمه مدیری استاد روش تحقیق (۱) استاد بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی (۱) بتول شاهینی تربیت بدنی (۱) بتول شاهینی علمی کاربردی (۱) معرفی مدرسان واحد فرهنگ و هنر (۱) استاد هاشمی مطهر قاری قرآن (۱) رزومه دکتر فاطمه مدیری (۱) دکتر فاطمه مدیری (۱) فاطمه مدیری علمی کاربردی (۱) دوره آموزشی روش تحقیق (۱) تحقیق روش تحقیق (۱) دوره آموزشی روش تحقیق : (۱) ایمیل استاد سید محمد هاشمی مطهر (۱) ایمیل فاطمه مدیری (۱) حذف کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) کارت ورود به جلسه علمی کاربردی (۱) طریقه ارسال تحقیق با استاد (۱) طریقه ثبت نام و ایجاد کاربری در سایت دانشگاه (۱) تصاویر بزرگداشت مقام استاد (۱) بزرگداشت مقام استاد (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی از استادان (۱) تقدیر دانشجویان علمی کاربردی (۱) دانشجویان علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی ایران (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی کشور (۱) واحد 13 تهران uast13 (۱) واحد 38 (۱) علمی کاربردی واحد 38 (۱) فراخوان هنری (۱) علمی کاربردی واحد 13 تهران (۱) انتخاب واحد واحد13 (۱) واحد13 علمی کاربردی (۱) پایان مهلت انتخاب واحد (۱) نویسندگی و بازیگری (۱) نویسندگی و بازیگری واحد 13 (۱) سرکار خانم یاسا (۱) فراخوان علمی کاربردی (۱) دانشگاه علمی کاربردی + آدرس (۱) علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه سجاد (۱) علمی کاربردی uast (۱) اصول مطالعه (۱) ساختمان فاطمی (۱) قابل توجه دانشجویان علمی­ کاربردی (۱) ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پودمانی (۱) اطلاعیه امور بایگانی - مغایرت در کارت دانشجویی (۱) مدیران گروه uast13 (۱) دبیرخانه الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی (۱) wwwuast34acir (۱) دانشگاه علمی کاربردیواحد 34 (۱) علمی کاربردی 34 (۱) برنامه امتحانات واحد 13 علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانات علمی کاربردی (۱) برنامه امتحانی دانشگاه علمی کاربردی (۱) برنامه امتحان علمی کاربردی واحد 13 (۱) علی جاویدمهر (۱) استاد مینا قریب (۱) مینا قریب (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی (۱) مینا قریب دانشگاه علمی کاربردی 13 (۱) اصول گزارش نویسی (۱) پرداخت شهریه و مشاهده نمرات (۱) آدرس و تلفن مراکز آموزش علمی (۱) ارتباط با دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 (۱) پذیرش دانشگاه علمی کاربردی (۱) ثبت نام جامع علمی کاربردی (۱) اطلاعیه اعتراض به نمره (۱) مشاهده نمرات دانشگاه علمی کاربردی (۱) سامانه سجاد دانشگاه علمی کاربردی تهران (۱) علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زرتشت (۱) اطلاعیه جدید دانشگاه علمی کاربردی (۱) نامه به استاد زهرا ملکی دوست (۱) سایت واحد 13 (۱) سید محمد هاشمی مطهر دانشگاه علمی (۱) سید محمد هاشمی مطهر علمی کاربردی (۱) ثبت نام بدون آزمون (۱) برنامه هفتگی علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی واحد فرهنگ و هنر (۱) سمیه کاظم زاده (۱) استاد سمیه کاظم زاده (۱) استادسعیده حاج علی (۱) علمی کاربردی قوه قضائیه (۱) آدرس علمی کاربردی (۱) مرکز علمی ماربردی (۱) ثبت نام سال تحصیلی جدید علمی کاربردی 92-93 (۱) ثبت نام دانشگاه 92-93 (۱) دفترچه 92-93 (۱) ثبت‏نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) علمی کاربردی 1392 (۱) ثبت‏ نام دوره‏ کاردانی فنی و دوره‏ کاردانی حرفه‌ای (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-92 (۱) برنامه امتحانی روابط عمومی (۱) قیس آل قیس (۱) استاد آل قیس (۱) تصاویر جدید استاد سعید میرشاهی (۱) تصاویر جدید استاد ملکی دوست (۱) ملکی دوست (۱) استاد زهرا ملکی دوست (۱) رهام جوان ترین دانشجوی ایران (۱) استاد الهام حیرت سجادی (۱) حیرت سجادی (۱) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (۱) درس ارتباط (۱) دوره چهارم (۱) بازرگان مقیم اسلام (۱) محمدی پور (۱) استاد حاج علی (۱) اسامی شاگردان ممتاز و نمونه (۱) ممتاز و نمونه علمی کاربردی (۱) عکس یادگاری با استاد (۱) استاد علیرضا آل قیس (۱) the second report on english (۱) simultaneous translation madual (۱) frost poetry (۱) محمد جواد ظریف (۱) نشست نمایندگان با جاوید مهر (۱) ثبت نام علمی کاربردی 92-93 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92 (۱) دفترچه علمی کاربردی 92-93 (۱) دانلود دفترچه علمی کاربردی 92 93 (۱) علمی- کاربردی (۱) بازدید دانشجویان خبرنگاری از ایرنا (۱) دانشجویان خبرنگاری (۱) بازدید دانشجویان گرافیک از انتشارات پیام نور (۱) بازدید علمی کاربردی (۱) بازدید دانشجویان کاردانی حقوق ثبتی (۱) بازدید از موزه هنرهای معاصر (۱) سهیلا ابراهیم پور (۱) استاد بهنام علمی (۱) بهنام علمی (۱) استاد فرید فتحی (۱) فرید فتحی (۱) اصول علم سیاست (۱) استاد محمدی پور (۱) رضا بازرگان (۱) استاد رضا بازرگان (۱) لیست اساتید استاد راهنما و پایان نامه (۱) استاد علمی کاربردی (۱) اعلام نتایج پذیرفته شدگان علمی کاربردی (۱) علمی کاربردی 92 93 94 (۱) نتایج قبولی علمی کاربردی (۱) فهرست پذیرفته‌شدگان علمی کاربردی (۱) 92 93 1394 (۱) انواع مدل های ارتباطی (۱) سیستم جامع آموزشی سجاد (۱) سیستم سجاد (۱) دانشجویان روابط عمومی (۱) ابراهیم پور ابیازنی سهیلا (۱) فتحی فرید (۱) علمی بهنام (۱) میرزایی پور علی (۱) تجلیل از دانشجوی سخت کوش (۱) صمد نیکجو (۱) دانشگاه علمی کاربردی (۱) امپریال imperial (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) ارتباطات توسعه (۱) علیرضا بهمن (۱) مبانی ارتباط جمعی (۱) بهورزی (۱) پزشکی- دارویاری (۱) کاردانی بهورزی (۱) پرتال دانشگاه جامع علمی و کاربردی (۱) مهلت پرداخت وام‌های شهریه (۱) تهدید وبلاگ دانشگاه (۱) تهدید وبلاگ uast13 (۱) وبلاگ دانشگاه (۱) تمدید ثبت نام کنکور ارشد 93 (۱) کنکور ارشد 93 (۱) پذیرفته‌ شدگان نهایی آزمون دوره‌های مهندسی فناوری (۱) http://labbaikir/ (۱) عضویت دکتر پورعباس در (۱) ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱) دکتر پورعباس (۱) پورعباس (۱) درآمدی برنظریه فرهنگی (۱) cultural theory an introduction (۱) فیلیپ اسمیت (۱) مبانی نظری آسیب­های اجتماعی (۱) جامعه شناسی درباره چیست؟ (۱) جامعه شناسی - آنتونی گیدنز (۱) چکیده کتاب صور بنیانی حیات دینی امیل دورکیم (۱) چکیده کتاب صور بنیانی امیل دورکیم (۱) دانلود کتاب دلبستگی و روابط اجتماعی (۱) دانلود کتاب روانشناسی خرافات (۱) دانلود کتاب ازدواج موفق (۱) جامعه شناسی آنتونی گیدنز (۱) مترجم: منوچهر صبوری (۱) نظریه کنش متقابل - نظریه های جامعه شناسی (۱) کنش متقاب (۱) سوال و پاسخ نامه جامعه شناسی (۱) مدیریت تبلیغات تجاری (۱) زمان و نحوه ثبت نام بدون آزمون (۱) تصاویر جدید سهیلا ابراهیم پور ابیازنی (۱) http://uast13persianblogir/post/157/ (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی (۱) تمدید مهلت ثبت نام دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته (۱) خلاصه و نقد کتاب موج سوم (۱) کتاب موج سوم (۱) دانشجوی عزیز روزت مبارک (۱) روز زیبای تفکر و آموختن، روز دانشجو مبارک (۱) فرم نظرسنجی را تکمیل کنید (۱) نظرسنجی علمی کاربردی (۱) سازمان‌ سنجش‌ اموزش‌ کشور (۱) بازدید از روابط عمومی hyundai (۱) پروین نورانی آسیابر (۱) تجلیل از استادان واحد 13 (۱) هفته پزوهش (۱) ثبت‌ نام دوره کاردانی بهمن‌ ۱۳۹۲ (۱) ثبت‌ نام پذیرش (۱) ثبت نام ازدواج دانشجویی تمدید شد (۱) مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی (۱) دین و روابط بین الملل (خلاصه کتاب) (۱) عنوان کتاب : دین و روابط بین الملل (۱) مرکز تحققات استراتژیک (۱) مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل (۱) مفهوم تجاوز (۱) جنگ و تعریف تجاوز (۱) دریافت سبد کالای دانشجویان متأهل (۱) سبد کالای دانشجویان (۱) ثبت نام دوره های کارشناسی ارشد 93 (۱) کارشناسی ارشد 93 (۱) پودمانی ترمی (۱) کارنامه ترم به ترم (۱) برنامه هفتگی دانشجو (۱) نحوه اعتراض به نمرات (۱) پرداخت شهریه پودمان جدید (۱) دزفولی سید سروش (۱) نتایج نهایی قبولی آزمون کاردانی ترمی (۱) دانشگاه جامع علمی‌ ـ‌کاربردی (۱) برارین بیتا (۱) اثرات رسانه ها و ظهور دوره چهارم (۱) اثرات رسانه ها (۱) تبلیغ مردم (۱) ارزیابی مدرس (۱) کارت ورود به جلسه آزمون (۱) استاد علی میرزایی پور و پسرش (۱) استاد میرزایی پور با پسر گلش (۱) اطلاعیه ثبت نام با تاخیر (۱) لیست دانشگاههای علمی کاربردی (۱) سایت دانشگاه های علمی کاربردی (۱) فهرست دانشگاه های علمی کاربردی (۱) تحلیل آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی91 (۱) آزمون ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (۱) ادوارد هرمان (۱) سانسور و فیلتر رسانه ها در آمریکا (۱) سانسور و فیلتر (۱) مدل چامسکی (۱) اداورد هرمان (۱) فیلتر پروپاگاندا (۱) ۵ اصل «فیلتر» اخبار در رسانه‌ها (۱) دانشگاه علمی-کاربردی (۱) فرهاد فرید (۱) بازدید دانشجویان کامپیوتر (۱) بازدید دانشجویان دختر تبلیغات تجاری (۱) بازدید از پژوهشگاه علوم انسانی (۱) بازدیدهای دانشجویان واحد 13 (۱) دانشجویان واحد 13 (۱) بازدید کارشناسان روابط عمومی با استاد نورانی (۱) پروین نورانی (۱) آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (۱) نرم افزارهای نوین حسابداری (۱) بازدید از شرکت توزیع نیروی برق (۱) بازدید دانشجویان روابط عمومی از شرکت توزیع نیروی ب (۱) جامعه اطلاعاتی و نقش آن در ارتباطات بین الملل (۱) inf ormation society (۱) نظریه ی رفتار گرایی اسکینر (۱) کاربرد نظریه ی رفتار گرایی در برنامه ریزی درسی (۱) آزمایش‌های اسکینر با کبوتر و موش (۱) برحاس فردریک اسکینر (۱) burrhus frederic skinner (۱) ارتباط سیاست با ارتباطات (۱) برقراری ارتباطات (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی (۱) بازدید دانشجویان امور فرهنگی از کتابخانه شقایق (۱) کتابخانه شقایق (۱) بازدید از روابط عمومی بنیاد شهید (۱) گرایش روزنامه نگاری (۱) خلاصه کتاب : دیپلماسی رسانه ای (۱) کتاب دیپلماسی (۱) روابط بین الملل اسلامى (۱) نگاهى به اصول روابط بین الملل اسلامى (۱) زندگى اجتماعى (۱) عملیات روانی از نظریه تا عمل (۱) کتاب دین و روابط بین الملل (۱) دین و روابط بین الملل (۱) مدرسان برتر نیمسال اول (۱) اصول روابط بین الملل دکتر خاوری (۱) دکتر خاوری (۱) علی میرزائی پور (۱) دانشجوی 8 ساله علمی کاربردی (۱) اینترنت ساختمان ملایی زیر صفر (۱) سایت دانشگاه علمی کاربردی (۱)